Kineziologická poradna metodou One Brain - Praha

Trápí vás nebo vaše dítě nějaké neduhy, například nejrůznější psychické problémy nebo strachy a fobie, různé dysfunkce, jako třeba dyslexie nebo dysgrafie, hyperaktivita, koktání, zadrhávání nebo jiné poruchy?

Kineziologii můžeme chápat jako nauku o pohybovém ústrojí člověka. Tato alternativní léčebná metoda se zabývá tím, jak naše tělo reaguje na svalové napětí. V České republice najdeme velké množství poraden, které se specializují na kineziologii metodou One Brain. Tato alternativní metoda vám může pomoci v okamžiku, kdy jiné způsoby léčby nezabírají.

 

 

Co je původcem psychických a psychosomatických problémů?

Kineziologie One Brain pracuje se základním poznatkem, že příčinou psychických problémů a psychosomatických onemocnění je emocionální napětí, stres nebo nepříjemné zážitky prožité často i v dávné minulosti. Tyto nepříjemné prožitky se v našem energetickém systému mohou usadit jako „bloky“, které jsou příčinou psychických i psychosomatických potíží. Vzniklé bloky často působí efektem sněhové koule – nabalují na sebe další problémy nebo onemocnění a působí nám stále více a více potíží. Aby bylo možné psychické potíže nebo psychosomatická onemocnění odstranit, je potřeba odstranit emocionální bloky a vzniklou nerovnováhu.

Kineziologie One Brain

Kineziologie One Brain je jemná a šetrná metoda, která není nikterak fyzicky ani psychicky náročná a nemá žádné vedlejší účinky. Přesto nebo možná právě proto je velmi účinná a umožňuje nalézt a odstranit emocionální bloky nebo stres. Právě emocionální bloky, které jsou výsledkem nepříjemných zážitků prožitých v minulosti, jsou častou příčinou různých psychických potíží a také psychosomatických onemocnění. Kineziologie One Brain tyto bloky odstraňuje a díky tomu dokáže navodit rovnováhu na emocionální, mentální ale i tělesné úrovni. Kineziologie One Brain tak dokáže často velmi rychle zlepšit stav psychických a psychosomatických potíží nebo je zcela odstranit.Kineziologie metodou One Brain

Jak odstranit emocionální bloky z minulosti?

Podle metody Kineziologie One Brain k vyřešení a odstranění většiny psychických a psychosomatických problémů postačí nalézt emocionální blok v toku energie, který je následně nutné odblokovat. Blok v toku energie je totiž příčinou psychických a psychosomatických potíží. Blokace energie bývá způsobena nějakým nepříjemný zážitkem nebo i dlouhodobým stresem. Bohužel prožité stresy nebo nepříjemné emocionální prožitky se někdy dokáží „zapsat“ hluboko do paměti buněk, kde následně způsobují problémy, neboť energie kvůli němu nemůže volně proudit. Tento blok bývá příčinou mnoha potíží – po jeho odstranění však mizí psychické a psychosomatické problémy.

Kdy vznikají emocionální bloky?

Podle poznatků Kineziologie One Brain má většina psychických nebo psychosmatických problémů svůj původ v dětství, i když to samozřejmě nemusí být pravidlem. Přesněji řečeno jde o emoční zážitky nepříjemného charakteru prožité v dětství. Tyto nepříjemné emoce pak mohou působit problémy po celý zbytek života. Jejich odblokováním je však možné docílit zmírnění nebo úplného odeznění problémů, které byly emočním blokem nebo bloky způsobeny.

Kineziologie One Brain a lidský mozek

Lidský mozek je rozdělen na dvě přibližně stejně velké půlky, které leží hned vedle sebe a jsou vzájemně srostlé, propojené. Tyto poloviny se nazývají levá a pravá hemisféra. Obě hemisféry i přes své propojení pracují do určité míry samostatně. Podle neurologů s v levé hemisféře odehrávají mozkové aktivity, které souvisí s logickým myšlením, jako například čtení, psaní, schopnost počítat, být si vědom plynutí času nebo racionálně myslet atp. Naopak v pravé mozkové hemisféře se odehrávají moderní vědou méně prozkoumané procesy, jako jsou intuice či mimosmyslové, ale také smyslové vnímání nebo kreativita aj. Kineziologie One Brain pohlíží na mozkové hemisféry jako na mužskou a ženskou část mozku – v Kineziologii One Brain bývá levé hemisféře připisováno tzv. mužské myšlení, mužská logika a naopak pravé mozkové hemisféře tzv. ženské myšlení neboli ženská stránka každého z nás. U některých lidí se stává, že jsou mozkové hemisféry převrácené, nejčastěji je tak tomu u leváků. Žádné problémy to však nezpůsobuje s výjimkou toho, pokud bývá levák nucen stát se pravákem – pak může docházet k nesprávné spolupráci hemisfér a k nejrůznějším potížím psychického i psychosomatického charakteru. Nesprávná spolupráce hemisfér však nemusí vznikat jen u leváků předělávaných na praváky, ale může být způsobena také emočními bloky.

Jak pracuje kineziologie One Brain?

Jak pracuje kineziologie One Brain?

Název „One Brain“ přeložen do češtiny znamená „jeden mozek“. Myšlenku metody One Brain však lépe vystihuje překlad „jednotný mozek“. Metoda One Brain vznikla na základě poznatku, že při ideální spolupráci obou, tedy pravé i levé mozkové hemisféry, mozek pracuje mnohem lépe, výkonněji a rychleji. Terapeut metody Kineziologie One Brain komunikuje s tělem a myslí člověka pomocí jednoduchého svalového testu, díky kterému je možné uvolnit bloky bránící harmonické spolupráci pravé a levé mozkové hemisféry a navrátit tak jejich ideální spolupráci a rovnováhu, díky čemuž mozek nejenže pracuje lépe, ale také odeznívají psychické a psychosomatické potíže.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6852 (magazinpraha.cz#53)


Přidat komentář