Psychologické poradenství a alternativní terapie - Praha a okolí

V důsledku současného životního stylu i rychlého pracovního tempa, s čímž souvisí i narůstající stres, psychické vypětí případně deprese nebo agresivita, stále více lidí vyhledává odbornou pomoc psychologického terapeuta.

Stále častěji se mluví o stresu, který pramení z narůstajícího tlaku společnosti na člověka, ze zvyšujících se požadavků na výkonnost a odolnost na zátěž v různorodém slova smyslu. Bohužel se o těchto skutečnostech pouze nemluví, ale ukazuje se, že jde o skutečnou realitu našeho současného života. S nárůstem stresu samozřejmě narůstá i množství těžkostí a stresových situací, které právě ze stresu vyplývají. Mnoho lidí si pod vlivem stresu myslí, že všechno musí zvládnout sami, a pokud možno bez pomoci druhých lidí. Odbornou pomoc si ani nepřipouští.

Psychologie

Psychologie představuje velmi složitou vědu, která je schopná opravdu účinně proniknout do lidského nitra a následně rozklíčovat jednotlivé záležitosti, které se týkají lidské psychiky. O tom, že je psychologie podstatná a velmi důležitá, svědčí i fakt, že existují psychologické poradny. Služeb psychologických poraden ocenilo už velké množství lidí, kteří potřebovali pomoci a poradit se záležitostmi, které se týkají jejich osobností. Člověk, který potřebuje pomoci v oblasti psychologie, může si zvolit pomoc odborníků, kteří působí v různých psychologických a sociologických poradnách. Velké množství lidí také využívá i jiných poraden, ve kterých působí psychologové, např. poradnu pro mezilidské vztahy. Mezilidské vztahy jsou velmi složité a komplikované a není proč se divit, že si lidé s mezilidskými vztahy mnohdy neví rady a upadají do depresí.

Psychologická pomoc je často podstatně důležitější a účinnější, než jakákoliv jiná pomoc. Psychologie je vědou, která se používá také v mnohých jiných poradnách, jako např. v manželské poradně, která také pracuje s lidským vědomím a jednáním některých lidí.

Kdo vyhledává psychologické poradenství?

Odbornou pomoc zpravidla potřebují lidé, kteří se ocitli v obtížné situaci, která je pro těžce řešitelná. Lidé, kteří si se svým trápením nevědí rady, cítí se osamělí nebo nechtějí se svými problémy obtěžovat své blízké. Psychologické poradenství také vyhledávají lidé, kteří mají např. pocit, že jim nikdo nedokáže porozumět, natož pomoci, neboť jejich problémy jsou tak ojedinělé, že je ještě nikdo z jejich blízkých nemusel řešit. Právě v těchto situacích je nejlepší možností obrátit se na odbornou pomoc. Samozřejmostí je vždy mlčenlivost, další možností je i anonymita. Člověk, který vyhledat pomoc, možná pouze potřebuje posunout se někam dál v rozvoji své osobnosti, najít nový směr, objevit nový smysl své existence nebo potřebuje překonat manželkou krizi, přenést se přes ni, nebo se vyrovnat s rozvodem, který ho podstatně zasáhl jako téměř každého, kdo tímto špatným období prošel.

Co nabízí psychologická poradna?

Psychologická poradna nabízí lidem, kteří ji vyhledali nebo se k tomuto kroku teprve rozhodují, bezpečný prostor, čas a hlavně odborné doprovázení při cestě zbavit se veškerých problémů, starostí a najít si svou vlastní cestu. Mezi nejčastější obtíže, při kterých může psycholog pomoci, patří úzkost, strach, deprese, ale také stud, nedůvěra v sebe i ve svět kolem, dále psycholog pomáhá při psychosomatických potížích, při prožitém životním traumatu a jeho následcích, kterými můžou být šikana, týrání a zneužívání, dále v partnerských a mezilidských vztazích, konkrétně např. v komunikacích, konfliktech, při potížích spojených s odlišností sexuální orientace, v rámci životní a vývojové krize, mezi které patří rozchod, změna zdravotního stavu, rozvod. Dále psychologické poradenství pomáhá při projevech chronické únavy, kterou je i syndrom vyhoření.

Psychologické poradenství není určeno pouze pro nemocné lidi, kteří potřebují vyléčit svou duši. Vzhledem k tomu, že žijeme v technicky vyspělé době, která se rychle mění a převratným tempem jde kupředu, a kdy je velmi obtížné se zastavit a setkat se sám se sebou, mnoho lidí zapomíná na sebe, zanedbává se a problémy se kupí, kdy následně už si s nimi nemusí vědět rady. Pokud chce člověk žít tvořivý život, respektovat sám sebe i své okolí, nikdy neudělá špatně, pokud navštíví psychologa, který mu v jeho cílech pomůže.

Psychologické poradenství nabízí člověku příležitost zorientovat se v problému. Psychologické poradenství může být individuální, skupinové, párové nebo rodinné. Problémy by se měly řešit hned v zárodku. Pokud máte dojem, že situaci, ve které se ocitáte, přestáváte zvládat, určitě neodkládejte konzultaci. Může se stát, že díky začínajícímu problému Vám postačí pouze pár sezení. Ovšem pokud se budete s problémy trápit několik měsíců nebo let a neřešit je, budete následně potřebovat mnohem více sezení u odborníka a hlavně se můžou problémy podstatně prohloubit, což Vám může, jak se říká, zlomit vaz. Tak např. špatná komunikace ve vztahu může za pár měsíců přejít k návrhu na rozvod, atd. A právě psycholog Vám může pomoci a to opravdu účinně. Ale nečekejte, že se problémy vyřeší během jednoho sezení. Všechno chce svůj čas. Navíc neexistuje žádný univerzální postup, ale jej potřeba s každým pracovat zcela individuálně a s ohledem na jeho potřeby.

Jak Vám může pomoci psychologický terapeut?

Jestliže jste se rozhodli vyhledat pomoc psychologa, jste na nejlepší cestě zvládnout Vaše problémy a začít žít lepší a klidnější život. Psycholog, kterého jste si vybrali, Vás vyslechne bez toho, aniž by Vás hodnotil či jakkoliv odsuzovat. Právě psycholog je tady pro Vás. Je tady o toho, abyste s ním mohli mluvit o věcech, o kterých byste nemohli nikomu říct a se kterými si ani vy sami nevíte rady. Psycholog Vám může doporučit účinné postupy a pomoct Vám začít se dobře orientovat v mezilidských vztazích i vlastní osobě a hlavně, psycholog Vás dokáže podpořit, což je velmi důležité. Od psychologa nečekejte, že Vám předepíše léky, nebude ani vyhledávat tělesný kontakt s Vámi, nebude Vás poučovat, napomínat, atd.

Pokud jste tedy vystavení dlouhodobé nadměrné zátěži nebo prožíváte závažnou ztrátu nebo jiný traumatizující zážitek v podobě ztráty blízké osoby, rozvody, rozchodu, oznámení nepříznivé diagnózy, aj. a potřebujete podporu, abyste dané situaci čelili a postupně se s ní vyrovnali, využijte služeb psychologického poradenství. Pomůže Vám.

Poradenství v oblasti profesního a osobního rozvoje

Lidské vztahy jsou jako křehké rostlinky, které často rozkvetou do květů obdivuhodné krásy. Avšak chceme-li, aby se také udržely co nejdéle svěží, zdravé a v nevybledlé kráse barev, je zapotřebí znát jejich potřeby, pečovat o ně, předvídat kritické situace a zejména jim věnovat pozornost a lásku. Každá práce člověka na jeho osobnosti, jeho růstu, sebepoznání a ochota a snaha řešit jakýkoli problém je důležitým krokem, který vede k nastavení změny a rovnováhy v lidském životě.

Každý člověk je unikátní osobnost, která vyžaduje individuální přístup, péči i způsob vedení konzultace. Chcete si vybrat správně profesi, určit si své životní vize, cíle a priority? Chcete identifikovat své silné a slabé stránky a rozvíjet svou osobnost? Chcete obstát jako nejvhodnější uchazeč o danou pracovní pozici? Odborník Vám rád poskytne individuální pomoc a podporu v těchto, ale i jiných oblastech. Společně budete definovat Vaše potřeby a dle Vašich možností, osobního nastavení i přístupu tak vytvoří individuální akční plán rozvoje Vaší osobnosti.

Cílem práce je pomoci klientům zlepšit své dovednosti, odstranit nedostatky a nasměrovat je k dalšímu osobnostnímu a profesnímu rozvoji. Profesionální a etickou cestou poskytne zpětnou vazbu, bude Vašim osobním poradcem a partnerem.

V rámci osobnostního rozvoje nabízí poradenské služby v této oblasti:

 • syndrom vyhoření, ztráta smyslu toho, co děláte
 • individuální psychologická diagnostika
 • kariérní poradenství rozvoj
 • psychosociální dovednosti
 • příprava na výběrové řízení
 • koučink
 • problémy s nalezením správného profesního směru

Individuální konzultace jsou vhodné pro všechny, kteří uvažují i o změně zaměstnání nebo stojí na životní křižovatce a potřebují se rozhodnout, kam směřovat. Rolí poradce je pomoci klientům v procesu sebepoznání a společně s nimi najít tu pravou cestu v další kariéře či vzdělávání.

V oblasti profesního rozvoje vám nabízí poradenské služby v oblasti jako je:

 • pracovní stres
 • příprava na vstup do zaměstnání - rovnováha mezi pracovním a osobním životem
 • poradenství při hledání pracovního místa
 • rozšíření svých dovedností při hledání pracovního místa, v zaměstnání i podnikání
 • kariérní změny a jejich plánování
 • vztahové problémy v práci

Investujte do své osobnosti! Věřte, že veškeré investice do Vaší osobnosti se Vám vrátí v podobě životní harmonie a spokojenosti, a právě poradenství v oblasti osobnostního rozvoje Vám pomůže nastartovat proces této životní změny.

Alternativní terapie - SRT (spiritual response therapy)

Ptáte se, proč nemůžete najít partnera? Proč nemůžete otěhotnět? Proč máte strach z výšek? Proč se vám stal úraz? Proč nemáte peníze? Na tyto i jiné otázky Vám může pomoci odpovědět terapeut využívající alternativní terapii SRT. Spiritual response therapy je duchovní a spirituální metoda, která užívá univerzální energie k léčení traumat minulých životů a podvědomých bloků. Je to jedna z forem alternativní terapie, která pracuje na úrovni těla, duše a ducha. Základem práce s SRT je napojení se na Vyšší Já, které představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí. S jejich pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Duše má všechny informace o tom, co zažila, uložené v tzv. akašických záznamech a prostřednictvím Vyššího Já je možné zjistit, které negativní a škodlivé energie a programy si duše nese a tyto přetransformovat na pozitivní. Negativní energie mohou pocházet ze současných, paralelních, minulých nebo budoucích životů.

SRT může odstranit všechny negativní bloky z podvědomí a pomáhá člověku uvědomit si pravdivý stav věcí. Metoda SRT vám pomůže při léčení problémů psychických, vztahových a zdravotních. Při této metodě, terapeut pracuje s kyvadlem a jednotlivými tabulkami. Pracuje také s Vyšším Já a Vyšším Já klienta. Vyšší Já terapeuta vede pomocí kyvadla jednotlivými tabulkami a postupně, podle důležitosti, odkrývá potřebné záznamy duše a vy se postupně dozvídáte o příčinách svých nesnází.

Vhodně položenými otázkami, tedy dostáváte skrze Vyšší Já terapeuta přesné informace, díky nimž můžete mnohé pochopit. Po terapii pomocí SRT, jste tedy v podstatě postaveni na novou startovní čáru, v té oblasti, kterou momentálně řešíte. Dostáváte možnost vystoupit z kruhu a začít si tvořit svou realitu nově.

Astrologické služby

Chcete hlouběji porozumět událostem či obdobím vašeho života a lépe pochopit Vaše vztahy s ostatními? Potom je astrologie právě tím, co Vám může pomoci lépe se poznat a možná i změnit svůj život. Astrologie může najít řešení i v mezilidských vztazích a partnerských problémech, pomůže vám vytipovat optimálního partnera, vybrat nového zaměstnance do firmy či vhodného partnera na společné podnikání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10401 (magazin-zdravi.cz#10168)


Přidat komentář