Autoškola - Praha 5, 6, 13 a Praha západ

Chcete získat řidičské oprávnění? Hledáte autoškolu, která bude odpovídat vašim potřebám? Jak najít nejlepší autoškolu a podle čeho se řídit při jejím výběru? Co je důležité vědět?

Na začátku dejte na rady svých známých, kteří autoškolu již absolvovali. Zjistěte si, jak byli v autoškole spokojeni. Zajímejte se o to, jaká byla úroveň výuky a přístup instruktorů k výuce. Ověřte si také, zda autoškola zajistila všechny inzerované služby. Autoškolu můžete navštívit osobně a zjistit, zda nabízené služby odpovídají realitě. Seznamte se s instruktory autoškoly a prohlédněte si vozový park. Autoškolu můžeme vybírat podle doporučení známých, osobní návštěvy v autoškole, cenové nabídky, možnosti splátek, vybavení autoškoly nebo délky kurzu.** **

Co vás čeká v autoškole

Řidičské oprávnění získáte absolvováním kurzu v autoškole a složením závěrečné zkoušky. Když už jste se rozhodli ve výběru té nejlepší autoškoly, přichází na řadu další formality. V autoškole dostanete Žádost o řidičské oprávnění a Posudek o zdravotní způsobilosti. Tyto formuláře je nutné vyplnit a Posudek o zdravotní způsobilosti vám vyplní lékař. Poté budete autoškolou informováni o začátku výcviku. Na začátku kurzu obdržíte Průkaz žadatele o řidičské oprávnění. Tento průkaz budete mít během výcviku stále u sebe a instruktor vám do něj bude zapisovat absolvované hodiny. Při své činnosti se autoškoly musí řídit zákonem 247/2000 Sb. - zákon o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Tento zákon určuje podmínky provádění výcviku a jeho minimální rozsah. Kurz autoškoly je rozdělen do dvou částí. A to na část teoretickou a praktickou.

Teoretická část v autoškole

Na základě domluvy s vaším učitelem může teoretická část výuky probíhat buď formou osobní docházky, nebo dálkově. Dálková výuka je založena na samostudiu a konzultacích s instruktorem. Během teoretické výuky získáte informace týkající se: předpisů a provozu vozidel, ovládání a údržby vozidel. Teoretická výuka se zabývá teorií jízdy a zásad bezpečné jízdy a zdravotní přípravou.

Praktický výcvik v autoškole

Další část kurzu autoškoly je tvořena praktickým výcvikem. Praktický výcvik je složen z 28 vyučovacích hodin. Každá hodina trvá 45 minut a tento čas je nutné dodržet. Praktický výcvik je založen na výcviku v jízdě, zdravotnické přípravě a praktické údržbě. První část výcviku vás čeká na autocvičišti. Budete se zde učit rozjezd, zastavení, řazení, slalom, couvání atd. Tato část výcviku je zakončena jízdou po silnici za mírného provozu. Další část výcviku je založena na jízdě v běžném silničním provozu. V této části výcviku je důležité zaměřit se na zvládání pravidel a bezpečnou jízdu. V poslední části výcviku by měl žák sám zvládat jízdu v hustém silničním provozu za ztížených podmínek. Po zvládnutí teoretické a praktické části kurzu je možné přihlásit se ke zkoušce. Délka kurzu je individuální a pohybuje se okolo 2 až 3 měsíců.

Závěrečná zkouška v autoškole

Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí a to písemného testu, ústní zkoušky ze znalostí ovládání a údržby vozidla. Všechny tři části této zkoušky se dělají v jeden den. Za zkoušku je nutné uhradit poplatek obecnímu úřadu a to ve výši 700 Kč. Při opakování zkoušky budete platit tyto částky: písemný test – 100Kč, údržba – 200Kč, praktická jízda – 400 Kč. Závěrečná zkouška musí splňovat podmínky zákona č. 247/2000 Sb.

Skupiny řidičských průkazů

V autoškole můžete získat následující skupiny řidičských průkazů.

Řidičský průkaz skupiny A

A (M) – tato skupina je určena pro výcvik na mopedech a malých motocyklech s maximální rychlostí do 45km/h, minimální věk pro toto řidičské oprávnění je 15 let. A1 je skupina pro lehké motocykly o objemu válce do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW, minimální věk je 16 let.

Řidičský průkaz skupiny B

Skupina B je určena pro motorová vozidla s maximální hmotností do 3 500kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče. Dále pro traktory a samojízdné pracovní stroje s maximální hmotností do 3 500 kg, jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg, mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h. Řidič získá povolení na skupinu B od 18 let.

Řidičský průkaz skupiny C

Skupina C je určena pro motorová vozidla s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg, minimální věk pro toto řidičské oprávnění je 18 let a řidič musí být držitel skupiny B.

Řidičský průkaz skupiny D

Řidičský průkaz skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče + přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností nepřevyšující 750 kg. Jedná se o řidičský průkaz pro řízení autobusů a ostatních hromadných prostředků sloužících pro přepravu osob.

Řidičský průkaz skupiny E

Řidičský průkaz skupiny B+E opravňuje k řízení soupravy motorových vozidel tvořené osobním automobilem a přívěsem o celkové hmotnosti nad 750 kg a jízdní soupravy, která nespadá pod skupinu B.

Kondiční jízdy

Kondiční jízdy jsou určeny pro ty, kteří chtějí zdokonalit svou techniku jízdy nebo znovu získat jistotu nad řízením motorového vozidla. Rozhodněte se pro kondiční jízdy v případě, že chcete zase získat řidičskou sebejistotu. Pomocí kondičních jízd si můžete natrénovat parkování nebo jízdu po určité trase. Zopakujete si zde, jak se chovat při krizových situací, jak vyměnit prasklou pneumatiku, žárovku atd. Kondiční jízdy se hodí pro všechny, kteří již dlouho neřídily a chtějí se zdokonalit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6858 (magazinpraha.cz#51)


Přidat komentář