Kurz angličtiny pro děti Praha

Angličtina je jeden z hlavních světových jazyků a také povinný předmět ve škole. Jaké jsou možnosti ve vzdělávání dětí v angličtině? Co nabízí anglická školka, jak probíhají individuální kurzy a kdy s výukou začít?

Kurzy angličtiny

Popularita anglického jazyka rok od roku roste. Aby ne – tímto jazykem mluví více než 370 miliónů obyvatel Země. U nás je angličtina povinná pro 90% dětí na základních školách. A protože se** dětem učí cizí jazyky** mnohem lépe a rychleji než dospělým, pojďme se podívat na jejich možnosti vzdělávání v angličtině.

Kurz angličtiny pro děti Praha

Máte zájem vzdělávat své děti a připravit je do života tak, aby byly schopni komunikace v anglickém jazyce? Měly Vaše děti v dospělosti více pracovních příležitostí?

Máme pro Vás tip na jazykovou školu JS FAN, která nabízí:Kurz angličtiny pro děti Praha

  • Dětské kurzy: kurzy anglického jazyka pro nejmenší, doučování školní angličtiny, konverzační kurzy pro děti
  • Angličtina v MŠ
  • Dopolední školička
  • Letní tábor s AJ

Jazykovou školu JS FAN Vám můžeme jen doporučit, její reference a veškeré informace s celkovou nabídkou služeb naleznete na jejich stránkách - viz.níže.

Angličtina pro děti v Praze

Hlavní město má nepřeberné množství možností, jak naučit vaše dítě anglicky. Je zde mnoho kurzů, u nichž si můžete vybrat časový úsek, kdy je dítě bude navštěvovat, jsou zde jazykové školy pro pomaturitní studium, anglické školky, školy a mnoho nabídek na** individuální kurzy**. Je třeba nepodcenit výběr, zaměřit se na zkušenosti pedagogů či lektorů, na reference. Do mnoha zařízení se také můžete přijít podívat na průběh výuky, pro vaši lepší představu.

Kdy začít s výukou cizího jazyka

U cizích jazyků platí, čím dříve se s výukou začne, tím lépe. Na toto téma existuje mnoho různých studií a jako optimální věk se ukazují 2 roky. Právě v tomto věku dítě nevnímá cizí jazyk jako něco zcela odlišeného. Verbální komunikace v rámci adaptačního procesu tvoří u dvouročního dítěte pouze zlomek celkové komunikace (20 až 30%). Zbytek jsou různá gesta, mimika nebo reakce jeho okolí na dané situace. Dítě se tedy v tomto věku angličtinu neučí v pravém slova smyslu, ale díky bilingvnímu prostředí si ji osvojuje zcela přirozeně, jako je to u jeho mateřského jazyka.

Možnosti vzdělávání v angličtině pro děti

Možnosti jsou:

Online kurzy

V současné době plné nepřeberných interaktivních možností jsou online kurzy. Ty mohou mít různé podoby. Dítě může svoji angličtinu procvičovat na konkrétních webových stránkách, zábavnou formou. Většinou se ale jedná o cvičení z gramatiky, maximálně o pár poslechových cvičení. Takové online kurzy je tedy lepší brát pouze jako doplňkovou formu studia, kdy dítěti není něco jasné ve škole, tak si to procvičí ještě doma na internetu. Dále existují i jiné kurzy, určené tedy pro starší děti, a to zaměřené spíše na komunikaci. Probíhají prostřednictvím Skype, kdy lektor s dítětem konverzuje, rozvíjí jeho slovní zásobu i porozumění.

Anglické školky

Pro děti předškolního věku jsou zcela unikátní možností** návštěvy anglických školek**. Ty přijímají děti do svých programů již od 18 měsíců až do věku 6 let. Děti jsou následovně ve školce rozděleny právě podle věku. Zápisy probíhají ve většině školek v průběhu celého roku, a to vzhledem k různě dlouhým kurzům, které nabízejí. Všeobecně však platí, že je lepší zapsat dítě do školky co nejdříve, kvůli omezené kapacitě. Některé školky nabízejí také letní kurzy, což je skvělým řešením pro rodiče, kteří potřebují služby školky i přes prázdniny a zároveň touží po tom, aby se jejich dítě naučilo něčemu novému. Obrovskou výhodou** anglických školek** jsou malé skupinky, ve kterých se vyučuje. Nejčastěji připadá na jednoho učitele maximálně 8 dětí, tudíž má pedagog možnost každému se maximálně věnovat. Samozřejmě čím méně dětí má vyučující na starosti, tím intenzivnější anglická školka pro dítě je.

Třídy se zaměřením na angličtinu

Pro děti, které se již věnovaly angličtině ve školce, nebo jen pro ty, které vykazují zájem o cizí jazyk, existují i třídy s konkrétním jazykovým zaměřením. V České Republice je povinná angličtina pro děti od 3. třídy, od 7. třídy pak děti přibírají další cizí jazyk. Pokud se vám zdá 3. třída pro výuku jazyka pozdě, můžete své dítě umístit do třídy s rozšířenou výukou jazyků.

Anglická škola

Dětem, které angličtina během dřívějších návštěv anglické školky nebo anglicky mluvícímu příbuzenstvu přirostla k srdci ještě víc, jsou anglické školy. Pro přijetí do anglické školy ovšem dítě musí složit přijímací zkoušky, aby bylo přijato. V těchto školách se kombinuje český a mezinárodní styl výuky, předměty se vyučují v angličtině a češtině. Znalosti dětí jsou po absolvování těchto škol na vysoké úrovni.

Individuální výuka angličtiny

Tento typ výuky je vhodný pro děti, které mají problémy s tempem výuky v jiných kurzech. Dítě, které nebude stíhat ostatní kamarády, bude vystresované, a spojí si tak výuku angličtiny s nepříjemným pocitem úzkosti, který může přetrvat i několik let. Na druhou stranu může být dítě i nadprůměrně nadané oproti zbytku žáků v kurzu, bude chápat rychleji a možná se bude i nudit. Kromě toho může individuální výuka být výborným pomocníkem při přípravě na přijímací zkoušky nebo jako doučování pro děti, které mají s jazykem problémy. V takových a dalších případech je nasnadě individuální výuka, která může probíhat nejen v prostorách škol a jazykových center, ale také u vás doma.

Jazykové kurzy v zahraničí

Nejlepším způsobem, jak se naučit jazyk, je vyjet do zahraničí. Stejné pravidlo platí i pro angličtinu a v posledních letech se otevřely možnosti také pro děti. Velká část zahraničních jazykových pobytů je pro mládež od 13 let a dovolit si jej v současné době může takřka kdokoli. Vše záleží na místě pobytu a jeho délce. Ubytování je zajištěno buď v kampusu školy nebo v rodinách a délka trvání bývá obvykle 2 až 3 týdny.

Rodilý mluvčí nebo český lektor?

Zda je lepším učitelem vystudovaný lektor nebo rodilý mluvčí, není lehké odpovědět. Lektoři mají odborné vzdělání, zvládají nejen perfektně jazyk, ale mají osvojené také způsoby výuky. Vědí, jaké metody použít ke zkvalitnění výuky, jaký zaujmout přístup k jednotlivým žákům a podobně. Na druhou stranu v mnohých jazykových školách a institucích požadují od rodilých mluvčích** certifikát TEFL**. Ten je pro cizince, kteří hodlají učit svůj mateřský jazyk. Výhodou u rodilého mluvčího je pro dítě zdánlivá nemožnost dorozumívat se jinak, než anglicky. Posunuje tak své limity dál a osvojení výslovnosti je také mnohem rychlejší. Tato situace však může některé děti zbytečně stresovat. Proto je třeba zvážit, zda chcete vaše dítě hodit takříkajíc do anglických vod, aby se samo naučilo plavat za asistence rodilého mluvčího, nebo chcete, aby začínalo systematicky pod vedením českého lektora.

Mezinárodní zkoušky z angličtiny pro děti

Nejen pro dospělé, ale i pro děti existují** mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny**. Patří mezi ně camebridgeské YLE se třemi úrovněmi: Starters, Movers a Flyers. Jsou určeny pro děti, jež mají angličtinu jako druhý jazyk a jsou ve věku mezi 7 až 12 lety. Klasicky se zde prověřují 4 základní dovednosti v anglickém jazyce, což je poslech, čtení, psaní a samozřejmě mluvený projev. Protože u těchto zkoušek neexistuje negativní ohodnocení, jsou výbornou motivací pro děti v pokračování ve studiu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6863 (magazinpraha.cz#19)


Přidat komentář