Plavání dětí, kojenců a batolat Praha

Kurzy plavání dětí se staly velmi oblíbenou aktivitou. Rodiče se pro tyto kurzy rozhodují na základě mnoha pozitiv, které přináší. Čtěte dále a dozvíte se, jak jsou kurzy plavání prospěšné a jaké mají výhody.

Kurzy plavání dětí se ukázaly jako velmi prospěšné. Tyto kurzy podporují koncentraci dítěte, vnímání, a také rozvíjí motorické dovednosti. Během těchto kurzů dochází k rozvoji stránky sociální, citové a fyzické. Zjistilo se, že děti, které začaly plavat již před 12 měsícem, jsou ve vodě velmi klidné a uvolněné. Mnoho miminek se dokáže pohybovat pod vodou dříve, než začne chodit. Děti milují volnost, kterou jim pobyt ve vodě nabízí. Během lekcí plavání bude mít vaše dítě možnost učit se nové věci, rozvíjet se a poznávat nové lidi. Dítě získá zkušenost, a tak i menší strach z nových situací. Kurzy plavání mohou být prvním zážitkem mimo domov a také velmi příjemným zpestřením.

Plavání miminek

Kurzy plavání miminek si dnes získaly velkou oblibu. Spousta rodičů se rozhoduje navštěvovat tyto kurzy na základě všech pozitiv, které přinášejí. Kurzy plavání mohou být rozděleny podle věku. Ti nejmenší mohou chodit na tzv. vaničky.

Vaničky pro miminka

Vaničky jsou určeny pro ty nejmenší děti. Tento kurz je vhodné začít navštěvovat poté, co se dítěti zahojí pupečník až do doby 6 měsíců. Lekce vaniček je individuální plavání instruktora s miminkem. Maminka je po celou dobu přítomna a naučí se, jak s miminkem manipulovat ve vodě i na suchu. Dále může maminka od instruktorky získat cenné rady ohledně kojení a přechodu na pevnou stravu. Můžete se také naučit, jak správně provádět kojenecké masáže. Tyto lekce probíhají ve speciálních vanách o teplotě 35 – 37°C.

Plavání dětí od 6 měsíců

Děti od 6 měsíců již mohou navštěvovat kurzy ve větších bazénech. Na tyto lekce chodí děti ve věku od 6 měsíců společně se svými rodiči. Kurzy se většinou pořádají ve skupinkách o 5 až 7 dětech. Na těchto lekcích se vaše děti naučí základům plaveckých dovedností. Kurzy plavání vedou zkušení instruktoři. Rodiče pak pod vedením instruktorů s dětmi provádí různá cvičení ve vodě. Cvičení jsou často doprovázena písničkami a básničkami. Během kurzů se používají různé pomůcky. Sami budete moci pozorovat, jak si dítě postupem času zvyká na vodu, učí se nové věci a neustále se zdokonaluje.

Proč se rozhodnout pro kurzy plavání miminek

Pohyb ve vodě je pro lidské tělo velmi přirozený. Plavání je prospěšné nejen pro děti. Také dospělí, kteří mají problémy s klouby nebo nadváhu, ocení výhody plavání. Když se zkusíme zaměřit na plavání malých dětí a pozitiva, zjistíme, že pohyb ve vodě má příznivý vliv na celkový psychomotorický vývoj dítěte. Zábavnou a přirozenou formou dochází k posílení všech svalových skupin. Plavání je aktivita, která rozvíjí dítě také po stránce psychické. Během kurzů plavání dochází k posílení vztahů mezi rodiči a dítětem. Dále dochází také k navazování nových sociálních kontaktů. Dítě se učí přijímat nové prostředí a seznamuje se zde s dalšími dětmi a novými autoritami.

Asi největším pozitivem kurzu plavání je to, že dítě nebude míst strach z vody. Děti si na vodní prostředí zvyknou velice rychle. V období povinného školního plavání tak doba strávená v bazénu bude pro vaše dítě vždy radost a ne stres. Děti, které chodí od malička plavat, jsou také v porovnání se svými vrstevníky mnohem více otužilé, zdravé a lépe se vyvíjí po psychomotorické stránce. Kurzy plavání vašemu dítěti přinesou pohybovou zdatnost, bystrost a vnímavost. Plavání má dále pozitivní vliv na spánek a děti budou mít po plavání větší chuť na jídlo. Pohyb ve vodě pomáhá také při bolestech bříška. I pro děti s tělesným postižením je pohyb ve vodě velmi příznivý a společně s rehabilitací přínosný. Dítě si pobyt ve vodě velmi užívá. V této chvíli je pozornost rodičů určena jen jemu. Během kurzů dítě získá základní plavecké dovednosti, jako je udržení rovnováhy ve vodě, splývání, potápění, plavecké dýchání, pády a skoky do vody.

Aquaerobic

Aquaerobic je aerobní cvičení ve vodě. Během cvičení by měla voda sahat přibližně do poloviny hrudníku. Tento druh sportu přispívá k zvýšení fyzické kondice, redukci váhy a vytvarování těla. Odpor vody je závislý na rychlosti prováděného pohybu a je 4 až 42 vyšší než odpor vzduchu. Tímto se zvyšuje intenzita cvičení a dochází také k masírování svalů. Pobyt ve vodě má příznivý vliv na páteř a celý pohybový aparát. V porovnání s jinými druhy cvičení je toto cvičení bez otřesů, a tím chrání naše klouby a kardiovaskulární systém. Jaké jsou výhody aquaerobicu? Tento druh cvičení přináší 4x rychlejší redukci váhy než pohyb na suchu. Při tomto cvičení nedochází k přetěžování kloubů a páteře. Maximální tepová frekvence je nižší o 10 až 15 % než na suchu, a to přináší výhody pro kardiovaskulární systém. Pobyt ve vodě má rehabilitační účinky, navozuje psychické a fyzické uvolnění. Chcete udělat něco dobrého pro své tělo? Rozhodněte se pro tento druh cvičení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6866 (magazinpraha.cz#48)


Přidat komentář