Plavání dětí od 6 měsíců - Praha

Jak podpořit imunitu? To je otázka, kterou si bezpochyby klade řada rodičů malých dětí. Nemoci nás dospělé dokážou značně potrápit, natož pak malé človíčky. Vitamíny jsou sice řešením, ale mnohem účinnější z dlouhodobého hlediska je otužování.

A s otužováním můžeme začít právě již u těch nejmenších. Nesprávný způsob otužování však může přinést i negativní výsledky. Správný princip otužování nespočívá v osprchování dětského tělíčka ledovou vodou, bez jakéhokoli upozornění, respektive přípravy. Chcete-li mít dítě nejen otužilé, tj. odolávající různým chorobám a současně zaznamenat lepší pohybové dovednosti, prostorové vnímání, klidnější a hlubší spánek aj., pak využijte možnosti plavání dětí od 6 měsíců.

Plavání dětí od 6 měsíců – Praha

Uvidíte, jak se Vám čas strávený s dítětem ve vodním prostředí mnohonásobně vrátí.

Plavání dětí

S dětmi je možné začít plavat téměř hned, respektive po zahojení pupeční šňůry. Doporučuje se počkat šest týdnů od narození. V rámci plavání dětí se můžete setkat s rozdělením dle dosaženého věku. Nejprve tu jsou vaničky, ať už v domácím prostředí, nebo na místě, kde probíhají i další kurzy. Následně přichází na řadu plavání kojenců do 6 měsíců, pak** plavání kojenců, batolat a dětí od 6 měsíců**. Zde je již rozpětí poměrně velké, kdy jsou zařízení, která mají plavání dětí od 6 měsíců do 1,5 roku, do 4 let aj. A od cca 4 let pak probíhají kurzy plavání, kde již nejsou rodiče přítomni s dítětem v bazénu. My se nyní vrátíme na začátek, i když trochu „přeskočíme“ pár měsíců a zaměříme se na plavání dětí od 6 měsíců.

Plavání dětí od 6 měsíců s rodiči

Půlroční kojenec, batole je ještě příliš malé na to, aby mohlo být samo v bazénu s plaveckou instruktorkou. Plavání dětí od 6měsíců je organizováno ve skupinkách o určitém počtu dětí. Současně je s každým dítětem v bazénu jedna, případně dvě dospělé osoby. Maximální počet dětí, který může být ve skupince, koresponduje s počtem instruktorů v bazénu. Některá zařízení preferují kurzy o menším počtu dětí, například do pěti, jiné mají strop stanovený na deset dětí aj.Plavání formou her

Plavání formou her

Možná si říkáte, jak může tak malý človíček, který se batolí, ještě ani sám nestojí, pochopit, co od něho plavecká instruktorka očekává, že bude dělat. V prvé řadě je třeba říci, že o plavání v pravém slova smyslu, zde ještě nejde. Základní plavecké styly, jako prsa, kraul apod., tak na ty se dostane později. A co se týká pochopení, porozumění, pak plavecké instruktory, které se specializují na plavání dětí, mají řadu znalostí, zkušeností a nechybí jim ani empatie, schopnost rozpoznat aktuální situaci, v jakém rozpoložení se dítko nachází aj. Plavání dětí od 6 měsíců je spíše koncipované nenásilnou formou, kdy se využívají různé hry, říkánky, písničky.

Hry, říkánky, písničky – navození atmosféry

Jak zapojení her, tak říkánek, písniček, je přínosné hned z několika hledisek. V prvé řadě u dětí, které jsou bázlivější, mají k vodě větší respekt, než jiné děti, stydí se apod., dojde k odpoutání jejich pozornosti a spíše je pak začne zajímat dovádění, cákající voda, balónky apod.Veškeré doprovodné aktivity ve vodě dítě budou stimulovat k činnosti, většímu vnímání. Čím více podnětů dítě dostane, tím bystřejší bude a jeho pokrok ve vývoji půjde rychleji, než u dítěte, na které se nemluví, není si s ním hráno apod. Budou-li pak určité říkánky, hry spojené s konkrétní aktivitou, velmi záhy si dítě tuto spojitost uvědomí, a začne aktivně spolupracovat. Samotné hry a dovádění, není jen tak náhodné, ale cíleně zaměřené na postupné zvládání jednotlivých plaveckých dovedností. Budete-li pozorní a sami se soustředíte na tyto hry, pak můžete rozpoznat jejich účel a smysl. A budete jistě překvapeni, jak jsou plavečtí instruktoři vynalézaví.

Přínosy plavání dětí

Z předchozího odstavce již lze vyčíst některé výhody, které plavání nabízí. Pojďme se však na ně podívat blíže. Přihlásíte-li se s dítětem na kurz plavání, pak můžete zaznamenat pozitivní změnu, pokrok v jeho psychomotorickém vývoji.Přínosy plavání dětí

Konec častým nachlazením

Pomalu se dostáváme k tomu, čím jsme začali, a to k posílení imunity. Odborně vedené plavání má pro dítě významný přínos na jeho celkové zdraví. Teplota vody v bazénu, kde se pohybují malí plaváčci, je volena tak, aby se v ní cítili dobře, byli aktivní a zároveň se otužovali. Absolvujete-li s dítětem celý kurz plavání, pak zaznamenáte, že oproti ostatním vrstevníkům, kteří na plavání nechodí, je Vaše dítko méně náchylné k nachlazením a dalším nemocem.

Dostaví se kvalitní a nerušený spánek

Jak Vaše dítko spí? Usíná Vám snadno, nebo to trvá dlouhé minuty, dokonce i hodiny, než zabere? Kolikráte se ani nezdaří, aby dítě usnulo po obědě? Je pak unavené, plačtivé, nevrlé? Záhy potom, co začnete chodit s Vaším potomkem na plavání, zlepší, zkvalitní se jeho spánek.

Posílení vzájemné důvěry mezi rodičem a dítětem

To, že se o Vaše maličké staráte, že ho přebalujete, krmíte, umýváte, oblékáte apod., zabere z Vaší strany značné množství času. Pro dítě, jako takové, však tyto činnosti povětšinou nejsou nijak atraktivní. Samotné batole spíše mnohem více ocení, když si s ním zadovádíte, pohrajete. Možná, že doma, nevíte, kam dřív skočit, protože máte kromě starosti o dítě, také na bedrech domácnost a vše okolo ní. Tím, že se přihlásíte do kurzu plavání, svým způsobem budete „donuceni“ věnovat se dítěti hravým způsobem. Způsobem, díky kterému budete moci Vaše maličké poznat i z jiné stránky. A to platí i opačně. Díky plavání, jiné činnosti, se mezi Vámi prohloubí vzájemný vztah.Užívejte si s dítětem společné chvíle

Užívejte si s dítětem společné chvíle

A jako příjemný bonus navíc? Každá smysluplně strávená chvilka s Vaším dítětem, Vám nic nenahradí. Užívejte si každého momentu, kdy můžete být se svojí ratolestí. Ani se nenadějete a z malého batolátka se rázem stane předškoláček, školáček. Z děťátka, co vyžaduje Vaší přítomnost, objetí, lásku, bude zanedlouho dospívající muž, či dívka. A ne nadarmo se říká, že sklidíte to, co zasejete. I novorozeně, kojenec a batole vnímají Vaši blízkost, že Vám není lhostejné apod., Tento pocit v něm zůstane zakořeněný, i když si možná myslíte, že si jen těžko bude dítko pamatovat to, jaké aktivity jste s ním, když bylo maličké, dělali.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6865 (magazinpraha.cz#47)


Přidat komentář