Jak udělat schody na zahradu

Úprava zahrady okolo obydlí je nejen pro vlastní chloubu, ale pro mnoho dnešních lidí také nutnou fyzickou prací pro zábavu, ale i takový odpočinek a relax. Po celém dni v uzavřené kanceláři je aktivita na čerstvém vzduchu vhodná.

Zahrada je dnes brána jako druhý obývací pokoj, společenská místnost. Zkrátka plocha k odpočinku, relaxaci a také zábavě, posezení s přáteli i místo pro volnočasové aktivity, sport a hry. Proto lidé investují částky do budování krásných zahrad, dávají si pozor na výběr správného zahradního nábytku a také jim hodně záleží na tom, aby zahrada byla opravdu útulná, krásná. Pečují o zelený trávník a kupují drahé hnojivo jen proto, aby rostliny, květiny krásně rostly.

Dnešní ukázka zahrady

Před pár lety byla zahrada u domu spíše místem pro odklad zatím nepotřebného materiálu, starých věcí a také místo pro chov domácích zvířat, především slepic a jiné drůbeže. Dnes lidé spíše cílí právě na to, aby jejich zahrada byla krásná, kouzelná a byla chloubou i ozdobou domu. Budování zahrady je prakticky pro všechny ty, co denně tráví v kanceláři pracovní dobu, jakýmsi odpočinkem, na čerstvém vzduchu. To je nejspíš také důvod, proč více lidí spíše touží po domku se zahradou, než bytě v centru města. Ukázka ideálního vztahu je tak jasně daná malým, moderním domkem se zahradou, malými dětmi a psem, pobíhajícím na zahradě.

Jak udělat schody na zahradu

Není proto žádným překvapením, že lidé opravdu hledají způsoby, jak si vlastní zahradu zútulnit a to třeba i tak, že nechají udělat schody. Jedná se o místa, kde jsou jakési „přírodní“ schody již vyšlapány, nebo prostě přístupná místa, kde by bylo vhodné schody mít, například z ulice na zahradu, nebo ke sklepu, či k terase. Možností je několik, zvláště u těch terénů, kde jsou rozdíly v nadmořské výšce patrné.

Záleží na tom, kde schody jsou a kam vedou

Pokud budeme provádět přístupovou cestu k terase, budeme nejspíš dělat jiné schody, než někde v zahradě, pár schůdků, které mají zpevnit cestu a tak nějak splynout s přírodou. U terasy se totiž většinou soustředíme na to, aby schody měly stejný povrch, jak ten na terase, většinou je to protiskluzná dlažba, schody jsou přesně měřené, pravidelné a široké. Pokud však vyrovnáváme plochy v zahradě, nebo spíše se snažíme o zpřístupnění a zpevnění povrchu, pak budujeme schody kamenné, třeba i nepravidelné, ale dokonale splynuté s přírodou.

Postup při stavění schodů na zahradě

Prvně je nutno si zapamatovat terén, o jaké místo jde, jaký je tam povrch a další nezbytnosti. Někdy jsou tato místa omezena šířkou, proto je potřeba počítat s tím, že budeme budovat schody o určité šířce, někdy to nutné není a pokládka kamenů je tak více rozmanitá, než při dané šířce. Tam, kde schodiště vznikne, je již předurčeno tvarem, tedy i to, kolik tam bude schodů, jak budou široké, nebo spíše úzké, a kolik jich tam bude.

Začínáme stavět zahradní schody

Ještě než s prací začneme, je nutno si proměřit terén. To nejlépe provedeme tak, že umístíme lať vodorovně na horní část, kde má být schodiště v nejvyšším bodě a kolmo k této laťce se umístí měřidlo, které je naopak v té nejnižší poloze, tím pádem získáme rozdíl výšky sestupu schodů a podle toho také určíme výšku schodů, a zejména pak také jejich množství. Když se pokládají tvrdé kameny jako schody, není tak úplně jednoduché dodržet předepsanou výšku schodu, ale pamatujte na to, že čím pravidelnější tyto rozdíly budou, nebo spíše nebudou, tím se vám po schodech bude lépe chodit. Optimální výška schodu je patnáct centimetrů, ale někdo raději volí i nižší schody, pro bezpečnější přechod a tak dále.

Po měření nastává těžká práce

Ihned, jakmile máte stanovenou výšku a množství všech schodů, je potřeba přejít na tu těžkou práci s krumpáčem i lopatou a také motykou. Je totiž nutné upravit terén pro pokládku schodů, a odstranit tak přebytečné drny, kamení, ale i kořeny a tak dále, zkrátka aby se schody pokládaly tak nějak samy. Pamatujte na to, že stavění schodů se nikdy neobejde bez vodováhy. Díky ní si ověříte rovnost terénu, aby se vám posléze lépe ze schodů scházelo. Pravidelně je nezbytné rovinu podesty sledovat.

Místo schodů jeden svah

I když to zní možná trochu bláznivě, pro někoho také zbytečně, pak je nutné i také svah, kde budou schody stát, srovnat do jedné roviny. Udělat z něj šikmou plochu, ale pečlivě rovnou, zkrátka nakloněnou rovinu. Nesmí být nikde ani náznakem, že budou stát schody.

Jako základ schodů je podesta

Úplně prvních schodem je vždy podesta, která musí být set-sakramentsky pevná. Podesta je často lemovaná obrubníkem, ale nutně nemusí. Jejím základem je rovná plocha, na kterou je kladena vrstva písku, následně pak beton. Písek zde funguje jako dilatace mezi betonem a hlínou, aby tak byla vrstva pevná a beton nepouštěl do zeminy. Po slabší vrstvě písku a betonu se klade vrstva kamenů, které se musí srovnat do jedné rovné plochy tak, aby pokládka betonu mohla být srovnána bez komplikací. A tím se naznačilo, co bude následovat – pokládka betonu na vrstvu kamení. Beton je nutné urovnat, i když stačí pouze nahrubo. Aby však byla vrstva rovná, je nezbytně nutné srovnat vrstvu betonu laťkou. Rovinu ještě překontrolujeme vodováhou, ale vše by mělo být ok.

Děláme první schod

Jakmile je podesta hotová a beton zatvrdl, je čas na stavění schodů. Ty nejlépe uděláme tak, že kameny vytvoříme hranici, kde schod bude ohraničen, tedy že uděláme jeho hranu. Za ní pak klademe další vrstvu kamení a na něj beton. Opět vyrovnáváme pomocí laťky a vodováhy. Ta by měla zůstat po ruce, protože tak budeme vyrovnávat další a další schody.

Další a další schod

Je vhodné schody stavět postupně, třeba vždy po práci a každý den udělat jeden schod, aby tak beton řádně zaschl a my se měli čas i zregenerovat. Pro pracující občany je tento postup dokonce nejlepší. Ale pokud jsme na schody hrr a chceme je mít udělané co nejdříve, není nutné vše odkládat. Při dělání dalších schodů je totiž možné se pohybovat po kamenné hraně schodiště, schodu a tak nechat beton řádně zaschnout.

Závěrečné práce

Jsou lidé, kteří takové schodiště nechávají jinak, samotné, je ale lepší, samozřejmě podle terénu, vydláždit kameny okolní pevninu. To zabrání sesuvu půdy při deštích a zablácení schodů. Stačí pouze sestavit kameny na sebe, mezitím lepit betonem, aby ani škvíra nedovolila zemině se uvolnit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6888 (magazinpraha.cz#178)


Přidat komentář