Zimní zahrady

Někdo nedá dopustit na parná léta, jiný zase na mlhavý podzimní den, další na mrazivou zimu, kdy pod nohama křupe sníh. Kouzla přírody si můžete užívat každý den, aniž byste museli udělat krok ven.

Řeč je o zimních zahradách, které se stávají čím dál oblíbenějším prostorem v rodinných domcích, ale i bytech. Umožňuje-li to Váš prostor, pak i Vy se můžete těšit z jedinečné atmosféry, kterou nabízí zimní zahrady. A nemusíte kvůli ní hned vyklízet některou z obytných místností. Popřemýšlet můžete o přístavbě, nebo využití lodžie, balkonu aj.

Důležitý parametr zimní zahrady

Na jaké parametry je třeba pamatovat v rámci** zimní zahrady? Především se jedná o jednotlivé **zasklívací profily, ale také systémy profilů. Jejich úkol je velmi stěžejní a spočívá v tepelném oddělení prostoru uvnitř i vně zimní zahrady. Funkcí je zamezit případné tvorbě tepelných mostů, zabránit vzniku poškození, ke kterému by mohlo dojít při výskytu vlhkosti. Realizace zimní zahrady již z tohoto důvodu není nikterak jednoduchá. Tedy v případě, že jste doposud neměli praktické zkušenosti s realizací zimní zahrady. Přesto je vhodné zimní zahradu, její vznik, přenechat některé ze zkušených firem, u kterých máte jistotu, že odvedou kvalitní práci a Vaše vzácná kvítka, sbírka rostlin, stromků při mrazivých dnech a nocí neuhynou.

Zimní zahrady a jejich typy

Řekne-li se zimní zahrada, pak si řada z nás představí určitou místnost, ve které jsou rostliny ochráněné kolem dokola sklem. Ze zjednodušeného pohledu je možné se takto na zimní zahradu dívat. Z bližšího pohledu je však možné rozdělit zimní zahrady na několik typů. Snad nejčastějším typem je zimní zahrada, kterou je možné spatřit v obytné místnosti, která poskytuje výhled. Dalším typem je zimní zahrada společně řešená s bazénem. V neposlední řadě je možné za zimní zahradu označit skleník, kde se pěstují rostliny. A zimní zahradou také může být systém, který umožňuje pasivně využívat sluneční energii. Pro jaký typ zimní zahrady se rozhodnete Vy? Jaký typ zimní zahrady pro Vás přichází v úvahu, a bude Vám přinášet potěšení, případně i užitnou hodnotu?

Obytná zimní zahrada

Z výše uvedených typů vybereme ten nejčastější, který můžete mít, ať už bydlíte v bytě, nebo rodinném domku. Oblíbenost tohoto typu zimní zahrady však ještě neznamená, že můžete mít zimní zahradu automaticky, tj. bude vhodná zrovna pro Vaše bydlení.

Obytná zimní zahrada - mikroklima

Jednou z důležitých podmínek pro úspěšné zbudování, ale i provozování obytné zimní zahrady, je vyrovnanost mikroklimatu. Teplota by se měla ideálně pohybovat v rozmezí mezi 24 až 26°C, a to o letních měsících. Co se týká zimy, pak i zde by měla zimní zahrada vykazovat jen minimální tepelné ztráty. Jak dosáhnout uvedené teploty, respektive její stability? Především izolací.

Obytná zimní zahrada – prosklení střešní plochy

Rozhodně je třeba také pamatovat na prosklenou střešní plochu zimní zahrady. V létě by totiž mohlo snadno dojít k přílišnému přehřátí prostoru zimní zahrady. Vy sami však nemusíte složitě spekulovat, jak si poradit s realizací zimní zahrady. Oslovit můžete zkušenou firmu, která má bohaté zkušenosti s realizací zimních zahrad.

Obytná zimní zahrada – orientace

K dalším důležitým podmínkám, které ovlivní, zda Vaše** zimní zahrada** bude „vzkvétat“, či nikoliv, je samotná orientace zimní zahrady. Hodně tedy záleží, do jakého prostoru zimní zahradu umístíte, respektive na jakou světovou stranu bude orientovaná. Ideální je, pokud je obytná zimní zahrada směřována na jihozápad, či západ. Tyto strany totiž zaručí co nejvyšší možný dopad potřebného světla a tudíž i nejdelší možné využití doby.

Konstrukce zimní zahrady

Pro jakou konstrukci zimní zahrady se rozhodnout? Máte volbu hned z několika materiálů. Vaše zimní zahrada může být z plastu, hliníku, dřeva, či z kombinace zmíněných materiálů. Konstrukce je stěžejním základem, a to u každé stavby. U konstrukce zimní zahrady berte v potaz zatížení konstrukce, stejně jako zatížení, které ještě bude následovat dalším použitým materiálem a zasklením. Hodně také záleží na tom, zda plánujete mít zimní zahradu, která bude zčásti, či větší části ovlivňována působením právě panujícího počasí. V každém případě je však dobré pamatovat na kvalitu samotného materiálu.

Příslušenství zimní zahrady

Vedle samotné konstrukce si můžete také nechat dovybavit zimní zahradu praktickým příslušenstvím, které není „jen pro okrasu“, naopak přináší užitek. K příslušenství patří vyřešení větrání, zastínění, ale také topení, klimatizace. Hned u prvního příslušenství se můžeme zastavit.

Příslušenství zimní zahrady – větrání

Mohlo by se zdát, že v zimní zahradě je potřeba udržet jen optimální teplotu. Na jednu stranu sice ano, ovšem i větrání je nevyhnutelné. A to především v letních měsících, kdy mnohdy panují nesnesitelná vedra. Co se týká samotného větrání, pak máte na výběr minimálně ze dvou možností. První volba je poměrně jednoduchá a prostá a spočívá v přirozeném větrání. Druhá volba pojednává o řízené ventilaci.

Přirozený způsob větrání

O způsobu větrání je vhodné uvažovat již při samotné realizaci zimní zahrady, respektive při zpracování jejího návrhu. Podle vybraného způsobu větrání, se totiž například volí umístění oken. Pokud byste dali přednost přirozenému způsobu větrání, pak je vhodné umístit okna co možná nejvýše. Vůbec nejlepší je pak využití střešních oken. Co nejvýše umístěná okna se totiž postarají o odvedení teplého vzduchu ven. A jak je to pak s přísunem příjemnějšího vzduchu? O přísun čerstvého vzduchu se pak zase postarají okna umístěná po obvodu zahrady, či dveře.

Řízený způsob větrání

Nechcete-li však sledovat, hlídat, jaké zrovna venku panuje počasí, a podle toho okna, dveře otevírat, pak pro Vás může být zajímavý řízený způsob větrání. U řízeného způsobu větrání se využívá ventilátoru, který je napojený termostat, či vlhkoměr, na kterém je nastavená požadovaná teplota uvnitř zimní zahrady. A právě podle nastavené teploty dochází k regulaci teploty. Navíc ventilátory zajišťují i další nezbytnou funkci. Jedná se o nezbytnou výměnu vzduchu v zimní zahradě z pohledu hygieny.

Zastínění zimní zahrady

Nyní možná budete namítat, proč se postarat o zastínění zimní zahrady, když zvolené rostliny naopak potřebují světlo a zimní zahrada, jako taková je právě o prosklení? Určitá míra zastínění je však důležitá opět především o letních měsících, ale také na jaře, kdy sluneční paprsky mají velkou sílu, intenzitu a mohlo by i dojít k popálení rostlin. Zastínění je pak možné realizovat například za pomoci vnitřních žaluzií.

Stavba zimní zahrady

A pomalu se dostáváme k samotné stavbě zimní zahrady. Stavbu zimní zahrady je pak možné členit na tři etapy. První etapa se týká přípravných prací. Druhá etapa zahrnuje montáž zimní zahrady. No a poslední etapu je možné nazvat následným servisem. Každá ze zmíněných etap je důležitá a pospolu zaručuje úspěšnost a životnost zimní zahrady. Servis zimní zahrady se týká především prosklené části zahrady, ať už jste se rozhodli pro zasklení dvojsklem, nebo trojsklem. Servis je v tomto případě možný přirovnat k servisu, který je Vám nabízen při výměně oken (za okna plastová, dřevěná, hliníková).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6885 (magazinpraha.cz#55)


Přidat komentář