Anglické mateřské školy

Chcete, aby se vaše dítě učilo anglicky již od raného dětství? I taková možnost existuje. S angličtinou se dnes dá začít již v mateřské školce. Anglické mateřské školky najdeme především v Praze a jiných velkých městech.

Díky** anglickým mateřským školám** se mohou děti začít učit anglicky již v předškolním věku. Nejde samozřejmě o výuku takovou, jakou známe ze školy, protože malé děti neumějí číst ani psát. Přesto se však i děti v mateřské školce dokáží lecčemu naučit, neboť ve školce se děti učí hrou a samozřejmě také komunikací s anglickými učiteli.

Jak probíhá výuka angličtiny ve školce?

V** anglické mateřské školce** to vypadá v podstatě stejně jako v každé jiné školce. Rozdíl je však ve vyučujících a v jejich přístupu k dětem. Minimálně někdo nebo i všichni z vyučujícího personálu umí perfektně anglicky, často jsou v personálu i angličtí rodilí mluvčí. Zároveň mají učitelé potřebné vzdělání, takže vědí, jakým způsobem nejlépe malým dětem zprostředkovat kontakt s cizím jazykem, v tomto případě s angličtinou. Učitelé ve školce s dětmi hrají různé hry, povídají si s nimi a při tom využívají angličtinu. Nemusíte se tedy bát, že by výuka angličtiny v mateřské školce probíhala prostřednictvím nějakého biflování. Děti se anglicky učí díky říkankám, zpívání anglických dětských písní, díky hraní her zaměřených na anglickou slovní zásobu a díky povídání s učiteli. Děti tak dělají to, co nejvíce baví – hrají si, a často při tom vůbec nepostřehnou, že se vlastně** učí anglicky**.

V jakém věku se začít učit cizí jazyk?

Dnes už není nic divného na tom, když se děti učí cizí jazyky, převážně angličtinu, již v mateřské školce. Byť děti ještě neumí číst a psát, přesto si dokáží zapamatovat anglická slovíčka nebo i celé fráze. Na toto téma občas vyvstávají otázky, zda je vhodné zatěžovat děti výukou cizího jazyka již v předškolním věku. Někteří lidé se obávají, že když se bude malé dítě nuceno učit cizímu v tak nízkém věku, sníží to jeho schopnost plně se naučit a ovládat svůj mateřský jazyk, v našem případě většinou češtinu. Zkušenosti z bilingvních nebo trilingvních zemí však ukazují, že kontakt s cizím jazykem v nízkém věku není na škodu, ba spíše naopak.

Výuka cizího jazyka od raného dětství

Na světě je mnoho míst, kde lidé běžně používají dva nebo i tři jazyky. V Evropě se jedná například o Švýcarsko či Belgii nebo také jižní Slovensko apod. Jedná se o tzv. bilingvní nebo multilingvní oblasti, ve kterých jsou lidé bez problémů schopni používat dva nebo více jazyků, přičemž oba jazyky používají již od raného dětství. Výzkumy prováděné v těchto oblastech potvrdily, že v naprosté většině případů se děti zaměří na jeden jazyk, který považují za svůj rodný. Druhý jazyk děti díky brzkému seznámení s ním ovládnou také téměř dokonale, pouze v něm mají mírně omezenější slovní zásobu, než ve svém rodném jazyce. Z tohoto pohledu tedy není vůbec na škodu, když se dítě začne učit angličtinu již ve školce. V tomto věku už dítě určitě nepřijme angličtinu za svůj rodný jazyk, ale bude ji vnímat jako druhý jazyk. A díky brzké výuce má větší šanci, že se** anglicky** naučí opravdu výborně, téměř na úrovni rodilého mluvčího.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6893 (magazinpraha.cz#102)


Přidat komentář