Projektová dokumentace, rekonstrukce a interiéry Praha

Aby byla jakákoliv stavba nebo rekonstrukce bezpečná a perfektně plnila svůj účel, je nezbytné vypracování projektové dokumentace. Aby byl projekt dokonalý, je nutné k jeho vypracování oslovit zkušeného odborníka.

Projektová dokumentace

Pokud jste se rozhodli pro stavbu nového domu či pro rozsáhlejší** rekonstrukci domu nebo bytu**, zcela jistě se neobejdete bez projektové dokumentace. Projektová dokumentace je v podstatě soubor různých schémat a výkresů, jež jsou doplněny o textovou část. V této dokumentaci je detailně popsána budoucí stavba, technologie výstavby, použité stroje, materiály, vlastnosti stavby z hlediska bezpečnosti, odolnosti, vliv stavby na prostředí, a mnoho dalšího. Projektová dokumentace může být jak tištěná, tak i v digitální podobě. Součástí projektové dokumentace, zejména při rekonstrukcích je také detailní popsání a zaměření stávajícího stavu objektu. V dokumentaci jsou také popsány a komplexně prověřovány vztahy mezi stavbou a jejím okolím z mnoha různých pohledů. Jedná se zejména o vlastnická práva, požadavky chráněných zájmů státu, dále požadavky různých občanských iniciativ, vliv stavby na životní prostředí, apod. Projektová dokumentace zobrazuje skutečný stav místa nebo objektu a poskytuje dostatek informací staviteli pro následnou realizaci výstavby. Projektová dokumentace se podřizuje požadavkům stavby, které jsou upraveny stavebním zákonem č. 183/2006.

Jaké jsou fáze projektové dokumentace

Projektová dokumentace se většinou rozděluje na jednotlivé fáze, které jsou předprojektová příprava a projekt. Součástí předprojektové přípravy je např. investiční záměr, který obsahuje mimo jiné požadavky s řešením umístění objektu do lokality, dále se zde nachází odhady nákladů, studie stavby anebo přípravné práce.  V této fázi projektové dokumentace by se také měla nacházet dokumentace pro územní rozhodnutí. Projekt, tedy druhá fáze projektové dokumentace osahuje mimo jiné dokumentaci pro stavební povolení, díky které bude vydáno povolení ke stavbě. Součástí druhé fáze je zadání stavby, které slouží jako podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny realizace stavby nebo rekonstrukce. Do tohoto zadání stavby patří i dokumentace pro provedení stavby, realizační dokumentace, která obsahuje také řešení a technologii stavby. V projektu je obsažena také dokumentace skutečného stavu provedení stavby, včetně zachycení konečného stavu stavby nebo rekonstrukce.

Jaký je význam projektové dokumentace

Jak je již výše uvedeno, projektová dokumentace má pro stavbu nebo rekonstrukci několik nezbytných významů. Projektová dokumentace je naprosto nezbytná pro realizaci jakékoliv stavby. Projektová dokumentace je velice důležitá pro celkovou koncepci stavby, zejména pro její optimální řešení, dále aby byla stavba v souladu s okolím a také proto, aby byla stavba nebo rekonstrukce vhodná pro daný účel, za jakým je stavěna. Nutnost projektové dokumentace spočívá také v tom, aby konstrukční řešení stavby a rekonstrukce bylo důkladně propočítáno a nedošlo k žádné poruše stavby a stavba byla zcela bezpečná. Některé rekonstrukce, například ty, které souvisejí se zateplením a revitalizací, je nutné konzultovat s odborníky, kteří vám mimo jiné projektovou dokumentaci komplet vypracují.

Realizace interiérů

Stále velké procento lidí si ani v dnešní době neumí přestavit, že by si zaplatili architekta, aby jim efektivně pomohl s realizací interiérů. Ti, kteří sledovali různé pořady v televizi, kde bytový architekti pomohli svým klientům přeměnit jejich dosud fádní bydlení na naprosto komfortní prostory, začali postupně využívat architekty, neboť konečně pochopili smysl jejich práce. Ti, kteří s nimi již mají zkušenosti, můžou sami ohodnotit výsledné proměny bytů. Jde o proměny v naprosté většině případů natolik zásadní, že jasně ukazují zkušenosti architektů při navrhování interiérů ve všech aspektech. Architekt Vám poradí v oblasti dispozičních změn, s navrhováním nábytku, barevných řešení, s použitím materiálů, atd. Nemyslete si, že vše bude jak v televizních pořadech a vy budete nakonec strašně moc překvapení, jak Vám skupina architektů proměnila bydlení. Na všem se budete s architektem domlouvat, budete vybírat jím navržené varianty řešení interiérů, budete je schvalovat, upravovat, apod. Návrháři jsou schopni zpracovat jakkoliv velký interiér domu nebo bytu. Součástí může být i úprava pro půdní vestavbu, nebo různé návrhy stavebních úprav, abyste získali zajímavější a funkčnější prostory, než které jste obývaly doposud.

Různé varianty řešení interiérů

Součástí návrhu interiéru jakéhokoliv bydlení je i použití moderního nábytku dle Vašich představ a dle návrhu architekta, který je zpracovaný pro konkrétní interiér přímo na míru, nebo je možné využít i již vyrobeného nábytku z širokého sortimentu našich i zahraničních firem. Důležité je, jak vhodně je nábytek sladěný, jak se sladěn se všemi ostatními bytovými prvky, kterými můžou být barevnost stěn, dekoratérské techniky, samolepky, podlahové krytiny, volba interiérových dveří. Architekt spolu s Vámi vybere i vhodné osvětlení z velkého sortimentu světel, které jsou v dnešní době k dispozici. Přesně typům světel, jejich počtu a rozmístění se upraví elektroinstalace. V každém interiéru je potřeba navrhnout a sladit doplňkové prvky, kterými jsou postel, stůl, židle, záclony, obklady, dlažby, sedací soupravy, sanitární keramika. Sami dobře víte, že dnešní doba a nabídka na trhu Vás neomezuje ve výběru zboží. A také si možná uvědomujete, že byste se sami ve výběru velmi těžko orientovali.

Vyberte si profesionálního a osvědčeného architekta

Důvodů, proč stále hodně lidí nevyužívá služeb kvalitních architektů, je hned několik. Někteří v ně nemají důvěru, jiní jsou přesvědčení o své vlastní schopnosti navrhnout si dokonale svůj interiér, a jiní nechtějí za tyto služby utrácet peníze, protože třeba tak tak mají na rekonstrukci, ne ještě několik tisíc na služby architekta. Jednou z velmi častých obav zákazníků je ta, že jim architekt navrhne prostor ve svém stylu, který však ani zdaleka nemusí odpovídat požadavkům a přáním zákazníka. Ze všeho nejdůležitější samozřejmě je, aby se sám zákazník cítil v bytě dobře a profesionální architekt si je přesně tohoto vědom. Je přímo profesionální ctí většiny dobrých architektů umět se přizpůsobit požadavkům zákazníka, i kdyby se odlišovali od osobního vkusu. Všechny návrhy a rekonstrukce probíhají vždy po obsáhlé konzultaci architekta s klientem, během které si klient vybírá z několika variant dispozičních, barevných i stylových, aby celkový interiér vždy odpovídal jeho stylu.

Na závěr bychom uvedli snad jen to, že pokud toužíte po kvalitním bydlení, kde bude vše odpovídat nejen trendům současné doby, ale především užitným vlastnostem a požadavkům současné rodiny, kde budou vhodně voleny materiály, rozmístění zařízení a vybavení, kde bude kladen vysoký důraz na kvalitu provedených prací, pak Vám zcela jistě doporučujeme využít služeb projektanta a architekta, protože jimi navržený interiér Vás bude uspokojovat po mnoho dalších desítek let a vy na něm nebudete muset sahat.** Projekční a architektonické služby** jsou stále více vyhledávané a vždy se snaží co nejvíce uspokojit potřeby a přání svých zákazníků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6901 (magazinpraha.cz#50)


Přidat komentář