Trávníkové koberce Praha

Chystáte se založit nový trávník? Toužíte po jeho rychlém růstu? Pak trávník nesejte, ale objednejte si trávníkové koberce. Ty jsou zelené hned a můžete po nich chodit již za pár dní. Výhodou je, že jsou odolnější proti prorůstání plevelů.

Znáte trávníkové koberce?

Trávníkové koberce jsou moderním způsobem založení trávníku. A velmi výhodným. Jde vlastně o předpěstované trávníky, které jsou rozřezány strojem na jednotlivé pásy a i s drnem jsou srolovány a připraveny tak na pokládku u vás na zahradě.** Výhodou trávníkových pásů** je, že se vždy ujmou. Postačí jejich odborné položení a pak dodržení postupu zálivky. Trávníkové pásy mají celou řadu předností. Jsou stejnoměrně husté, odolné proti prorůstání plevelů i mechů, jsou vhodné i pro svahy a místa, kde je setý trávník problematický, a jsou velmi rychle položené. Přitom chodit po nich můžete již po dvou dnech a běžně je můžete využívat za 14 dní.

Založení trávníku

Trávník můžete založit výsevem, nebo položením** trávníkového koberce**. Obojí má své výhody i zápory. Většinou však dojdete k názoru, že řešením je kombinace obou. Pojďme se podívat na výhody i nevýhody, které obě možnosti založení trávníku přináší.

Trávníkové koberce - výhody

Největší výhodou trávníkového koberce je rychlost pokládky a také téměř okamžitá funkčnost. Po pár dnech je trávníkový koberec pochůzí a běžně je možné ho zatěžovat již za dva týdny. U trávníkového koberce odpadá náročné vysévání a zapěstování travního drnu, stejně jako udržování vzcházející plochy bez plevele. Navíc trávníkový koberec hned ze začátku dobře roste. Je od počátku správně hnojený, správně zapěstovaný a tudíž nedává šanci plevelům a mechu ani v pozdější době. Jeho pokládka je bezproblémová i na svazích a velmi těžko přístupných místech. Velkou výhodou je položení trávníkového koberce u bazénu, tam, kde si hrají děti a všude, kde není čas na vzejití klasiky setého trávníku.

Trávníkové koberce – nevýhody

Zde jako jediná výhoda je vyšší pořizovací cena. Ovšem pokud vše zvážíte a spočítáte, tak v konečném výsledku zjistíte, že rozdíl mezi cenou setého trávníku a pokládkou trávníkového koberce není až tak velký.

Seté trávníky – výhody

Jako hlavní výhoda se uvádí většinou** nižší cena**. Ale pokud cenu spočítáte a zvolíte opravdu kvalitní semeno, pak rozdíl příliš velký není. Dá se dokonce říci, že je nepodstatný. Vyplývá to z široké nabídky výběru travních směsí, kdy právě travní směsi určené do zahrad pro rekreační trávníky patří k nejdražším. Co se travního osiva týče, pak zde je výhodné nechat si trávník oset firmou a osivo namíchat podle potřeb zahrady i vašich. Pro někoho je však výhodnější pořízení travního semene, svépomocný osev a sledování, jak trávník roste. Ne vždy je však poslední varianta úspěšná.

Seté trávníky – nevýhody

Velkou nevýhodou je, že setý trávník roste velmi pomalu. Jeho postupný vývoj neumožňuje po minimálně 2 měsíce osetou plochu využívat. To může být velký problém zejména v rodinách s dětmi, nebo tam, kde se pohybují domácí mazlíčci. Během vzcházení a růstu travního osiva je nutná každodenní závlaha, která musí mít podobu jemného deštíku. Jinak bude osivo vyplaveno. Navíc při dopěstovávání trávníku do konečné podoby je nutné nejen zalévání, ale i** hnojení, odplevelování, sekání a případné dosévání míst,** kde z nějakého důvodu osivo nevzešlo.

Trávníkový koberec nebo setý trávník?

Toto rozhodnutí je každém zvlášť. Je však pravdou, že** trávníkový koberec** ušetří spoustu starostí a můžete ho hned využívat. Proto se možná jeví jako vhodnější. Pro každého, komu se zdá trávníkový koberec drahý, ale chtěl by si ho pořídit je tu varianta,** kombinované objednávky**. Můžete si objednat u specializované firmy obojí. Na zatěžovaná a využívaná místa můžete nechat položit trávníkový koberec a na ostatní místa pak nechte vyset setý trávník. Tato varianta je přitom nejvýhodnější. Na setý trávník může být použito osivo podle místa výsevu. Tedy osivo například do stínu, na suchá místa, na mokrá místa, nebo pro kvetoucí louku.

Obnova trávníku

Starší trávníkové plochy potřebují revitalizaci, jinak obnovu trávníku. Tu je nejvhodnější svěřit do rukou odborníků. Již z důvodu, že to přijde levněji, než když budete kupovat potřebné přípravky svépomocí. Obnova trávníku spočívá buď v jeho kompletním novém osetí, nebo jen v celkové údržbě, která znamená odplevelení, dosetí prázdných míst a vyživení.

Vertikulace trávníku

Jde vlastně o jeho rozdýchání, nebo také přivedení vzduchu ke kořenům. Vertikulace by se měla v první řadě provést na jaře. Ještě před prvním sekáním trávníku. Jejím úkolem je nejen provzdušnění, ale i vyčištění trávníku od mechu a odumřelého rostlinného materiálu. Na malých plochách si vystačíte s vertikutačními hráběmi, ale na větší plochy je již nutný** motorový vertikutátor**. Jeho pořízení je dosti nákladné a využití v zahradě jen malé. Proto je lépe větší a velké plochy trávníků svěřit do péče** zahradnické firmy**. Ta trávník odborně prořeže, dosype a tak během krátké doby se trávník opět krásně zazelená.

Hnojení trávníku

Trávník je zapotřebí pohnojit na jaře a pak v září. Hnojení má doplnit výživu, podpořit rozrůstání, odnožování a zvýraznit barvu. Hnojiv je v nabídce celá řada a liší se podle druhu trávníku. Každý trávník má jiné potřeby. Navíc aplikaci hnojiva je nutné provést rovnoměrně a stejnoměrně. Jinak nebude trávník pěkný. Zde je opět lépe objednat si služby odborníků. Ti mají speciální rozmetadla a postřikovače určené pro rovnoměrnou aplikaci hnojiva a navíc i správná hnojiva v potřebném množství.

Likvidace mechu

Běžné množství mechu je možné zlikvidovat vertikulací. Na větší množství je pak nutné požít postřik. Zde platí to, co u hnojení trávníků. Odborná likvidace zajistí trvale krásný trávník, bez zbytečných prázdných míst vzniklých neodbornou aplikací postřiku.

Krásný trávník

Každý trávník, ať již je určený k jakémukoli účelu potřebuje péči. Tu základní, tedy sekání a zavlažování umí zajistit každý. Speciální péči je však lépe nechat na odbornících.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6907 (magazinpraha.cz#111)


Přidat komentář