Účetnictví a daňová evidence - Praha 5

Nikdo z nás není dokonalý ve všech činnostech, do kterých se pouštíme. Ostatně, není toho ani třeba, když je možné se plně soustředit na oblast, které rozumíme. Další činnosti pak můžeme přenechat konkrétním specialistům, kteří jsou zárukou kvality.

Pustili jste se do podnikání, či si teprve pohráváte s myšlenkou „postavení se na vlastní nohy“? Podnikání, ať už budete firmou o jedné, nebo více osob, však není jen o Vás. Respektive úspěch, ziskovost firmy, je odvislá nejen od Vaší myšlenky a její následné realizace. Ruku v ruce s myšlenkou, jdou i další nezbytné kroky, které jsou pro Vás jako podnikající subjekt povinné ze zákona, a zároveň i pro Vás samotné jsou stěžejní.

Důležitost účetnictví, mzdového účetnictví, daní

K zmíněným krokům patří oblast účetnictví, mzdového účetnictví a daní. Oblasti, které možná někteří považují za tzv. nutné zlo. Pravda je spíše opačná, díky účetním datům totiž můžete být vždy o krok vpřed před Vaší konkurencí. Ovšem jen v tom případě, pokud je máte k dispozici včas, a jsou správná, vypovídající o skutečnosti, jak si Vaše firma momentálně vede. Sami si nemusíte lámat hlavu nad složitostmi účetního světa. Můžete totiž využít profesionálních firem, které Vám účetnictví povedou, stejně tak, jako zpracují mzdy, mzdovou agendu, daňová přiznání aj.

Služby daňového poradce

Možná si říkáte, proč platit daňového poradce. Možná Vám slovo poradce zní jako rádce, a hned si představíte někoho, kdo Vám radí, sděluje čistě svůj subjektivní názor, ať už nezištně, nebo dokonce i směřující k jeho samotnému prospěchu. Mezi poradcem a rádcem, jako takovým, však může být diametrální rozdíl. V prvé řadě, obrátíte-li se na fundovaného daňového poradce, pak Vám nebude vnucovat svůj subjektivní názor, za účelem svého prospěchu. Daňový poradce Vám poskytne své odborné služby na základě znalostí, praktických zkušeností, kdy současně bude chránit Vaše zájmy. Daňový poradce je profesionálem, využívajícím veškeré zákonné prostředky. Daňový poradce Vám může ušetřit nemalé finance, ale také čas, starosti. A s časem opět souvisí peníze.

Výhody využití služeb v oblasti daní, účetnictví

Místo studování daňových zákonů, předpisů, jejich následné aplikace do praxe, hledání nesouladu apod., můžete oblast daní svěřit profesionálovi, který zná, umí, nechybuje. A Vy sami můžete ušetřený čas věnovat samotnému podnikání, tedy tomu, v čem vynikáte, a jste dobří. „Neutečou“ Vám tak peníze, ale ani příležitost. Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným, a že se vyplácí být ve správný čas na správném místě. Konkurence může být nelítostná, a může sílit každým dnem, kdy vznikají nové firmy, či stávající mění filozofii, přináší nové nápady apod. Ani Vy nemusíte být pozadu, nemusíte být firmou utlačovanou, která jen „odráží“ útoky firem, abyste vůbec přežili. Můžete to být naopak Vy, jež budete v popředí. A k tomu Vám může ve velké míře být nápomocný daňový poradce, kdy Vám sejme z ramen jedno velké břímě.

Daňový poradce – poznejte profesionála

Poptávka a obliba po službách daňových poradců úměrně stoupá s tím, jak se firmy přesvědčí o nemalých výhodách, které plynou z externích účetních, daňových služeb. A logicky tím, jak stoupá poptávka, stoupá i nabídka. Ne však každý se může označovat za účetního specialistu. Ne každý může nabízet daňové služby na profesionální úrovni. Jednak, když dva dělají totéž, není to totéž, a pak také můžete narazit na rádoby experty, kteří se považují za specialisty oboru, ale prakticky nemají oprávnění takovou činnost dělat. Profesionálního daňového poradce však poznáte celkem jednoduše. Daňový poradce by totiž měl být členem Komory daňových poradců ČR. Rozhodně tedy není od věci Vámi vybraného poradce oslovit s dotazem, zda je, či není členem Komory daňových poradců ČR. Podle získané odpovědi se pak můžete snadno rozhodnout.

Daňové služby

Které konkrétní daňové služby můžete u daňového poradce poptávat? Jedna se s ním můžete dohodnout na určitých dílčích úkonech, nebo také na komplexní správě činností. Daňový poradci jsou velmi žádaní v oblasti zpracování daňových přiznání. Nesprávně sestavené, vyplněné daňové přiznání totiž může také znamenat nemalý finanční postih ze strany finančního úřadu, ať už v podobě vyměření pokuty, penále. Daňový poradce Vám může tzv. vést ruku, kdy Vám poskytne metodickou pomoc při vyplnění přiznání. Daňový poradce Vám však také může kompletně zpracovat přiznání, a to na základě Vámi dodaných podkladů. Udělíte-li daňovému poradci plnou moc, bude Vás také moci zastupovat při jednáních, kontrolách před finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou aj. Můžete se dohodnout také na tzv. generální plné moci, která se týká kompletního zastoupení ve věci daní. K dalším poskytovaným službám daňového poradce patří také daňové konzultace, písemná stanoviska, a v neposlední řadě daňový dohled v průběhu roku.

Účetní služby

Vedle daňových služeb, se také můžete s Vámi vybraným daňovým poradcem dohodnout na účetních službách. Vše úzce souvisí se vším, tj. daně, účetnictví, a mzdové účetnictví. Využijete-li služeb daňového poradce v plné míře, pak se můžete těšit z tzv. 3 v 1, kdy se zbavíte nemalých starostí o správu Vašeho účetnictví, včetně daní, mezd a mzdové agendy. Určitě tak stojí za zvážení, zda vyjíst vstříc výhodnému řešení, které se Vám nabízí, nebo si ho nechat jen tak proklouznout mezi prsty. Což by bylo jistě škoda. V rámci účetních služeb Vám daňový poradce může nabídnout kompletní vedení účetnictví, či daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví). Pokud bojujete se ztracenými účetními daty, ať už z důvodu vyhoření počítače, nedostatečné zálohy, či bylo zjištěno na poslední kontrole, že je Vaše účetnictví chybně vedeno, a potřebuje „kompletní“ napravení, pak další nezanedbatelnou službou, která se Vám nabízí je rekonstrukce účetnictví.

Zpracování mezd, vedení mzdové agendy

A poslední oblastí, se kterou přichází někteří daňoví poradci, je mzdová oblast. Zaměstnáváte-li alespoň jednoho pracovníka, nehledě na to, zda na některou z dohod, či na klasickou pracovní smlouvu, vzniká Vám povinnost zpracování mezd, vedení mzdové agendy. I tuto oblast můžete svěřit daňovému poradci. Zpracování mezd a vedení mzdové agendy nezahrnuje čistě jen měsíční výpočet mezd, ale i další, úzce navazující činnosti, až už měsíční, pravidelné, nárazové, nebo roční. Ostatně, i samotný výpočet, respektive zpracování mezd, vyžaduje značné úkony, které potřebuj, stejně jako v případě daní, účetnictví, nemalé teoretické znalosti a praktické zkušenosti. V rámci mzdového účetnictví se daňový poradce také postará o zákonné přihlášky a odhlášky zaměstnanců k příslušné zdravotní pojišťovně, sociální pojišťovně, dále měsíční přehledy pro sociální, zdravotní pojištění, vyúčtování zálohové a srážkové daně a mnoho dalšího.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6918 (magazinpraha.cz#97)


Přidat komentář