Účetnictví, daně - Praha 4

Pokud podnikáte a máte za povinnost vést účetnictví, je vhodné oslovit profesionálního účetního nebo účetní firmu. Profesionální účetní Vám poradí nejen s vedením účetnictví a daněmi, ale také se zpracováním mezd a mnohým dalším.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví je poměrně složitá a obsáhlá disciplína, která je postrachem mnohých podnikatelů. Vedení firemního účetnictví spočívá v evidenci veškerých finančních příjmů, výdajů a s tím spojeným archivováním potřebných dokladů apod. Dobře vedené účetnictví dává poměrně přesný obraz hospodaření dané firmy nebo společnosti. O tom, kdo konkrétně má povinnost vést účetnictví a o všem co s tím souvisí, pojednává zákon č. 583/1991 Sb. Povinnost vést účetnictví mají dle zmíněného zákona například všechny právnické subjekty podnikající na území ČR, firmy, společnosti a další. V současné době bylo jednoduché účetnictví nahrazeno daňovou evidencí, a tak je vedení účetnictví v podstatě pouze podvojné. Jak je již výše zmíněno, vedení účetnictví je poměrně složitá disciplína, která se řídí často měnící se legislativou, v které není jednoduché se orientovat. Abyste měli Vaše** firemní účetnictví** v naprostém pořádku a přitom s jeho vedením netrávili spoustu drahocenného času, je nanejvýš vhodné oslovit profesionální účetní firmu.

Daňová evidence

Daňová evidence

Daňová evidence je vlastně bývalé jednoduché účetnictví. Pro většinu drobných podnikatelů, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku a kteří mají roční obrat menší, jak 25 mil. korun, stačí když povedou daňovou evidenci. Daňová evidence zajišťuje základ daně z příjmů, přičemž obsahuje údaje o příjmech a výdajích, o majetku a závazcích. Jak je již uvedeno, jedná se o velice zjednodušenou a zredukovanou formu účetnictví. Daňovou evidenci příjmů a výdajů upravuje § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Daňová evidence není určena pro ty, jež jsou tzv. účetní jednotkou, což znamená, že musí dle zákona vést účetnictví. Jedná se například o právnické osoby, jež mají sídlo na území České republiky, fyzické osoby, jež jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku, dále fyzické osoby s větším obratem jak 25 mil. korun. I když se jedná o jednodušší formu vedení účetnictví, je lepší ji přenechat odborníkovi.

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví

Firmy, zabývající se účetnictvím, nabízejí často pro své klienty také vedení mzdového účetnictví. Mzdové účetnictví je velice složitá disciplína, která obsahuje obrovské množství nejrůznějších procesů a vazeb, nutných pro správný výpočet mzdy. V rámci mzdové agendy je nutné respektovat a dodržet kompletní zpracování mezd, což znamená přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u státních institucí, musí se zpracovávat evidenční listy důchodového zabezpečení, dále přehledy pro zdravotní pojišťovny, počítá se hrubá, superhrubá a čistá mzda a mnoho dalšího. Vzhledem ke složitosti tohoto odvětví je lepší když zpracování mezd přenecháte odborným a zkušeným profesionálům. Externí účetní firma nabízí pro své klienty dále odborné poradenství, zaškolení firemních účetních, poradí s výběrem vhodného účetního programu či vás zastoupí na úřadech. Díky těmto službám ušetříte spoustu času a nervů a budete se moct věnovat pouze svému podnikání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6915 (magazinpraha.cz#80)


Přidat komentář