Účetnictví - Praha 4

Nelamte si hlavu s vedením účetnictví nebo s daňovou evidencí. Přenechejte veškeré počty s firmou související specialistům, kteří se o vše postarají, a Vy se zaměříte čistě na své podnikatelské záměry.

Externí účetní firma

Externí účetní firma nabízí celou řadu služeb, které Vás dokážou konečně zbavit starostí s chodem podniku. Nebo Vás baví se po nocích věnovat účetnictví? Trávit s doklady a dokumenty volné víkendy nebo každou volnou chvilku, kterou byste mohli věnovat sami sobě, své rodině nebo svým přátelům? Služby účetní firmy jsou kvalitní, navíc nestojí mnoho peněz. Rozhodně Vás vyjdou podstatně levněji, než když byste měli zaměstnávat stálou účetní. Je na Vás se rozhodnout, zda si povedete účetní záležitosti sami a zadarmo, ovšem na úkor rodiny, přátel a sami sebe, nebo zda využijete účetní firmu, která se o vše postará.

Účetnictví Praha 4

Jednoduché účetnictví bylo od prvního ledna 2004 nahrazeno daňovou evidencí. Zachycovalo účetní případy pouze na jeden účet a jeho Účetnictví a daňová evidencecílem bylo podat jasný, stručný, ale výstižný přehled o příjmech a výdajích a o majetku a pohybu hospodářských prostředků. Daňová evidence, která nahradila jednoduché účetnictví, nezachycuje účetní případy na dva účty, jako je tomu v účetnictví, ale pouze na jeden. Je založena na peněžní bázi, čímž se rozumí, že sleduje pouze výdaje a příjmy. Daňovou evidenci může vést pouze ten, kdo nemusí vést účetnictví. Účetnictví se každá položka na účtu musí spárovat s položkou, která je na jiném účtu, ovšem na opačné straně. Účetnictví můžou vést fyzické i právnické osoby a to buď dobrovolně, nebo povinně, jestliže v minulém účetním období jejich obrat překročil** 25 milionů korun**. Dále musí účetnictví vést ty osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku a také ty, kterým tuto povinnost ukládá zákon. Neříká Vám nic z toho, co tu je napsané? Jestliže nemáte s účetnictvím nebo s vedením daňové evidence zkušenosti, dosud jste se s tím nesetkali, je samozřejmé, že se pro Vás jedná o složité záležitosti, které Vám můžou přidělat mnoho vrásek navíc. Nestresujte se více, než musíte a účetnictví nebo daňovou evidenci svěřte odborníkům.

Mzdové účetnictví zahrnuje zpracování mezd a personalistiku. Jedná se především o výpočet mezd, o srážky, o daně a odvody na zdravotní a sociální pojištění. Výstupem mzdového účetnictví je vyhotovení podkladů pro vyplácení mezd pracovníkům, vyhotovení výplatní pásky, výplatní listiny nebo např. vyhotovení přehledů pro správu sociálního zabezpečení.** Mzdové účetnictví** spočívá dále v účtování zálohových daní, ve vyhotovení přehledu odvodů daňových povinností při finanční úřad, ve vypracování evidenčních listů důchodového zabezpečení a v dalších úkonech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6917 (magazinpraha.cz#82)


Přidat komentář