Daňové poradenství, účetnictví - Praha 9

Daňová problematika se může jevit mnohým z nás složitá. Se správnou orientací v této oblasti nám mohou pomoci daňoví poradci. Mezi jimi nabízené služby patří kromě poradenství v oblasti daní také vedení účetnictví či mzdové agendy.

Zpracování účetnictví a daní - Praha 9

Zpracování účetnictví nebo daňové poradenství jsou věci, jejichž správné vedení nemusí být vždy jednoduché. S těmito finančními záležitostmi se lze obrátit na některého z finančních poradců. Ti nám také většinou nabídnou i jiné služby, například pomoc při tvoření mezd nebo vysvětlí nejasnosti okolo daně z přidané hodnoty.

Daňové poradenství, účetnictví - Praha 9

Jste-li z Prahy 9 či okolí, pak Vám můžeme dát tip na účetní firmu , která se může pochlubit dlouholetou praxí v oboru. Firma zpracovává účetnictví jako fyzická osoba s praxí na finančním úřadě, OSSZ-pojištění OSVČ a velkých účetních firmách.

Služby, které firma nabízí jsou:

  • Účetnictví
  • Daňová evidence
  • Mzdy
  • Daně
  • Poradenství, ostatní
  • Sídla firem
  • Zakládání firem

Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály.

Podvojné účetnictví a daňová evidence - Praha 9

Stavy a jejich změny při podnikatelské činnosti uváděné v peněžních jednotkách zpracovává účetnictví. To dělíme na podvojné a daňovou evidenci. V podvojném účetnictví jsou spárovány položky s účty má dáti a dal. Jeho vedení je povinné pro všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku. Daňová evidence nám nahrazuje jednoduché účetnictví, které bylo roku 2004 zrušeno. Zabývá se zjištěním základu daně z příjmu jako rozdílu mezi daňovými příjmy a výdaji, stavem majetku a závazků a využívá tyto údaje pro další rozhodování a řízení firmy.

Daně a daňové přiznání - Praha 9

Daň je státem nařízená platba do státního rozpočtu. Odvozuje se většinou od základní hodnoty - cena, příjem. Pokud máme finanční prospěch ze závislé činnosti, podnikání, pronájmu, kapitálového majetku nebo jiný podle § 10 zákona jsme plátci daně z příjmu. Ten dokládáme jednou ročně na formuláři daňového přiznání. Při nákupech se setkáváme s daní z přidané hodnoty, která je součástí výsledné ceny výrobku nebo služby. Také dědění majetku či převod nemovitostí je daňově zatížen.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6921 (magazinpraha.cz#73)


Přidat komentář