Účetnictví a daně - Praha 10

Hledáte-li spolehlivou účetní kancelář, nebo se rozhodujete, zda soukromou účetní kancelář oslovíte, následující článek vám může pomoci. Dozvíte se, jaké jsou výhody externího vedení účetnictví i na koho se obrátit.

Proč oslovit účetní a daňovou kancelář?

Obchodní firma či podnikatel, který působí na trhu delší dobu, již obvykle zná výhody vedení vlastního účetnictví odbornou účetní kanceláří. Naopak firma, která teprve vstupuje na trh a začíná podnikat, jistě chce znát přínosy tohoto způsobu vedení veškeré účetní a daňové dokumentace, a to před začátkem podnikání. V následujícím článku se je tedy pokusíme shrnout.

Účetnictví a daně v Praze 10

Podnikatelé a firmy, kteří poptávají komplexní vedení firemního účetnictví a svoji firmu provozují v Praze 10 a okolí, se mohou obrátit na účetní firmu paní Jany Balcarové. Tato firma nabízí veškeré účetní, daňové a mzdové služby. Firmu paní Jany Balcarové doporučujeme, protože v tomto oboru působí již od roku 1994. Potřebujete-li například dodavatelské vedení daňové evidence, podvojného účetnictví, či kompletní zpracování mzdové agendy, objednejte si schůzku v účetní firmě paní Jany Balcarové. Tato účetní kancelář nabízí mimo jiné i vedení skladové evidence, knihy jízd, zpracování daňových přiznání a jiné administrativní služby dle požadavků zákazníka, např. fakturaci a zastupování na úřadech.

Ke svým klientům v účetní kanceláři Jany Balcarové přistupují individuálně dle jejich specifických požadavků a potřeb. Můžete očekávat komplexní servis, spolehlivost a vysokou kvalitu za příznivé ceny. Podrobnější informace a ceník si můžete vyhledat na internetových stránkách: http://ucetni.in/. Firmu kontaktujte na telefonním čísle: +420 603 155 252, nebo osobně na adrese: Na Louži 5, Praha, 100 00. E-mailová adresa: janabalcarova@centrum.cz. Neváhejte a ušetříte peníze i čas.

Ušetřete na účetnictví

účetnictví

Alternativou k dodavatelskému způsobu je zaměstnat ve firmě účetní. Ne každý podnikatel má tu výhodu, že může přijmout spolehlivou osobu na doporučení. Nezbývá tedy, než vypsat konkurz a snažit se vybrat člověka vhodného právě na tuto pozici. Poznáte na základě životopisu opravdové kvality uchazeček a uchazečů? Pokud sami nejste znalci v oboru účetnictví a daní, budete vědět, na co se ptát? Tato první a zásadní starost vám odpadne, oslovíte-li prověřenou účetní kancelář. Externí účetní kancelář obvykle zpracovává veškeré dokumenty ve vlastní provozovně. Klienti tedy šetří za prostory a vybavení kanceláře, kterou by jinak musel zřídit. Nákup výpočetní techniky, aktualizace softwarů, vybavení kanceláře nábytkem a kancelářskými potřebami, kterých není nikdy dost.

Poradenství je součástí poskytovaných služeb

Tato skutečnost představuje velkou výhodu. Při každé příležitosti, kdy budete potřebovat odbornou radu, například při uzavírání obchodních smluv, při obchodování se zahraničními partnery atd. se vždy obraťte na specialisty a nemůžete jednat chybně. Nemusíte se starat o novely účetních předpisů a daňových zákonů, nechte to na odbornících. Samozřejmostí při poskytování účetních služeb bývá neustálé vzdělávání a školení účetních a to i v oboru daňového poradenství, neboť s účetnictvím úzce souvisí.

  • Jana Balcarová
  • Tel: +420 603 155 252
  • E-mail: janabalcarova@centrum.cz

Jaké služby vám účetní kancelář nabídne?

Nejširším požadavkem je vedení daňové evidence a podvojného účetnictví. Odbornou kancelář můžete také oslovit, pokud požadujete externě vést třeba i jen část účetnictví. Nejčastěji takto podnikatelé žádají zpracovávání mzdové agendy. Pokud bychom se chtěli zabývat náplněmi těchto oblastí podrobněji, je třeba zmínit tyto důležité body. Zpracování daňových přiznání bývá častým požadavkem firem, neboť daně se musí odvádět včas, v zákonem stanovených termínech a samozřejmě správně vypočtené.

Obvyklé druhy daní a daňových přiznání podnikatelů

účetnictví

Samozřejmě se vždy jedná o vyčíslení daně z příjmů, odevzdání daňového přiznání v dané lhůtě a zaplacení daně finančnímu úřadu. Obvykle podnikatel potřebuje ke svému podnikání používat vozidlo nebo firma vlastní celý vozový park. Nevyhne se tedy dani silniční. U osobních aut se výše silniční daně odvíjí od objemu motoru. U nákladních aut se pro výpočet vychází z počtu a povoleného zatížení náprav. Automobily s ekologickými motory jsou od daně osvobozeny, další osvobození jsou vyjmenovaná v zákoně. Silniční daň platíte z motorových vozidel, která jsou zaregistrovaná v České republice, a zde je také provozujete. Většina firem jsou také plátci daně z přidané hodnoty.

Ani o evidenci DPH na vstupu a výstupu, podávání daňových přiznání se nemusí starat, jestliže tímto pověří externí účetní kancelář. Často se měnící sazby DPH a s tím související úpravy softwaru, i to je jedna z nutných nepříjemností, kterou je nutné často řešit. Doklady přece musíte vystavovat správně. Spolehněte se tedy na účetní kancelář a budete je mít v pořádku.

Začínám podnikat, jaké účetnictví musím vést?

Nejste si jistí, zda vaše firma musí vést daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví? Podvojné účetnictví vede firma zapsaná do obchodního rejstříku, nebo jestliže byl její obrat za předchozí účetní období vyšší než 25 milionů Kč. Dále pokud je vedení účetnictví nařízeno zvláštním právním předpisem, či se firma rozhodla, že podvojné účetnictví povede. Pokud se vás ani jedno kritérium netýká, dále vás už účetnictví nemusí zajímat. Povedete totiž daňovou evidenci.

  • Jana Balcarová
  • Tel: +420 603 155 252
  • E-mail: janabalcarova@centrum.cz

O co jde v daňové evidenci?

Daňová evidence nahradila jednoduché účetnictví. Jedná se zejména o sledování příjmů a výdajů, majetku a závazků. Tato problematika není nijak široká, ale pouze pro toho, kdo se účetnímu oboru sám věnuje. Podnikatel, který se s ní setkává poprvé, musí samozřejmě nastudovat spoustu předpisů, zákonů a hlídat veškeré lhůty nařizované finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení, úřadem práce a dalšími. Podnikatel musí evidovat a účtovat účetní doklady a tyto také v zákonných lhůtách archivovat. Musíte vést peněžní deník, evidovat příjmy obdržené hotově nebo bankovním převodem. Dále zapisujete všechny daňově uznatelné výdaje, odpisujete majetek, vedete knihu jízd. Musíte dle zákona také provádět inventarizaci majetku a závazků. Zdá se vám toho hodně? Pusťte starosti za hlavu a nenakupujte drahé odborné publikace. Účetní kancelář vše vyřídí za vás.

Podvojné účetnictví představuje širokou agendu

účetnictví

Účetnictví je možné vést i ve zjednodušeném rozsahu, ale ono to firmám celou agendu až tak moc nezlehčí. Účetní jednotka v takovém případě není povinna vést analytické účty, ale postačí syntetická evidence, či dokonce skupinové syntetické účty. Účtování v hlavní knize může spojit s účtováním v deníku a sestavuje účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Pokud účetní jednotka nemá povinnost ověřovat závěrku auditorem, sestavuje závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Účetní závěrka obsahuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty a přílohu. Součástí přílohy může být i výkaz cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Zbytečně však nepátrejte v účetních metodikách a standardech. Zachovejte chladnou hlavu a kontaktujte prověřenou účetní kancelář. Zde objasníte předmět vašeho podnikání a z toho plynoucí požadavky na vedení účetnictví a vykazování daní a ostatních povinných výkazů či přehledů. O zbytek se již postarají specializovaní účetní, včetně programového vybavení pro vedení všech účetních agend.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6922 (magazinpraha.cz#115)


Přidat komentář