Účetnictví, daně, mzdy - Praha 8

Externě vedené účetnictví a zpracování mezd je moderní řešení pro firmy všech velikostí. Podívejte se na možnosti vedení mzdové a účetní agendy, zbavte se zodpovědnosti a ušetřete.

Z pohledu státní správy i samotného podnikatele je základem úspěchu mít v pořádku svoje účetnictví. A protože účetní oblast není pro drtivou většinu podnikajících subjektů zrovna jednoduchá, mnohem jistější je využít služeb odborníků. Ti spolehlivě povedou vaše účetnictví, zpracují mzdovou agendu a poskytnou vám daňové poradenství. Podívejte se, jaké možnosti a výhody externě vedené účetnictví přináší.

Vedení účetnictví Praha 8

V současné době hledají mnohé společnosti cestu ke snížení nákladů, a to se týká i oblasti vedení účetnictví. Současně ale trvají na podmínce, že nedojde ke snížení účetní odbornosti. Pokud se podíváme na současnou účetní problematiku, řešení lze spatřit ve využití externí účetní společnosti.  Na internetu lze narazit na nabídky typu: vedení účetnictví středních i velkých firem, bohaté zkušenosti. Ale pozor – nabídky na účetní služby jsou někdy tak podezřele levné, že se jedná mnohdy o začínající a nezkušené účetní společnosti s poměrně omezenou nabídkou služeb. A pokud nastane nějaký větší problém, při vedení účetnictví mohou selhat. Proto zde, podobně jako v jiných oborech platí, ptejte se na reference a nechte si představit celý rozsah služeb.

Externě vedené účetnictví v Praze

Jasnou výhodou je nejen zmiňovaná úspora nákladů, ale zejména vysoká odbornost externí účetní. Je celkem pochopitelné, že člověk, který má vlastní firmu, sleduje legislativu mnohem pozorněji než zaměstnanec, který si přišel do práce „odkroutit“ svých pár hodin. Oblast účetnictví je totiž poměrně komplikovaná záležitost. Neustále jsou přijímány nové zákony a úpravy a běžný smrtelník se o nich nedozví. Při tom zákon mluví jasně: neznalost zákona neomlouvá, účetnictví je třeba vést správně, případné finanční postihy jsou poměrně vysoké.

Vedení mzdové agendy Praha 8

Vedení mzdové agendy vyžaduje znalost a dokonalý přehled v oboru. Jedná se o celou škálu činností, kdy je třeba evidenci a agendu vést správným způsobem, v souladu s platnými zákony. Mzdová oblast je pak o to citlivější, že se dotýká přímo zaměstnanců. Jakákoliv chyba vede k jejich nespokojenosti, což se projeví v pracovním výkonu a nasazení. Pokud jste tedy podnikatelem a máte vlastní mzdovou účetní, která vykazuje chybovost, zamyslete se nad tím, zda ji nenahradit externě vedenou mzdovou službou. Vedení mzdové agendy formou externí spolupráce je navíc levnější. Přesto zajišťuje stejné činnosti: evidence zaměstnanců, mzdové listy, výplatní pásky a listiny, výpočet mezd, podklady pro odvod pojištění, daní apod. S tím souvisí také zajištění příkazů k úhradě, správa statistických výkazů, měsíční rekapitulace, roční zúčtování a další.

Vedení daňové evidence Praha 8

Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) je určeno živnostníkům a drobným podnikatelům. Daňovou evidenci můžete vést i zpětně. To znamená, že březnový doklad můžete do evidence zanést klidně až v červnu. Ovšem je důležité, aby byl do evidence zařazen se skutečným datem. Pokud daňovou evidenci vede plátce DPH, situace je zcela jiná. Pak je přidat do daňové evidence podle uskutečněných a přijatých plnění. Externí účetní v tomto případě zajistí například vedení evidence majetku, zpracování podkladů, daňová přiznání, zpracování účetní uzávěrky, vyhotovení účetních přehledů, statistických výkazů, sestav apod. Pokud si to budete přát, můžete požádat o mimořádnou účetní uzávěrku nebo kontrolu účetnictví. Naprostou samozřejmostí je dokonalá archivace dokladů nebo možnost zastupování při kontrolách úřadů státní správy.

Co je třeba v účetnictví vést?

Záleží na tom, zda se jedná o vedení daňové evidence, kde není zákonem stanovená její forma. Proto je na každém poplatníkovi, jaký způsob vedení zvolí, zda si troufne na její vedení sám nebo ji raději svěří do rukou odborníka. Daňovou evidenci lze vést v excelu nebo použít třeba jednoduchý účetní software. Účetní program se vyplatí zejména v případě, pokud jste plátci DPH nebo vedete rozsáhlejší skladovou evidenci. Každopádně budete muset vést některý z těchto dokumentů: deník příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, karty dlouhodobého majetku, zásob, rezerv nebo karty pro zapisování nefinančních transakcí. Nesmíme zapomenout ani na mzdovou evidenci, pokladní knihu, evidenci stálých plateb, knihu jízd apod.

Co obsahuje daňová evidence?

V daňové evidenci je důležitá zejména evidence příjmů a výdajů. Položky se zapisují do deníku příjmů a výdajů. Pokud ale výdaje řešíte formou paušálu, výdaje neevidujete. Evidence příjmů a výdajů musí být oddělena od evidence majetku a závazků. Dále je třeba oddělovat daňové a nedaňové výdaje. Dalším dokumentem je kniha pohledávek a závazků. Ta usnadňuje podnikateli orientaci zejména v tom, komu dluží on a jaké závazky jsou naopak. Zápis do knihy pohledávek a závazků se provede vždy, kdy vznikne nebo naopak zanikne nějaký závazek či pohledávka.

Využijte daňové poradenství a snižte náklady

Kvalifikovaná externí účetní společnost, která nabízí zpracování účetní a mzdové agendy, vám dokáže nabídnout také služby daňového poradenství, což je pro vaši firmu velmi výhodné. Činnost v oblasti daňového poradenství v externí formě přestavuje optimalizaci daní, tedy snížení daňových odvodů. Daňový poradce vám umí představit veškeré možnosti daňových úlev a slev na daních, navíc vám odsune povinnost podat daňové přiznání o několik měsíců. Daňové poradenství může představovat řadu služeb, jako například zpracování a podání daňových přiznání, zastoupení při jednání se správcem daně nebo zastoupení při daňových kontrolách.

Vedení  účetnictví se zárukou

Využití služeb externího účetnictví přináší pro podnikatele i firmy řadu výhod, zejména v případě, že vlastní účetní není ve firmě naplno využita. Není potřeba ani nakupovat či aktualizovat účetní software, platíte pouze za služby, které využíváte. Veškeré účetní doklady můžete mít neustále k dispozici on-line, a nemůže se tedy stát, že je účetní nedostupná, pokud ji zrovna potřebujete. Předáním veškerých účetních záležitostí smluvní účetní společnosti se současně zbavujete zodpovědnosti. Externí účetní společnost vám totiž dokáže nabídnout služby vedení účetnictví, daňové evidence nebo mzdové agendy na profesionální úrovni a se zárukou. Případné postihy se tedy vás, jako podnikatele, netýkají.

Nezapomeňte účetnictví archivovat

Daňovou evidenci nebo účetnictví máte povinnost archivovat po dobu stanovenou zákonem. Důležité je samozřejmě uchovávat doklady v takovém stavu, abyste se v nich při případné kontrole z finančního úřadu vyznali. Pokud si v oblasti účetnictví nevíte z čímkoliv rady a necítíte se na to, obraťte se na účetní, určitě se to vyplatí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6925 (magazinpraha.cz#142)


Přidat komentář