Vedení účetnictví a daňové evidence - Praha

Proč je výhodné, když vám účetnictví vede profesionální firma? Proč se rozhodnout pro předání účetnictví externí firmě? Čtěte dále a dozvíte se základní informace o účetnictví a jeho vedení.

Vedení účetnictví je složitou záležitostí, a i když si myslíte, že to zvládnete sami, někdy je skutečně nutné obrátit se na profesionály. Dnes už je velmi jednoduché vybrat si spolehlivou firmu, která vám zajistí vše potřebné, a vy se nebudete muset obávat žádných komplikací. Spolehlivost, individuální a vstřícný přístup, to vše a mnohem více platí pro firmu Ellisucto, která se specializuje na vedení účetnictví a daňové evidence.

Vedení účetnictví a daňové evidence – Praha

Hledáte profesionály, kteří vám zajistí vedení účetnictví a mnohé další služby s tímto spojené? Obraťte se na firmu Ellisucto, která nabízí své služby podnikatelům, menším i středním společnostem. Tato firma funguje již od roku 1998 a po celou dobu svého působení klade důraz na profesionální a vstřícné jednání. Co vše vám v Ellisucto mohou nabídnout? Nabídka služeb je zde skutečně rozsáhlá, jmenujme např.: vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví), vedení účetnictví (podvojné účetnictví), mzdová a personální agenda, zpracování přiznání k silniční dani, zpracování přiznání k ostatním daním, účetní a ekonomické poradenství, vypracování statistických výkazů.

Chcete se dozvědět více? Firmu kontaktujte zde:

  • Alice Remešová
  • Adresa: Ke kurtům 382/5, Praha, 142 00
  • E-mailová adresa: ellisucto@centrum.cz
  • Telefonní číslo: +420 777 293 821
  • Webové stránky: http://ellisucto.webnode.cz

Jedním z důvodů proč se rozhodnout pro spolupráci právě s touto firmou je jejich individuální přístup při řešení problémů s vedením účetnictví v jakémkoliv stádiu. Poskytnou vám zde také konzultační hodiny pro řešení problémů. Rozhodněte se pro komplexní servis s vysokou kvalitou za příznivé ceny.

Nabídka vedení účetnictví v Praze

Účetnictví je složitý obor, mezi jehož základní funkce se řadí funkce dokumentační, informační a kontrolní. Dokumentační a informační funkce účetnictví zajišťuje sběr ekonomických informací, záznam ekonomických informací, hodnocení těchto informací a jejich sdělování. Na základě všech těchto výsledků máme konečné informace o majetku a financích. Naopak funkce kontrolní má na starosti kontrolovat stav majetku, financí a hospodaření. Účetnictví musí vycházet ze zákonu č. 563/1991 Sb. Pomocí účetnictví získáte informace o nákupu, prodeji, vzniku pohledávek a závazků. Účetnictví je obor, který může pomoci při rozhodování a řízení podniku. Na základě účetnictví si mohou banky, finanční úřady, odběratelé nebo dodavatelé udělat obrázek o podnikateli a firmě.

Zhodnocení majetku, kontrola daní, obchodní strategie

Účetnictví výrazně usnadňuje práci vlastníkům. Vždy je nutné znát zhodnocení svého majetku, jeho výnosnost a rizika. Ke kontrole daní a statistice je účetnictví využíváno státními orgány. Veřejnost využívá služeb účetnictví ohledně pracovních možností a investování do podniků. Pro odběratelé je účetnictví důležité z hlediska poskytování informací o dodávkách. Dodavatelé zase využívají informace o splácení. Účetnictví je velkým pomocníkem pro konkurenci, kde se mohou srovnávat informace a užívat různé obchodní strategie. Skrze účetnictví mohou získat manažeři informace k lepšímu řízení podniku. Zaměstnanci zase potřebuji účetnictví k lepším informacím o svých platech.

Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) v Praze

Daňová evidence nebo také pod starším termínem skryté jednoduché účetnictví. Tento typ účetnictví je určen pro fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a dosahují příjmu z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Kromě podnikatelů se tedy jedná o umělce, advokáty, daňové poradce, tlumočníky nebo příspěvkové organizace. V soustavě** daňové evidence** se vedou knihy a deníky, např. peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, pomocné knihy a další. Velmi důležité je také vedení deníku příjmu a výdajů. V těchto denících jsou zapsány všechny hospodářské operace na základě pokladních a bankovních výpisů. Účetní závěrka je zde tvořena výkazem o majetku a závazcích a výkazem o příjmech a výdajích.

Vedení účetnictví (podvojné účetnictví) Praha

Systém podvojného účetnictví je určen pro právnické osoby. Podvojné účetnictví se také týká podnikatelů, kteří jsou zapsání v obchodním rejstříku. Tento typ účetnictví podává informace o všech ekonomických jevech, složkách majetku, pohledávkách, nákladech a výnosech. Podvojné účetnictví je možné dále rozdělit na účetnictví finanční a manažerské.

Finanční účetnictví Praha

Finanční účetnictví znamení např. sledování majetku, závazků, kapitálu a výsledku hospodaření. Na základě těchto informací si můžete udělat celkový pohled na podnik. Všechny tyto informace jsou určeny především vnějšímu prostředí, tedy informace směřují spíše k dodavatelům, odběratelům a bankám. Finanční účetnictví se řídí zákony a nařízením ministerstva financí. Můžeme říci, že finanční účetnictví se orientuje spíše do minulosti.

Manažerské účetnictví Praha

Na rozdíl od finančního účetnictví, které je určeno pro vnější prostředí se manažerské účetnictví zaměřuje na informace, které jsou důležité pro vnitřní prostředí, tedy pro vedení podniku. Tento typ účetnictví zahrnuje rozpočetnictví, kalkulace, operativní evidenci a vnitropodnikové účetnictví. Rozpočetnictví je zaměřeno do budoucnosti, zabývá se plánováním úkolů vnitropodnikových útvarů. Dále kalkulace jsou důležité pro stanovení nákladů na jednotky výroby. Tento typ účetnictví zaznamenává hospodářskou činnost uvnitř vnitropodnikových útvarů.

Praha vedení mzdové agendy

Vedení mzdové agendy je jedna ze součástí vedení daňové evidence v případě, že máte zaměstnance. Vedení mzdové agendy znamená výpočet mezd, odměn, odměn, odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Součástí mzdové agendy musí být kompletní zpracování mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí, zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení, zpracování přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, vyúčtování a odvod daní. Zpracování mezd znamená také výpočet čisté a hrubé mzdy, zdravotního a sociálního pojištění včetně daní. Důležitá je také povinnost nahlásit každého nového zaměstnance Správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Mezi další povinnosti zaměstnavatele se dále řadí vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení. Mzdová agenda má na starosti zpracování měsíčních přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Dále má mzdová agenda na starosti srážení daní z platů zaměstnanců. Mzdová agenda je nutná u všech pracovních poměrů, tedy hlavního i vedlejšího, dohodě o provedení činnosti a dohodě o provedení práce.

Praha poradenství v oblasti účetnictví

Mnohé účetní firmy nabízejí svým zákazníkům také služby daňového poradenství. Poradenství v oblasti účetnictví vám může pomoci v případě, že dědíte majetek, máte více zaměstnaneckých úvazků nebo když vás úřady upozorní na nějakou chybu. V takových případech si vyhledejte účetní firmu a proberte s ní svůj problém. Odborníci s mnohaletými zkušenostmi v oboru vám pomohou najít to nejlepší řešení. V případě, že svůj problém svěříte do rukou profesionálních účetních, můžete si být jisti, že vše bude vyřešeno v souladu se zákonem č. č. 563/1991 Sb. Vy si tak ušetříte spoustu starostí a také času. Svěřte své účetnictví do rukou profesionálů a zbavte se tak zbytečných starostí. Na spolehlivost a odbornost účetních firem se můžete přeptat svých známých nebo zjistit mnohé informace na internetu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6923 (magazinpraha.cz#138)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat