Kondenzační kotle Praha 8

S chodem domácnosti souvisí každoroční nemalé výdaje spojené s vodou, topením, plynem. Na zvyšující se ceny však nemusíme jen nečinně hledět. Můžeme využít možností tepelných čerpadel a kondenzačních kotlů, díky čemuž si zajistíme značnou úsporu financí.

Současná nabídka výrobců tepelných čerpadel a kondenzačních kotlů je poměrně bohatá. Pro laika, který se doposud danou problematikou dopodrobna nezabýval, může být těžké se rozhodnout pro nejvhodnější produkt, který by mu poskytl maximální možnou užitkovost se současným ušetřením financí. Nevhodnou volbou by se mohl jedinec zbytečně připravit o poměrnou část úspory peněz. Pokud zrovna stojíte před otázkou pořízení tepelného čerpadla, či kondenzačního kotle, pak určitě nic neponechejte náhodě, a obraťte se na fundovanou firmu, která Vám poskytne nejen odborné poradenství.

Princip funkce tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla Praha 8

Problematikou tepelných čerpadel a kondenzačních kotlů se v** Praze 8** zabývá firma Emil Slabý – VoToP, se sídlem Mašínova 324/5, 182 00 Praha 8. U firmy můžete poptávat komplexní balíček služeb, od vypracování projektové dokumentace přes měření a regulaci včetně projektu, po vzduchotechniku, zednické i zámečnické práce. Firma také nabízí zajištění kominických prací, které s oblastí úzce souvisí. Dostane se Vám tak služeb od A do Z. Že se nejedná o žádnou nezkušenou firmu, dokládá nejen dlouholetá praxe, členství ve CTI** – Cechu topenářů a instalatérů**, dále členství v AVTČ – Asociaci pro využití tepelných čerpadel. Firma klade důraz na kvalitu, preciznost, individuální přístup, a to vše pro maximální spokojenost jejích stávajících i potenciálních zákazníků. Kromě instalace tepelných čerpadel, servisu kotlů, provádění záručních i pozáručních oprav kotlů, pravidelných kontrol kotlů, montáže elektrických i plynových kotelen a výměníkových stanic aj., se firma zabývá veškerými vodoinstalatérskými, topenářskými a plynařskými pracemi.

VoTop

Kondenzační kotel Praha 8

Pokud máte zájem o nabízené práce, pak můžete své žádosti nebo dotazy posílat na emailovou adresu: votop@votop.net, či volejte na telefonní číslo: +420 603 495 405 nebo +420 284 688 877. Pro kompletní přehled nabízených služeb navštivte internetové stránky: http://www.votop.net/

Kondenzační kotle

Moderní kondenzační kotle představují cestu efektivnějšího, ekologicky šetrnějšího a úspornějšího způsobu jak využít větší množství energie z paliva. Kondenzační kotle můžete použít pro ohřev užitkové vody i pro vytápění Vaší domácnosti. Z uvedeného pak vyplývá, že se v případě kondenzačních kotlů můžete setkat s kondenzačními kotli s ohřevem průtokovým – kondenzačními kotli s ohřevem v zásobníku – kondenzačními kotli bez ohřevu. Rozsah výkonu kondenzačního kotle se pak může pohybovat v rozmezí od 0 – 15KW do cca 201 – 300kW, a to podle modelu konkrétního kotle.

Kondenzační a plynové kotle

Říkáte si, proč dát přednost** kondenzačnímu kotli** před klasickým kotlem plynovým? Kondenzační kotel je schopen získat teplo, které je obsažené ve spalinách. V případě klasických plynových kotlů však toto teplo odchází komínem bez jakéhokoli užitku. Čímž je tak trochu možné říci, že tzv. vyhazujete část svých peněz jen tak z okna. Co se týká účinnosti běžných kotlů, ta se pohybuje kolem 92%. Připočteme-li k účinnosti i teplo, které navíc může kondenzační kotel získat, pak se dostaneme i přes hranici účinnosti 100%. Snadno si pak můžete spočítat, kolik každoročně budete moci za získané teplo navíc ušetřit. Úspora však nepřijde jen tak automaticky. Je nutné, aby byla topná soustava správně navržena. Jen tak se budete moci těšit z nezanedbatelné úspory Vašich financí při platbách za plyn. S výběrem kondenzačního kotle, respektive navržením topné soustavy, se můžete obrátit na specialisty z oboru. U nich budete mít jistotu, že se Vám investice do kondenzačního kotle nejen vynuluje, ale několikanásobně vrátí.

Kondenzační kotel a spotřeba energie

Kromě již uvedeného Vás jistě také potěší, že kondenzační kotel, na rozdíl od kotle klasického, spotřebuje méně energie. Navíc obsah škodlivin, především pak CO2, bude snížen na minimální úroveň. Rozhodnete-li se pro kondenzační kotel, tak získáte nejen úsporu financí, ale také přispějete k lepšímu životnímu prostředí, což jistě oceníte sami, i Vaši potomci. Technologie kondenzačních kotlů je velmi šetrná k našemu životnímu prostředí. Firma, kterou oslovíte ohledně kondenzačního kotle, Vám doporučí kotel na míru s nejmodernější technologií, ekologický a s maximální úsporou energie.

Princip fungování kondenzačního kotle

A v čem spočívá** princip fungování kondenzačního kotle? Již sám název tak trochu napovídá. Kondenzační kotel pracuje na **principu kondenzace, kterého při provozu využívá. Kondenzační kotel využívá kondenzační teplo, tzv. teplo latentní. Během spalování plynu vznikají vodní páry, které navíc s oxidem uhličitým aj. produkty tvoří spaliny. Spaliny se odvádějí spalinovou cestou směrem ven. Již v úvodu jsme zmínili, že spaliny mají v sobě určitou akumulovanou tepelnou energii. V případě, že spaliny ochladíme pod teplotu jejich rosného bodu, nastane změna skupenství a současně předávka tepelné energie vodní páry za pomoci kondenzačního výměníku. Ochlazená voda se vrací z topného systému nazpátek do kotle. I přes svoje vyšší pořizovací náklady, jsou tak kondenzační kotle oproti kotlům plynovým o poznání úspornější.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla představují** moderní systém vytápění**. Aby tepelné čerpadlo splnilo Vaše očekávání, je potřeba jeho výběru věnovat patřičnou pozornost. Jestliže nejste odborníkem v daném oboru, zcela vážně Vám doporučujeme obrátit se na profesionální instalatéra zabývajícím se montáží tepelných čerpadel.

Výhody tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se vyznačují především ekologickým užíváním. Tepelné čerpadlo pracuje tak, že získává energii z okolního prostředí. Tato energie je následně přeměňována na pohon, který ohřívá vodu proudící do topení nebo do vodovodních trubek. Při tomto procesu nedochází ke vzniku žádných škodlivin. Další výhodou je levný provoz tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo čerpá energii z obnovitelných zdrojů, které tady budou neustále. Tepelné čerpadlo nemusí sloužit pouze k vytápění, ale je možné jej použít i jako chladící prvek nebo pro ohřev vody.

Vodoinstalační práce

Vodoinstalační práce jsou nejčastěji využívány v případě potřeby rozvést vodu. Specializovaná firma si poradí s každou situací, a dokáže rozvést vodu i do těžce přístupných míst. Vše je o zkušenostech, schopnosti, dovednostech a ochotě.

Co zahrnují instalatérské práce?

Mezi nejčastější instalatérské práce patří montáž rozvodů vodovodního, odpadního a kanalizačního potrubí a všech jejich přípojek, dále opravy stoupaček, připojení k septiku a čističkám, montáž svodů a odvodů deště, a další jiné rozvody vody a odpadů. Instalatér provádí také revize tlaku a těsnosti potrubí, montáž sanitárních baterií a mnoho dalšího.

Topenářské práce

Topenáři Vám pomůžou s montáží solárních ohřevů na vodu, topení, s montáží zásobníků tepla, poradí si s výměnou všech druhů kotlů, s montáží krbů a krbových kamen, rozvedou Vám topení, a zajistí opravy i úpravy topení. Dále se na ně můžete obrátit v případě potřeby výměny radiátorů, nebo pokud uvažujete o instalaci podlahového vytápění.

Plynařské práce

Práce s plynem je nebezpečná, a v případě amatérského provedení těchto prací hrozí fatální škody. Profesionální firmy provádí rozvody plynu svařováním a pájením. Po dokončení montáže je nezbytné provést tlakovou zkoušku. Revizní technik zkontroluje plynovod a vypracuje revizní zprávu. Do plynařských prací patří revize plynu, servis kotlů, záruční i pozáruční servis kotlů, montáž a opravy plynových a olejových hořáků a plynových zářičů, kontroly kotelen, tlakových nádob a mnoho dalších prací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6929 (magazinpraha.cz#114)


Přidat komentář