Projektová dokumentace Praha

Pokud se má uskutečnit stavba jakéhokoli objektu, je nutné mít propracovanou projektovou dokumentaci. Tu provádí odborný pracovník na základě všech dostupných informací a podnětů.

Při stavbách domů, ale i jiných objektů je nutné mít vypracovanou projektovou dokumentaci. Ta se používá pro realizaci vlastní stavby, je určena pro stavební řízení a zpracovává se podle vyhlášky 499/2006 Sb.

Kdy je nutné mít projektovou dokumentaci schválenou?

Ještě před tím, než je stavba povolena, je nutné mít projektovou dokumentaci schválenou. Tedy ještě před tím, než se vůbec o stavební povolení zažádá, musí být projektová dokumentace kompletní, přímo určena ke stavbě, včetně všech potřebných bodů, odkazů a další. Projektovou dokumentaci nemůže vypracovat jen tak někdo, musí jít o pověřenou osobu, architekta, který má požadované vzdělání a udělá projektovou dokumentaci přesně v termínu, který je dohodnut. Protože při žádosti o stavební povolení musí být dokument plnohodnotný, jinak není možné, aby stavební povolení bylo schváleno.

Projekt architektury a statiky

Jakákoli stavba, výstavba domu, budovy musí mít stoji dokumentaci a to i co se týče projektu architektury a statiky. Musí být vypracované dokumenty, zakládající se na skutečných faktech, které jasně vytyčují místo, kde nová stavba bude stát a veškeré okolí je k tomu zmapováno, včetně zeminy, půdy, kde budova bude stát. Je to běžné a potřebné. Pro stavební povolení nestačí jen fakt, že prostě chcete postavit dům, ale stavba nesmí nijak zvlášť zasahovat do okolí, nesmí být extrémně výrazná. To je nutné ve všech dokumentech zohlednit, stejně jak vliv na okolí a další důležitá fakta. Zkušený architekt zná taková úskalí a dobře si místo stavby prohlédne, pokud má zpracovat přesný projekt stavby pro schválení.

Požární zpráva

Projektová dokumentace také musí ze zákona, tedy vyhlášky obsahovat požární zprávu, kde je zahrnuto podle zákona o požární ochraně vše, co je nutno zohlednit. Jak je to s ochrannými mechanismy na stavbě, pokud se bude jednat o veřejnou budovu, tak projektová dokumentace musí také dle předepsaných propozic obsahovat i vyznačené území únikových východů, které musí být přítomno a nesmí být příliš složité. Požární zpráva zohledňuje všechna možná i nemožná rizika, a je potřeba mít ji zpečetěnou.

Projekt na vytápění

V dnešní době, kdy je několik možností, jaký dům mít, se také řeší jeho vliv na životní prostředí. To znamená, že se zohledňuje i ekonomická třída a mnohé další. S tím je spojen i projekt vytápění, tedy jaký zdroj energie pro vytápění bude u domu použit a z čeho se bude čerpat energie. Podle toho je také stavba následně označena ekologickou třídou ku prospěchu součinnosti k životnímu prostředí. Projekt vytápění, tedy jak se bude stavba vytápět je nezbytnou a vele důležitou součástí. Je potřeba, aby byla do detailů zpracována a plnohodnotnou součástí projektové dokumentace.

Projekt zdravotechnických instalací

Týká se to zejména veřejných budov, zdravotnických zařízení, ale i hotelů, restaurací a dalších míst, ale třeba i rodinných domů v tom případě, že v domě bude bydlet osoba, která potřebuje speciální instalace, například vozíčkáři a další. Na tuto skutečnost existují i jisté dotace a podpora pro výstavbu v rámci finanční částky, takže je při stavbě nutné skutečnosti zohlednit a také je speciálně a zvláštně do projektů zařadit. Projekt zdravotechnických instalací je zvláštní dokument a musí být obsažen na základě několika dalších podnětů a potřeb stavby.

Projekt elektroinstalace

Nutnou součástí projektové dokumentace je i projekt elektroinstalace, který jasně ukazuje, jak bude elektroinstalace provedena a na základě toho je schválena odborníky či nikoliv. Musí se prověřit vše podstatné, zejména rizika možného požáru, nebo zásahu elektrickým proudem. Elektroinstalace pak také následně slouží u hotových staveb jako vodítko pro případné opravy elektrikářů, kteří díky tomu přesně vědí, kudy elektroinstalace vede a jaké je zde napětí a další skutečnosti, z projektové dokumentace vyplývající. Elektroinstalace a její projektová část je také dobrá pro hasiče, kteří tak mohou zamezit vzniku a rozvoje požáru, pokud se zdá, že z hlediska požární ochrany, požárního zákona nesplňuje zakreslená elektroinstalace hodnoty, které musí splňovat. Projekt elektroinstalace musí být přesný a jasný. Není možné jen si tak upravovat podle možností a chtíče.

Seznam doporučených dodavatelů

Jako jistý bonus na závěr je také součástí projektové dokumentace seznam doporučených dodavatelů ke stavbě, jako jsou nutnosti k vytápění, co se týče energetických standardů a vystavených potvrzení a tak dále. Seznam doporučených dodavatelů je skrze doporučení, ale vhodné pro připomenutí, o jakou stavbu se vlastně jedná. Při výstavbě by se ho stavitelé měli držet, pokud nechtějí nečekanou kontrolou platit nehorázné pokuty za nedodržení jistých a schválených dokumentů. To je vždy potřeba zmínit a brát na tuto skutečnost patřičný ohled.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Jestliže se řeší stavba a projektová dokumentace, je nutné také v dnešní době dodat i Průkaz energetické náročnosti budovy, který jasně dokládá, co bude stavba zač, jaké budou použity materiály a hlavně co bude výsledkem. Není možné jen tak se během používání rozhodnout a pak také schválit. Na základě neenergetické třídy a vlivu na životní prostředí také může být daná stavba zakázána, takže je potřeba projednat a schválit vše potřebné a nechat si poradit, jaká stavba se hodí a proč je potřeba použít to a ono.

Mnoho dokumentů a práce

Celková projektová dokumentace je obvykle širokosáhle obsažená a běžný smrtelník bez vzdělání v oboru se v tomto ohledu moc dobře nevyzná. Není ani potřeba, je nutno tuto činnost zadat odborné firmě, která pak většinou stavbu povede, aby na základě potřeb a aktuálních vyhlášek i zákonů provedla potřebnou projektovou dokumentaci ke stavbě, která se předkládá na stavební úřad pro schválení a tak posouzení stavby. Díky tomu je pak stavba povolena a vše potřebné se tak děje.

Výstavba na klíč a projektová dokumentace

Pokud firma provádí stavbu na klíč, většinou se o vše potřebné postará, vám jen sdělí potřebná fakta a také informace, zda je potřeba vašich podpisů a co se bude dít. Často se také nemusíte jako budoucí majitel domu o nic potřebného starat a oni vše za vás vyřídí. Je to skoro jako s prodejem, koupí auta – vyberete si variantu, doplňkové služby, možnosti a pak čekáte, jakmile je vůz připraven a vám předány klíče od nového vozu, stejné je to v dnešní době i s výstavbou rodinných domů na klíč. Je to jednoduché a prosté, vše vám firma zařídí. Navíc vše je v mnohém ulehčeno, pokud se jedná o výstavbu v místě, kde se současně provádí několik podobných staveb, něco jako satelitní městečka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6931 (magazinpraha.cz#195)


Přidat komentář