Instalatérské a topenářské práce Praha

Vybrat vhodné, kvalitní a úsporné vytápění dnes není vůbec jednoduché. Nabízí se celá řada možností, od klasického vytápění na tuhá paliva, přes ústřední vytápění až po moderní úsporné druhy vytápění.

Instalatérské práce

Víte, co vám nabízí odborník na instalatérské práce? Jde o celou škálu kompletních instalatérských prací, které zahrnují vše od rozvodů potrubí vody, topení a Instalatérské a topenářské práce Prahaplynu v objektech i připojení objektů do veřejných sítí a také připojení spotřebičů a zásobníků a jejich revize. Instalatér je tedy vodař, topenář a plynař v jedné osobě. Jde o odborníka, který vám poradí, co se starými rozvody, zda je pouze modernizovat, rekonstruovat, nebo raději zcela vyměnit. Pomůže vám i s výběrem vhodného topení, s připojením alternativních zdrojů, které přinášejí vysoké úspory a jejichž náklady se tak velmi rychle vrátí. Mimo to vám provede revize rozvodů i spotřebičů. Ty jsou často opomíjené, i přesto, že patří k velmi důležitým kontrolám. Revize vám totiž může zachránit dům před požárem a dokonce před výbuchem. Špatný kotel může udělat mnoho škody. Přitom revize by vás na problém včas upozornila a oprava nebo výměna by zamezila škodě. Často investice do nového kotle přinese další úspory. Moderní kotle umí vytápět velmi ekonomicky, mohou se kombinovat s alternativními zdroji, což přináší další úspory. Pozvat si tedy odborníka – instalatéra je více než výhodné.

 

Topenářské práce

Dnešní doba klade na topenářské práce vysoké požadavky. Je velmi důležité vytápět ekonomicky a umět využívat alternativních zdrojů i v rodinných domech a bytech. Také kombinace klasického vytápění s dalšími druhy vytápění přináší úspory. Stejně důležité je i využívání moderních materiálů, které přinášejí nejen úspory materiálu a nákladů, ale i bezpečí.

Výběr vytápění

Vytápění je nutné zvolit podle typu objektu a dodávky tepla. V zásadě rozlišujeme vytápění lokální, ústřední a dálkové.

Lokální vytápění je nejjednodušší, i když ne vždy nejlevnější způsob vytápění. Jedná se o zdroje tepla, které jsou umístěny přímo v místnosti. Řadíme sem elektrické topení, naftová kamna, vafky, elektrické podlahové vytápění, z levnějších pak halogenové zářiče, konvektory, kamna na tuhá paliva, krbová kamna, kachlová kamna a pece.

Ústřední vytápění se používá nejčastěji v rodinných domech. Dříve se nejčastěji využívalo kotlů na tuhá paliva, pak plynu, a dnes se opět vrací ke kotlům na tuhá paliva, ale na paliva, která jsou často označována jako biomasa nebo pelety, dále se využívají plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy. Topný systém se velmi často kombinuje s ohřevem vody pomocí solárně termických kolektorů.

Dálkové vytápění se využívá pro domy o více bytech. Jde o vytápění ekologické, a v celkovém pohledu i úsporné. Pro jednotlivce však stále dosti drahé. Snížení ceny dálkového vytápění napomůže instalace bytových tepelných čerpadel a termostatů.

Solární systémy na ohřev TUV

Podlahové topení

Je velmi příjemné. V elektrické podobě se využívá topných rohoží, fólií a kabelů. Přičemž nejlevnější jsou inteligentní kabely, které topí méně tam, kde stojí například nábytek, a více na volné podlaze. Tím se dosahuje velkých úspor.

Teplovodní podlahové vytápění tvoří soustava trubek, které se pokládají na tepelnou izolaci a překrývají betonovou vrstvou. Na ni se pak může položit podlahová krytina. Voda se rozhání pomocí oběhového čerpadla a kotle. Výhodou u podlahového topení je, že jeho instalace je jednoduchá a rychlá. Pro** podlahové topení** mluví i příjemné klima, které interiér získá.

Solární systémy na ohřev TUV

Ohřívat vodu je možné několika způsoby. Můžete je ohřívat pomocí** kombinovaného bojleru, plynového nebo elektrického ohřívače**, nebo můžete využít solárních systémů. Ty je vhodné kombinovat s jiným ohřevem, který je nahradí v době nižšího slunečního svitu. Nejvhodnější je kombinace solární systém, podlahové vytápění a elektrický nebo plynový zásobník vody. Solární systémy mohou využívat sluneční nebo trubicové kolektory. Moderní trubicové kolektory jsou účinnější, a dokáží pracovat i za zamračeného a chladného počasí. Celý ohřev vody probíhá následně. Sluneční energie se pomocí solárního systému změní na tepelnou a je přenesena teplonosným médiem do výměníku, který je umístěn v zásobníku vody, a následně studenou vodu ohřeje. V případě, že je období, kdy je málo slunečního svitu, je nutné vodu dohřát na požadovanou teplotu.

Tepelná čerpadla

Vytápět a ohřívat vodu můžete i tepelným čerpadlem. Tepelná čerpadla za posledních pár let prošla velkým vývojem, který zajistil jejich mnohonásobně vyšší účinnost i spolehlivost. Zásluhou toho je možné využít** tepelné čerpadlo i v panelových bytech**. Moderní čerpadla dokáží přinést vysoké úspory na ročních nákladech za energii. A to i přes nevýhodu, kterou je vyšší pořizovací cena. Ta opravdu patří k nejvyšším ze všech možných typů vytápění. Ale zase je nutné si uvědomit návratnost a úspornost, kterou tepelná čerpadla přinášejí.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch – voda

Patří poměrně k často využívaným. Využívají teplého vzduchu. Nejčastěji se vnější jednotka umisťuje na volném prostranství tak, aby měla neustálý přísun vzduchu. Jako ideální místo se většinou ukáže jižní strana pozemku. Vnitřní jednotka se umisťuje v technické místnosti. Obě jednotky jsou propojeny a vytváří tak okruh. Právě tento typ tepelného čerpadla se využívá u panelových a bytových domů.

Tepelná čerpadla vzduch – vzduch

Zde je teplo odebíráno ze vzduchu a výměník ho rozvádí teplovzdušným topným systémem.

Tepelná čerpadla země – voda

Teplo je odebíráno z podzemního vrtu, předáváno do výměníku, který ho rozvádí pomocí topného systému. Tento typ tepelného čerpadla patří k nejúčinnějším. Zároveň v kombinaci s podlahovým vytápěním dosahuje nejvyšších možných úspor na vytápění.

Revize plynových kotlů

Provádí se podle zákona a to ve dvou typech. První revize se provádí při dokončení rozvodů plynu a instalaci plynových spotřebičů. Říká se jí také výchozí. Druhý typ revize plynových kotlů se nazývá** periodický** a měl by se provádět každé tři roky. Revizní technik zkontroluje nejen plynové zařízení, ale i jeho připojení a to zda nikde neuniká plyn. Pak vystaví revizní zprávu, která vám bude sloužit jako doklad o bezvadnosti plynového kotle i jeho připojení.

Voda, teplo, plyn

Tyto tři pomocníky potřebuje každá domácnost i pracoviště. Pokud však nejsou dodržena všechna pravidla, lehce se stanou z pomocníků velmi nebezpeční nepřátelé. Aby tomu tak nikdy nebylo, svěřte všechny instalace odborníkům a nezapomínejte na revizní kontroly. Být v bezpečí se vyplatí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6946 (magazinpraha.cz#87)


Přidat komentář