Revize komínů, vložkování komínů - Praha

Revize komínů není jen dalším nákladem na provoz domu. Je především důležitou ochranou vašeho domu i vás. Zaručuje totiž bezpečný provoz komínu, a tak i vaše bezpečí a plnou ochranu před případným požárem.

Podceňovat** nebezpečí provozu komínů** se nevyplácí. Nebezpečí totiž není vůbec nadnesené, ale může ohrozit každý dům i jeho okolí na majetku i na životě obyvatelů. A to právě v okamžiku, kdy to obyvatelé nečekají. Často k požáru nebo úniku spalin dochází v noci, kdy všichni spí. Zjištění co se stalo, pak přichází pozdě a má katastrofální následky. Pro celou rodinu, pro přátele, pro okolí i pro majitele domu. Přitom zcela postačí pravidelná kontrola komína a** spalinové cesty** jedenkrát ročně. Ta zajistí, že spalinová cesta je neporušená, komín je čistý, nic ho neblokuje ani neucpává a má dobrý tah. Navíc zjistí i možné poškození vložky komína. Ta může časem korodovat, praskat a tak přestat plnit svou úlohu. I toto vede k možnosti úniku spalin a požáru. Kontrola komína se vyplatí i tehdy, když byl velmi dlouho nepoužíván, nebo když jste zakoupili starší objekt. Zde je důležité zkontrolovat stav komína, jeho čistotu i tah. Jen tak budete vždy v bezpečí.

Rizika zaneseného komína

Zanesený komín či** komín ve špatném stavu** může znamenat vyhoření. A to opravdu není nic příjemného. Pokud v zanesené komínu chytnou saze je to velmi nepříjemné. Celým domem je slyšet hukot, dům se třese a saze hoří. Tak trochu to připomíná zemětřesení. Pokud k tomu dojde, pak je nutné vyhasnout v kotli a zavolat kominíka. Následkem může být vyhoření domu, to v nejhorším případě, pak prasknutí vložky komína, což znamená, vožení nové vložky, prasknutí celého komína, zde již jde o stavbu nového komína i vložky a nakonec může prasknout i nosná zeď domu, která s komínem souvisí. Zde vám konečný verdikt sdělí statik.

Zanesený komín a okolí

Ani okolí vašeho domu není před** zaneseným komínem** chráněno. Proč? Odpověď je jednoduchá. Ze zaneseného komína vždy odlétají jiskry. Ty mohou v okolí cokoli zapálit. A to, že se topí v zimě, kdy je vše mokré a zmrzlé na tom nic nemění. Jiskra si své místo k zapálení vždy najde. Postačí ji skulinka, a trochu větru. A hned je neštěstí na světě.

Poškozený komín

Komín, ve kterém se dlouho netopilo, nebo není kontrolovaný, je také nebezpečný. Za prvé může být poškozená vložka, za druhé může být v komíně cokoli zazděného. Třeba trám. A to není nic příjemného. Trám může chytit a dům i s okolím vyhořet. A prasklá vložka vám pustí do domu zplodiny, večer uléháte s krásnou představou dalšího dne, ale do toho se již neprobudíte. A někdy ani nemusí být poškozený samotný komín. Postačí poškozená nebo nedovírající dvířka. Stejně špatně je, pokud komín není krytý a může do něho cokoli spadnout. Mrtvý pták může způsobit neštěstí stejně jako prasklá vložka, nebo nedoléhající dvířka.

Revize komína

Dělí se na každoroční a pak revizní, tedy po postavení komína, nebo jeho vložkování, prostě pro uvedení komína do provozu. První revizní kontrola - kolaudace, musí obsahovat podrobnou revizní zprávu. V té musí být uvedeny normy, které komín splňuje a všechny náležitosti, které udává zákon. Další** kontroly komína** se pak provádí každoročně a pravidelně.

Roční revize komínů

Od 1. 1. 2011 došlo ke změně revizí komínů. Tyto změny je nutné akceptovat. V jiném případě hrozí vlastníkovi komína i pokuty. Nová vyhláška říká, že musíte mít pravidelnou kontrolu komína alespoň jedenkrát ročně, to v případě rodinných a bytových domů, ale i chat a chalup. Dvakrát ročně pak u větších bytových domů. A u restaurací a pizzerií, kde je pec nebo krb, je nutná kontrola každé dva měsíce. Kontrole podléhají i komíny k plynovým spotřebičům a karmám. Každá kontrola musí být provedena odborníkem, tedy kominíkem, který zkontroluje spalinovou cestu. To se provádí tak, aby bylo možné podat jasnou zprávu o celé délce spalinové cesty. Proto se ke kontrole používá endoskop, nebo speciální kamera. Kominík pak vydá kontrolní revizní zprávu, jejíž jednu kopii si ponecháte a druhá mu zůstává.

Vložkování komínů

Vložkování komínů se provádí buď v případě, že vložka je již nevyhovující nebo, když přecházíte na jiný typ paliva. Nevyhovující vložka je často u starších domů, kde dochází k únavě materiálu, k propálení i popraskání. Vložkování komína je v tomto případě jednodušší než stavba nového a je samozřejmě i levnější. Výhodou je, že se vložkování provádí shora komína, a tak vám nijak neponičí zařízení domu. V případě přechodu na jiné palivo je také nutné vyvložkovat komín. To z důvodu, že** každé palivo potřebuje jinou vložku**. Zde je vhodné nechat si komín zkontrolovat kominíkem. Kominík v závislosti na druhu paliva vám doporučí nejvhodnější typ vložky, a také vám vysvětlí i důvody proč použít právě doporučovanou vložku. Po dohodě vám vložku instaluje, provede revizní kontrolu a předá vám revizní zprávu. Dnes se vyrábí vložky pevné i ohebné, z kovu, keramiky i plastu.

Pasporty komínů

Jde o důležitý a požadovaný dokument, který musí být součástí každé kolaudace komína i všech dalších revizních zpráv. V podstatě jde o zmapování komína v technické dokumentaci. Jednu kopii si ponechává majitel komína a druhá je uložena u zpracovatele, tedy u vybraného kominictví, které se vám o komín pravidelně stará.

Revize plynových kotelen

I ty je nutné pravidelně vykonávat. Tyto revize však kromě potřebné revizní zprávy mají ještě jeden účel. Vykonávají se mimo topnou sezónu a jsou spojeny i s údržbou a seřízením kotlů. To zajistí bezproblémový chod kotle i značnou úsporu výdajů. Pokud zjistí kominík, že je kotel již zastaralý, a tudíž není schopen bezproblémového úsporného provozu, tak upozorní majitele kotelny. Na jeho přání pak může navrhnout kotel nový, úsporný, vysoce kvalitní a zároveň ho i instalovat. Nový kotel, stejně jako kotel seřízený dokáže ušetřit velkou část na ročních výdajích za zemní plyn. Proto je vhodné dodržovat pravidelné kontroly kominickou firmou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6947 (magazinpraha.cz#112)


Přidat komentář