Zednické a stavební práce - Praha

Zednické práce patří do rukou specialistů. Zedníci jsou odborníci na stavby všeho druhu. Na stavby malé i velké, na opravy, zateplení, na suchou i mokrou výstavbu. Z rukou zedníka vše vypadá dobře.

Zednické práce

Zednické práce jsou nejen obsáhlé, ale jsou i náročné po všech stránkách. Zedník musí být v kondici. Zednické práce totiž nejsou nic lehkého. Písek, voda, cement, vápno, cihly, tvárnice, dlažba, a další materiály, to něco váží a je třeba vše připravit, přichystat a postavit. Zednické práce to jsou i znalosti. Znalosti nových i starých technologií. Zedník musí umět opravit historické i moderní objekty. U historických musí znát, jak skloubit moderní technologie s těmi starými, aniž by se cokoli poškodilo, a naopak dílo přetrvalo pro další generace. Moderní stavby se musí vyznačovat nízkoenergetickým standardem a vysokou kvalitou bydlení. Opět mnoho a mnoho znalostí, jak moderní technologie a materiály, co nejefektivněji využít ve prospěch stavby. Zednické práce, to jsou i** rekonstrukce** a opět řada technologií a materiálů. Zde se využívá dvou základních metod, od kterých se vše odvíjí. Je to** suchá a mokrá výstavba**. Každá je jiná a každá nabízí jiné možnosti. Zedník je umí použít, stejně jako celou řadu dalších stavebních technologií. Zedník je mistr profesionál, který staví a staví a snaží se dosáhnout nejvyšších kvalit stavby.

Mokrá výstavba

Zahrnuje všechny stavební technologie, kde se používá voda a klasické zdící materiály. Jde tedy o zdění, betonování, obkládání, dláždění, fasády, omítky, všechny dokončovací práce, nové stavby i rekonstrukce. Mokrá výstavba nabízí nepřeberné množství materiálů a technologií. Jde s ní vytvořit téměř cokoli. Cokoli si kdo přeje od malých stavbiček až po gigantické stavby. Jediným problémem tohoto druhu výstavby je jeho tíha. Nelze tedy mokrou výstavbu použít tam, kde jsou málo nosné zdi. Toto nastává zejména při rekonstrukcích bytových prostor, bytových jader a půdních prostor. Zde naopak vyniká suchá výstavba.

Suchá výstavba

Nepotřebuje vodu, ani cement, ani beton. Je lehká a variabilní. Ke stavbě využívá** sádrokartonových systémů**. Využití nachází snad všude. Jejím omezením jsou venkovní prostory a místa trvale mokrá. Ale i sem dnes existují některé upravené sádrokartonové desky. Jinak se v současné době suchá výstavba využívá až u 70 % všech rekonstrukcí. Pokud bychom se podívali na rekonstrukce půdních prostor, tak zde je číslo ještě vyšší. Dokonce dosahuje téměř 100 %. Zvláště pokud jde o rekonstrukce podkroví ve staré zástavbě měst.

Sádrokartonové konstrukce

Materiál, který za poslední dobu prošel velkým vývojem. Dnes je v nabídce kromě základních typů sádrokartonových desek i velké množství dalších desek s rozličnými vlastnostmi. Základní desky jsou pro běžné prostředí, pro vlhké prostředí, ideální na přestavby bytových jader, s protipožární úpravou a s akustickou izolací, což jsou desky ideální pro odhlučnění některých interiérů, ale i panelových bytů. V nabídce dnes najdete i sádrokartonové desky s velkou únosností, a odolné vodě. Jedno však sádrokartonové desky neumí. Nejsou nosné. Není tedy možné použít je jako nosnou zeď, pouze v podobě nenosných příček. Toho však lze využít vyčerpávajícím způsobem. Kromě klasické výstavby je totiž možné ze sádrokartonových systémů vytvářet řadu designových interiérových prvků, tvarovaných zdí a dokonce i nábytek.

Obkládání zdí

Ač patří do mokré výstavby, je možné je použít i na sádrokartonové desky. Tomu nic nebrání. Důležitá je jen konečná úprava povrchu sádrokartonu a pak již je možné využít prakticky jakoukoli technologii konečné úpravy. Do obkládání, zejména keramickými obklady, by se laik neměl pouštět. Snad jen v případě, pokud tvoří mozaikové obrazy. Ale pro užitnost a dokonalost zdí a dalších obkládaných míst je lépe svěřit vše do rukou odborníka, tedy** zedníka**. Ten se bez problémů udrží v rovině, má stejné spáry, umí pracovat s kladečským plánem, nedělá mu problémy střídání vzorů. Bez zaváhání vytvoří mozaiku v kombinaci s velkoplošnými kachlemi, poskládá z kachlí obraz, nebo cokoli jiného. Obložená zeď, nebo třeba krb či vana, vypadá z rukou zedníka prostě skvěle.

Pokládání dlažby

Zde v podstatě platí to, co u obkladů. Jen s tím rozdílem, že každá nerovnost či špatně položená dlaždice znamená ztíženou chůzi. Nepříjemné to je zejména tam, kde chodíte bosky. Proto je vhodné na dláždění si objednat vyzkoušeného zedníka s dobrými referencemi.

Venkovní dlažby

Zedník nepokládá dlažbu jen v domě, ale i v jeho okolí. Vydláždí chodníky, terasy, parkovací místa. Poradí si s vymývanou dlažbou, se zatravňovacími prefabrikáty, s dlážděním kameny, dlažebními kostkami, i se zámkovou a okrasnou dlažbou. Malé plochy umí pokládat ručně, velké i strojově. Přitom před pokládkou upraví podklad přesně podle pravidel. Tak vám vydlážděný prostor vydrží bez propadlin po mnoho let.

Malé stavby

I menší stavby potřebují zedníka. Dílny, garáže, krby, zídky, ploty, to vše patří k menším stavbám, které vám postaví zedník. Využije svého umu a zručnosti a každá stavba přesně zapadne do svého okolí a bude maximálně funkční.

Omítky klasické, dekorativní

Je jich více druhů a dělí se na klasické a dekorativní. Objednat si můžete jakékoli. Zedník umí omítat ručně i strojově, což při velkých plochách velmi urychlí práci, přitom omítky jsou dokonalé. Dokonce se ukazuje, že strojní omítání má oproti ručnímu i výhody. Tyto omítky mají menší sklon k praskání a vytváření pavoučích prasklin, jsou odolnější, mají lepší tepelné i protihlukové vlastnosti. Ruční omítání však zůstane výsadou dekorativních omítek. Ty je nutné provádět speciálními technologiemi a vždy s citlivým ručním přístupem. Obdobné to je i u omítek sádrových a štuků.

Zateplení domu

Provádí se jako** kompletní,** to když chcete dosáhnout maximálních úspor, nebo jen částečné, když vyměníte například jen okna, nebo zateplíte fasádu. Se všemi druhy zateplení si poradí zedník. Kompletní zateplení znamená výměnu oken i dveří, zateplení podlah, stropu, půdy, sklepů i fasády. Tak vznikne objekt s velmi nízkými ročními náklady na vytápění. Při částečném zateplení se většinou vymění okna a izoluje se fasáda.

Výměna oken

Určitě se jí nemusíte bát. Šikovný zedník vyřízne stará okna a vsadí nová, aniž by poškodil omítku. Pokud to nejde jinak, tak venkovní omítka zůstane bez poškození a vnitřní zapraví. Po dokončení všech prací nebude poznat, že jste měnili okna. Tedy poznat to nebude na okolí okna a omítce, ale celkově výměnu oken pocítíte na větší tepelné pohodě.

Fasáda

Zde je to obdobné. Nejdříve se vybere vhodná tepelná izolace a pak se natáhne nová fasádní omítka. V některých případech je nutné udělat i rozbor omítky a teprve potom zvolit vhodnou izolaci a novou fasádu. Stejné je to i u volby barevného provedení.

Proč se obrátit na odborníka

Zednické práce jsou opravdu náročné po všech stránkách. Navíc nejde o něco, co prostě za týden hodíte do koše a vyměníte. To co vytvoří zedník, vám má sloužit po dlouhá léta. Postavený dům i po několik generací. Určitě se tedy vyplatí investovat do kvality. Je to rozhodně lepší, než se denně dívat na mizerně položené obklady svépomocí a nadávat si. Ty totiž opravdu nejdou vyměnit jen tak.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6956 (magazinpraha.cz#130)


Přidat komentář