Daňové poradenství, účetnictví - Praha 2

Blížící se přelom roku ve Vás vyvolává plno otázek, zda stihnete mít zpracované veškeré účetní a mzdové statistiky a přehledy, včetně následných daňových přiznání? Vašich starostí se můžete zbavit, a to i pro následující účetní období.

Nemáme tím však na mysli, abyste snad skončili s podnikáním. Máte možnost využít profesionálních služeb specializovaných firem, které nabízí vedení jednoduchého, podvojného účetnictví, vedení mzdového účetnictví, daňové a ekonomické poradenství a mnohé další služby. Díky externímu zpracování účetnictví, mezd, daní, budete moci ušetřený čas věnovat samotné podnikatelské strategii. Navíc budete moci každý měsíc, co Vám bude vybraná firma vést účetní, mzdovou oblast, ušetřit provozní náklady, týkajících se nejen mezd, ale také vybavení kanceláře aj.

Daňové poradenství, účetnictví - Praha 2

Hledáte podrobné informace z oblasti financí? Potřebujete účetnictví nebo daňovou evidenci? Pak neváhejte a obraťte se na pana Vladislava Kadubce, který své profesionální služby nabízí v Praze 2. Pan Vladislav Kadubec poskytuje komplexní služby v oblasti účetnictví,daňové evidence a mzdové agendy. Pan Vladislav Kadubec je naprostým profesionálem ve svém oboru. Vychází z mnohaletých zkušeností a své znalosti a vědomosti neustále prohlubuje soustavným vzděláváním. Pana Vladislava Kadubce vřele doporučujeme, jelikož poskytuje mimo účetní i** auditorské** služby a daňové poradenství. Hledáte odborníka na účetní záležitosti? Potom můžete pana Vladislava Kadubce kontaktovat telefonicky: +420 775 654 906 nebo +420 257 533 923 či si informace vyžádat emailem na adrese: v.kadubec@email.cz.

Daňové poradenství, účetnictví - Praha 2

Účetnictví jednoduché a podvojné - Praha 2

Jak** jednoduché**, tak podvojné účetnictví, které si necháte od Vámi vybrané firmy vést, bude zpracováváno v souladu s aktuální platnou legislativou, včas. Díky patřičné kvalifikaci a bohatým zkušenostem z účetní a daňové oblasti, můžete očekávat správně vedené účetnictví, které obstojí při kontrolách z finančních úřadů. Pokud by přesto došlo k určitému pochybení, pak za vzniklou chybu nebudete platit Vy, respektive nebudete hradit uloženou pokutu, penále, ale konkrétní firma, která Vám bude účetnictví vést. Zde je na místě se ujistit, zda je Vámi vybraná firma pojištěna k odpovědnosti za finanční škody vzniklé klientovi s danou činností.

Mzdové účetnictví - Praha 2

Pro mzdovou agendu je typická řada dílčích, provázaných činností, procesů, ke kterým musí být přihlíženo, aby došlo ke správnému spočtení mezd. Mzdovou agendu je možné rozčlenit na pravidelné měsíční, roční, ale i nárazové činnosti. K pravidelným měsíčním činnostem patří zadávání vstupních údajů do mzdového systému, následný mzdový výpočet a vyhotovení patřičných výstupních sestav, odvod zálohových daní aj. K ročním pravidelným činnostem patří zpracování ELDP (evidenční listy důchodového pojištění), mzdových listů, statistik, ročního zúčtování daní aj. Mezi nepravidelné činnosti patří například přihlašování, odhlašování zaměstnanců u konkrétních institucí, výkazy a přehledy pro úřady aj.Daňové poradenství, účetnictví - Praha 2

Daňové poradenství - Praha 2

Oslovíte-li specializovanou firmu za účelem** daňového poradenství**, dostane se Vám specifických služeb stran správného, včasného plnění Vašich daňových povinností, daňové o ptimalizace, zpracování daňových přiznání k dani z příjmů, nemovitosti, převodu nemovitosti, DPH aj. Navíc se Vám díky daňovému poradenství prohloubí, zvýší Vaše kvalifikace, či Vašich účetních.

Daňové poradenství, účetnictví - Praha 2

Vladislav Kadubec

Tel.: +420 775 654 906 nebo +420 257 533 923

Email: v.kadubec@email.cz

Ekonomické poradenství - Praha 2

V dnešní době nestačí přijít jen s dobrým nápadem. Je třeba ho také umět realizovat, ale také ho umět nabídnout, prodat. Úspěšnost každé firmy tak do značné míry závisí na promyšlené podnikatelské strategii. Díky ekonomickému poradenství může Vaše firma lépe prosperovat, zefektivnit provoz, flexibilně fungovat, lépe využívat veškerých zdrojů, jak lidských, tak finančních a výrobních. V rámci ekonomického poradenství se s vybranou firmou můžete dohodnout například na analýze účetnictví, hospodaření, finančního toku firmy, následném zpracování optimální metodiky účetnictví, navrhnutí systému plánování, či řízení cash-flow aj.

Zastoupení na úřadech - Praha 2

Pokud již nějakou dobu podnikáte, pak jste s největší pravděpodobností zažili kontrolu z finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřadu práce. Každá taková kontrola je náročná na čas, tím pádem Vás i do určité míry připravuje o finanční možnosti, kdy místo Vaší přítomnosti na kontrolách, či při jednání, jste mohli firmu vést, řídit. Další časové ztráty nebude třeba, využijete-li služeb externí firmy, která Vás bude na základě plné moci, zastupovat.

Daňové poradenství, účetnictví - Praha 2

Audit - Praha 2

Audit znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti a obvykle také zhodnotit kvalitu vnitřní kontroly firmy. Audit ověřuje správnost jednotlivých postupů či jejich úroveň a je využíván ke zjištění vývoje, stavu, k rozhodování a provádění změn. O jeho průběhu se vypracovává podrobná zpráva, tzv. auditorská zpráva. K provedení auditu mohou být i požadavky plynoucí zvenčí. V některých případech je nařízen zákonem či dalším subjektem. S povinným auditem se tak mohou setkat například příjemci některých dotací.

Jelikož jsou procesy a činnosti v podnicích i institucích velmi rozdílné, bylo třeba zavést různé druhy auditu. Nejrozšířenější audit se zaměřuje na účetnictví jednotky, tzv. finanční neboli externí audit, který je prováděn nezávislou osobou přicházející z venku. Podobně vypadá i** interní audit**, který je prováděn interním auditorem. Tyto audity mohou mít řadu důvodů. Zpravidla jich je využíváno pro ověření správnosti postupů a pro případné učinění kroků vedoucích k nápravě. Mezi další druhy auditů patří audit kvality, informační, počítačový, ekologický, energetický apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6984 (magazinpraha.cz#85)


Přidat komentář