Daňové přiznání, daňová evidence - Praha-Západ

Spousta lidí doplácí na to, že neznají zásady ekonomického chování. Bohužel není omluvou, že jste laik neznalý situace. Naštěstí tu ale existuje záchrana v podobě účetního. Co vám nabízí?

Účetnictví je obor, který neslouží jen firmám, ale i menším podnikatelům. Pro firmy či podnikatele je** potřeba účetní** nezbytností, a proto, pokud máte podnikatelskou aktivitu, tak si rozhodně svého účetního najdete. Bohužel u nás totiž platí, že úřady za chybu vymáhají sankce ihned, jak si vzpomenou, pokud ale máte právo na něco vy, tak leckdy vás na to neupozorní. Musíte mít nastudovaná svá práva, abyste mohli něco uplatnit a s tím vám zase pomůže kvalitní účetní.

Daňové přiznání, daňová evidence - Praha 7

Daňové přiznání, daňová evidence - Praha 7

Daně a daňové přiznání

Vedení daňové evidence

Služeb ohledně daní existuje spousta, záleží na tom, co potřebujete. Základem je však** daňové přiznání**. Jedná se o formulář, který odevzdávají určité skupiny podnikajících. Hlavním účelem je vypočtení daně, kterou zaplatíte nebo naopak vám bude něco vráceno. V případě placení se daň odevzdá ve splatné ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Vedení daňové evidence

Daňová evidence v sobě zahrnuje několik služeb, které se týkají fyzických osob. Do peněžního deníku se měsíčně účtují příjmy a výdaje pro plátce i neplátce DPH, spadá sem zasílání mezd na bankovní účty, sledují se střediska, výkony a zakázky. Také se monitoruje  hospodaření, roční výkazy a spolupracuje se s bankou. Na závěr předepsaných období se pak zhotoví měsíční i roční uzávěrky s možností vrácení stavu před uzávěrkou, upraví se roční výkazy apod.

Zpracování účetnictví

Do této oblasti, která se týká právnických osob, spadá účtování na účty, vedení rozvahy a výsledovky, sledování majetku a odpisů, měsíční uzávěrky, měsíční nebo čtvrtletní DPH, stav saldokonta, sledují se střediska, výkony a zakázky, vaše obchodování, výroba, prodej či pokladna za hotové. Opět se nabízí vytvoření daňového přiznání a také přehledy pro finanční úřad.

Zastoupení na úřadech

Mzdy

Mnohdy je lepší oslovit účetní, aby vás zastoupil. Jednak vám ušetří čas a také je lepší, když jde na příslušná místa odborník. Ten totiž více rozumí dané oblasti a snadněji se s úředníky domluví a navzájem si vysvětlí dané souvislosti, pokud bude někde problém.

Mzdové účetnictví

Oblast kolem mezd se významně propojuje i s personální agendou. Je to dané tím, že dané úkony, které se týkají mezd totiž souvisejí i s dokumenty, které se vztahují k evidenci o zaměstnancích. To souvisí třeba s přihlašováním a odhlašováním na různých úřadech jako zdravotní a sociální správa a tím pádem placením za dané zaměstnance, vedením sociálního placení na důchod a podobně. Co se týká mzdové agendy, tak sem patří především ohlídání placení platů ve správném termínu a výši. Pak se provádí zpracování mzdových listů nebo** zápočtových listů**.

Oblastí, kde využijete účetního, je spousta. Každý si zde nalezne to, co potřebuje. Hlavně ale pamatujte, že ohlídání účetních oblastí vám zajistí řadu výhod a v konečném důsledku vám to ušetří nejen mnoho starostí a času, ale také financí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6981 (magazinpraha.cz#74)


Přidat komentář