Revize plynu Praha 5

Ačkoli patří plyn k nebezpečným rozvodům, tak si bez něj mnozí z nás neumějí život vůbec představit. Plyn umožňuje bezpracné a bezstarostné vytápění objektů, ohřívání vody i vaření a pečení.

Víte, co vám hrozí při úniku plynu? Znáte nebezpečí plynoucí ze špatné údržby plynových zařízení? A víte vůbec, že se mají plynová zařízení udržovat a jak? A máte pravidelně prováděné kontroly a revize plynu? Mnoho lidí se těmto otázkám podivuje. Vždyť plyn je tak samozřejmá věc, která je prostě v každé domácnosti i v každém zaměstnání. A pokud někde plyn chybí, je to jen velmi málo míst. Ale pravdou je, že spousta lidí o údržbě plynových zařízení vůbec nic neví. V podstatě si myslí, že pokud před uvedením do provozu je udělána revize, doložená revizní zprávou, pak je vše v pořádku na celá léta. Vždyť kontroly plynových spotřebičů nikdo nekontroluje tak, jako třeba kontroly komínů. To je však velká chyba, která se ukáže až v případě nějakého neštěstí. Tím může být únik plynu a následný problém. Klidně i výbuch. Pokud se zjistí, že spotřebič nebyl v pořádku z důvodu zanedbání údržby, je vždy vina na jeho majiteli.

Chcete bydlet a pracovat bezpečně?

Pak je nutné dodržovat zákonné povinnosti ohledně plynových zařízení. Jejich nevýhodou je, že často na první pohled není žádná závada vidět. Prostě vše je tak, jak má být. Pak může náhle a nečekaně dojít k neštěstí. Pravdou ovšem je, že závad, kdy dojde k výbuchu a smrtelnému zranění není až tak mnoho. Lidé se spíše otráví oxidem uhelnatým, který vzniká při nedostatečném spalování. K nehodám nejčastěji dochází zásluhou nekontrolovaného úniku plynu. Tedy jde především o instalaci plynových spotřebičů, kterou provádějí neodborně laici. K úniku však může dojít i poruchou těsnosti ventilů, koncovek a přípojek. Přitom je nutné si uvědomit i to, že zemní plyn je bez výrazného zápachu a bez barvy. Než si tedy všimnete, že uniká, může způsobit otravu osob, nebo výbuch s následným požárem. Proto je lépe včas pravidelně nechat provést** kontrolu**.Karma

Revize a zkoušky plynových zařízení

Rozvody plynu, plynové spotřebiče, a další zařízení na plyn je nutné pravidelně kontrolovat v daných termínech. Termíny revizních kontrol plynových zařízení udává Vyhláška 85/1975 Sb. To znamená, že jsou povinné ze zákona. Jinak je tomu u provádění servisních prohlídek plynových spotřebičů. Ty vždy určuje výrobce daného plynového spotřebiče. Obecně však platí, že plynová zařízení by se měla kontrolovat jedenkrát ročně, mimo roky, kdy se provádí revizní kontrola. To platí i pro servisní kontroly. Revizní kontrola plynových zařízení se provede vždy před prvním uvedením spotřebiče do provozu, a opakovat by se měla každý třetí rok.

Kdo provádí revize a zkoušky plynových zařízení

Revize ani zkoušky plynových zařízení nesmí provádět kdokoli. Zákon udává, že je smí provádět pouze** revizní technik s platným oprávněním pro revize plynových zařízení.** Osvědčení by měl vždy předložit. Výhodou je, pokud si péči o svá plynová zařízení a rozvody sjednáte u jedné firmy a to trvale. Budete pak stálými zákazníky, a tak vás bude revizní technik automaticky navštěvovat. Nebudete tedy již muset myslet na jeho objednání. Ozve se většinou sám. Jinak je nutné si pamatovat, kdy byla provedena poslední kontrola a kdy je nutné ji opakovat.

Osvědčení plynových zařízení

Znáte osvědčení, která opravňují revizní techniky ke kontrole? Každé osvědčení má své písmeno. Nejčastěji se provádějí** revize a zkoušky plynových zařízení** v oblasti C, E, F, G. Přičemž písmeno C znamená osvědčení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic. Písmeno** F** pak osvědčení pro rozvody plynu. Písmeno E osvědčení pro zvyšování a snižování tlaku plynu. Písmeno G osvědčení pro kontrolu a seřízení spotřeby plynu spalováním.

Platnost osvědčení

Každé osvědčení má platnost pět let. Po jejich uplynutí musí technik projít dalším školením a testy, které prokáží jeho znalosti. Tak je vždy seznámen se všemi změnami, možnostmi a novinkami, které plyn a plynová zařízení nabízejí.

Regulace tlaku plynu

Používá se, aby nedocházelo k nebezpečnému podtlaku anebo přetlaku plynu. Jde tedy o nastavení ideálního tlaku. Toto je nutné pravidelně kontrolovat odborníkem. Nejlépe tím, který vše instaloval.

Domovní a průmyslové rozvody topných plynů

Obojí se provádí pro** rozvody plynů LPG a zemního plynu**. Veškeré rozvody musí odpovídat platným technickým normám a výrobci předepisovaným technologickým postupům. Kompletní rozvody topných plynů pak mohou instalovat i zapojit pouze vyškolení odborníci, a to revizní technici vlastnící certifikát s oprávněním. Každý profesionálně instalovaný plynový rozvod, je zárukou vaší bezpečnosti i bezpečnosti vašeho okolí a vašich blízkých.

Plynové spotřebiče bez omezení výkonu

Máme je v každé domácnosti, i v řadě provozovnách. A dosti často se zapomíná na jejich servisní prohlídky, stejně jako na revize. Přitom by je měl vždy zapojit a uvést do provozu odborník, každý rok by měly projít servisní prohlídkou a jednou za tři roky také revizní kontrolou. Servisní kontroly zahrnují prohlídku, vyčištění, případně výměnu poškozených dílů a seřízení.

Co všechno může odhalit revize?

Ve velké většině jde o stárnutí materiálu a také řadu mechanických poškození. Velmi časté jsou různé netěsnosti. Pokud nejde o velký problém, existují možnosti, jak problematické spoje utěsnit. Utěsnění vždy musí provádět odborník - plynař. Další problémy se objevují u plynových spotřebičů. Především v jejich zanášení. Většinou jde o zanesené hořáky, kohouty, různé ovládací prvky, kdy je jejich pohyb ztížený. Závady se nacházejí i v elektronice plynových spotřebičů. Více problémů se objevuje u starších zařízení, a u zařízení pro větší odběr. Tedy například kotelen. Většinou nejde o nic, co by nešlo dát do pořádku. Zkušený servisní technik si vždy ví rady. Navíc po jeho návštěvě vždy ušetříte. Všechny spotřebiče totiž seřídí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6991 (magazinpraha.cz#120)


Přidat komentář