Školení požární ochrany a BOZP Praha

BOZP a PO – dva základní předpisy, které je nutné dodržovat na všech pracovištích. Dodržovat je musí nejen majitel firmy, ale i jeho zaměstnanci. Vypracování těchto předpisů, stejně jako školení zajišťují odborníci.

Jak zajistit BOZP a Po ve firmě?

Možností je více, ale nejvhodnější volbou je sjednat si služby** externí firmy**, které vše zajistí k vaší plné spokojenosti. Pokud byste chtěli BOZP a PO zajistit sami, pak musíte projít školeními. Nebo musíte sjednat další pracovní místo, což samozřejmě zvýší náklady vaší firmy. Externí firma také není zadarmo, ale stojí méně, a protože jde o profesionály, tak její služby jsou na té nejvyšší úrovni a zároveň jsou komplexní. To znamená, že vám nejen povede vše kolem BOZP a PO, ale zajistí i proškolování vašich zaměstnanců a samozřejmě i vás. Přitom celé proškolování může jít i moderní cestou, kterou nabízí** internet**. Ačkoli jde o cestu novou, tak je velmi účinná a praktická. A to pro vás, jako zaměstnavatele, i pro vaše zaměstnance.

Školení požární ochrany a BOZP - Praha 

Hledáte komplexní řešení BOZP a požární ochrany v Praze a okolí? Jste zaměstnavatelem a potřebujete zpracovat dokumentaci v těchto oblastech, provést školení svých zaměstnanců o BOZP, PO a hygieně práce? V tom případě Vám doporučujeme profesionální** firmu ENERGOM Projekty a.s.**. Tato firma se zabývá veškerými službami v oblastech PO, BOZP, bezpečnosti i hygieny práce a prevence rizik. Zajišťuje vypracování a vedení dokumentace PO a BOZP, to vše na profesionální úrovni. Všechny nabízené služby poskytuje ENERGOM Projekty a.s. na základě krátkodobých i dlouhodobých smluv, což je zárukou systémového řešení dané problematiky.

Můžete si být jisti tím, že s výsledky firmy budete absolutně spokojeni jako všichni zákazníci před Vámi.

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Praha

BOZP jsou dopodrobna propracované předpisy technických, organizačních a výchovných opatření, které mají za úkol minimalizovat možnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví na pracovišti. Dodržování těchto předpisů bývá kontrolováno. Pokud jsou zjištěny nedostatky, může následovat sankce a doporučení k nápravě. Sankce týkající se** BOZP** patří k dosti vysokým. Není tedy v zájmu podnikatele jejich nedodržování, ale každý se snaží o to, aby vše bylo podle předpisů. To dnes často zajišťují externí dodavatelské firmy, které tak sejmou z podnikatele zátěž, která je v případě BOZP dosti vysoká.

Školení požární ochrany a BOZP Praha

Komplexní zajištění plnění úkolů bezpečnosti práce dodavatelskou firmou - Praha

Sjednat si služby dodavatelské firmy ohledně BOZP se vyplatí ještě v době, kdy začínáte podnikat. To proto, že všechny předpisy BOZP by měly být plánovány již před samotným začátkem podnikání. Dodavatelská firma se postará nejen o vytvoření předpisů a postupů právě pro vaši činnost, ale povede i nezbytnou dokumentaci, školení a pohlídá i bezpečnost. Tak podnikatele nepřekvapí žádná kontrola.

Bezpečnostní technik - Praha

Externí firmy, které nabízejí komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce disponují i bezpečnostním technikem. Ten zná vše kolem bezpečnosti a tak bez jakýchkoli problémů pohlídá bezpečnost v jakékoli firmě. Zásluhou toho předejdete úrazům a nešťastným náhodám. I těm lze s bezpečnostním technikem předcházet.

Kontroly BOZP objektů - Praha

Nezávislí odborníci externí dodavatelské firmy provádí i** kontroly BOZP v objektech**, a to včetně vypracování hodnotícího zápisu s návrhem na opatření k řešení zjištěných závad. Toto je opět výhodné. Tyto kontroly vám totiž usnadní život. Pokud přijde státní kontrola a objeví chyby, čeká podnikatele velmi vysoká pokuta, která ho může i ohrozit v podnikání. Tato kontrola je však jiná. Najde všechny chyby a podnikatel má možnost vše včas odstranit.

Zpracování kompletní dokumentace BOZP - Praha

Dokumentace BOZP musí vycházet ze zákona, přesné znění však neexistuje.To proto, že každý podnikatel vykonává jinou činnost, v odlišných prostorách, s jinými výrobními pomůckami, s jiným počtem zaměstnanců. Proto dodavatelská firma sestaví dokumentaci na míru dané firmy, při dodržení základních požadavků zákona.

Projekční činnosti - Praha

K dokumentaci vypracuje i potřebné projekty, které musí každý podnikatel předložit při případné kontrole k nahlédnutí. Takto připravené projekty jsou vždy správné.

Zpracování dokumentace - Praha

Dokumentace musí být nejen vytvořena, ale i správně vedena. Musí obsahovat všechny záznamy a to včetně provedených kontrol a školení. I toto vede pro podnikatele v přesném provedení dodavatelská firma.

Šetření pracovních úrazů - PrahaŠkolení požární ochrany a BOZP Praha

Dojde-li i přes všechna opatření k pracovnímu úrazu, je třeba nezávislého šetření a zjištění důvodů. Dodavatelská firma vše podrobně vyšetří, sepíše, a pokud došlo k pochybení, navrhne opatření, která zabrání dalším úrazům.

Školení bezpečnosti práce - Praha

Školení jsou naprostou nutností. A to při nástupu do zaměstnání i průběžně. Dodavatelská firma pro podnikatele zpracuje tematický plán školení a samozřejmě proškolí všechny zaměstnance firmy. Na přání majitele firmy je možné školit osobně, přímo na pracovišti, nebo přes** internet,** což se dnes ukazuje jako efektivnější. Samozřejmě vše je plně zdokumentováno a založeno.

Revize technických zařízení a vyhrazených technických zařízení - Praha

Zařízení pro ochranu i výrobu musejí procházet pravidelnými revizemi. To ostatně udává zákon. Dodavatelská firma vše kontroluje přesně v daných termínech a podnikatel se přitom již nemusí o nic starat. Každá revizní kontrola je doložena a založena v** dokumentaci BOZP**.

Vybavování organizací prostředky pro ochranu pracujících - Praha

Jde o pořízení** bezpečnostních pomůcek** a o úpravu pracoviště podle doporučených metod, které opět najdete v zákoně. Podnikatel však může mít problémy s pořizováním a sjednáváním všech pomůcek. Dodavatelská firma má již své stálé dodavatele, a tak je schopná vybavit každou firmu včas, správně, a dokonce za příjemnou cenu.

Instalace a dodání bezpečnostních tabulek - Praha

Každá firma musí být vybavena bezpečnostními tabulkami. Podnikatel se nemusí starat o jejich shánění a objednávání. Dodavatelská firma je zajistí stejně jako ostatní pomůcky. A samozřejmě přesně podle potřeb organizace.

Komplexní zajištění plnění úkolů požární ochrany dodavatelskou firmou - Praha

Školení požární ochrany a BOZP PrahaStejně jako BOZP vychází požární ochrana ze zákona, který stanovuje její povinnosti a způsoby dodržování. Jde o celý soubor pravidel dokumentací a o proškolování zaměstnanců, což musí být přesně zmapováno a doloženo. Opět i zde se o vše postará dodavatelská firma. Stejně jako vám dodá i požárního technika, který bude za celou požární ochranu odpovídat.

Požární preventivní prohlídky objektů nezávislými odborníky - Praha

Pro firmy jsou zajištěny také požární preventivní prohlídky, které provedou podrobnou kontrolu a na jejím základě vypracují hodnotící zápis s návrhem na opatření k řešení zjištěných závad. Tak opět předejdete sankcím za zjištěné chyby.

Zpracování kompletní dokumentace PO - Praha

Dokumentaci požární ochrany zpracovává a vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. A vše by mělo být zpracováno podle Vyhl. 246/2001 Sb. Vyhláška je celkem obsáhlá a je nutné vyhledat přesně to, co se vztahuje k dané firmě. Dodavatelská firma vám zajistí nejen zpracování, ale i vedení této dokumentace.

Školení o požární ochraně a odborná příprava požárních hlídek - Praha

Také požární ochranu je nutné školit. Zaměstnance i majitele firmy. Svěříte-li se do rukou dodavatelské firmy, pak ta vše zajistí za vás, a to včetně zpracování časového a tematického plánu školení. Přičemž jednotlivá školení mohou probíhat osobně, anebo pomocí internetu, což je vysoce efektivní metoda.

Zpracování technických zpráv požární ochrany - Praha

Každá organizace musí mít v dokumentaci založené požárně bezpečnostních řešení staveb. Tato řešení také dodává dodavatelská firma. Vše pečlivě zpracuje podle dané organizace a založí do dokumentace.

Hasicí přístroje - Praha

Dodavatelská firma se postará i o odborné kontroly, opravy, plnění a prodej hasicích přístrojů přenosných i pojízdných. Tato nezbytná součást PO musí procházet pravidelnými kontrolami, které musí nejen být zdokladovány, ale musí zajistit i označení všech hasicích přístrojů.

Kontroly hydrantů a suchovodů - Praha

Obdobné je to i u kontrol požárních vodovodů a suchovodů, které poléhají kontrole podle normy ČSN 730873. Tato kontrola se provádí včetně tlakových zkoušek hadic, oprav a doplnění chybějícího vybavení. Vše se samozřejmě zaznamenává v dokumentaci a zakládá pro případné kontroly.

Protipožární klapky - Praha

Jsou součástí PO a je nutné je taktéž kontrolovat a to podle normy ČSN 73 0872, což je ochrana vzduchotechnických zařízení před šířením požáru. Dodavatelská firma zde provede revize, provozní prohlídky a opravy protipožárních klapek a vše založí do dokumentace PO.

Vybavování organizací prostředky PO - Praha

Každá organizace, malá i velká, musí být vybavena všemi prostředky PO, které pro ni vyplývají ze zákona o PO. Toto zajistí dodavatelská firma, která má nejen přehled o tom, co kdo skutečně musí mít, ale má i dodavatele, což vychází organizaci levněji, než, když si vše zařizuje svépomocí.

Projekce PO - Praha

Samozřejmou službou dodavatelské firmy pro BOZP a PO je i inženýring PO staveb. I zde vám budou zajištěny všechny podklady a dokumentace, včetně projektů, a to ve vysoké kvalitě zpracování.

Co ještě zajistí dodavatelská firma PO?

Objedná a vybaví organizace luminiscenčními tabulkami, zajistí EPS, tedy požární signalizaci, její revize, včetně projekce, montáže a oprav.Vybaví organizaci i vnitřním rozhlasem, pro který vypracuje projekt, namontuje ho a bude provádět i pravidelné kontroly.

Oprávněná firma - Praha

Jako oprávněná firma vám instaluje protipožární ucpávky a aplikuje protipožární nástřiky včetně dodání všech potřebných atestů.

Služby a poradenství v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce - Praha

Kromě všech zmíněných služeb vám budou pracovníci dodavatelské firmy k dispozici i svými radami, které vám pomohou vytvořit v organizaci nebo firmě perfektně vedenou BOZP a PO. To vás ochrání při kontrole správního kontrolního orgánu před vysokými pokutami, které mohou dosahovat až do výše 500 000 korun. Navíc, necháte-li si zajistit BOZP a PO dodavatelskou firmou, tak vždy ušetříte. A to nejen na výdajích, ale i čas.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6992 (magazinpraha.cz#121)


Přidat komentář