Termovizní měření Praha

Také Vám nedají spát neustále se zvyšující ceny energií? Říkáte si, že nebude trvat dlouho, a budete vydělávat převážně jen na zaplacení všemožných poplatků? Vaše finanční výdaje však můžete ve velké míře ovlivnit, a to díky termoviznímu měření.

A proč konkrétně zvážit termovizní měření? Zkuste si v podzimním a zimním období, tedy v době topné sezóny, přiložit ruku k oknům, dveřím. Nepociťujete náhodou v menším či větším měřítku závan větru? Ovšem okna a dveře nejsou jediným místem, kudy z Vašeho domova může unikat teplo. A právě zbytečně unikající teplo způsobuje, že se nad každoročním vyúčtováním za energie chytáte za hlavu, a to ne jen obrazně. Po profesionálně provedeném termovizním měření a navrhovaném řešení budete moci zaznamenat značný číselný rozdíl při dalším vyúčtování.

Termovizní měření

Jaké dílčí služby nabízí termovizní měření? Při termovizním měření dochází k ověřování těsnosti oken, k nalezení míst úniků tepla, k ověřování důvodu vzniku plísní, k nalezení tepelných mostů. Výstupem, jsou pak termosnímky, pořízené termokamerou.

Termokamera

Při termovizním měření firmy používají kvalitních termokamer. Ty zjišťují teplotní pole na povrchu konkrétního  materiálu, a to za pomoci měření intenzity infračerveného záření. Aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků, je  třeba termokamery pravidelně kalibrovat. Abychom se však vrátili k principu fungování termokamery. Termovizní systém pak  energii převede na elektrické signály, a to díky citlivému infračervenému detektoru. Výsledkem je pak termosnímek  v podobě dvourozměrného barevného, či monochromatického obrazu. Termokamery, se kterými pracují jednotlivé  firmy, se mohou lišit svoji kvalitou, ale i výsledkem měření. Není od věci si u Vámi vybrané firmy zjistit, jakou  termokameru  pro termovizi využívají, zda ji nechávají kalibrovat aj.

Termovizní měření – z interiéru, exteriéru

Kde probíhá termovizní měření? Firma, kterou si objednáte na termovizní měření, uskuteční měření jak exteriéru, tak  interiéru. Kupříkladu měření z interiéru je měřením zásadním při zjišťování tepelných mostů, které mohou být příčinou  provlhávání zdiva a následné tvorby plísně.

Termosnímky

Při termovizním měření se využívá speciální termokamery, kdy následný výstupem jsou pak termosnímky. Jednotlivé termosnímky mohou odhalovat kritická místa Vaší nemovitosti, na která by pak bylo vhodné soustředit pozornost a učinit patřičné kroky k nápravě. Termosnímky mohou například odhalit slabé izolační schopnosti objektu – netěsnost rámu  dveří, parapetu - špatnou izolaci sádrokartonu – špatnou izolaci sádrokartonové stěny – špatnou izolaci sádrokartonového podhledu – netěsnost dveří aj. Sami z předaných termosnímků budete moci velmi snadno poznat, jak si na tom Váš byt, dům „stojí“.

Využití termosnímků

A co s termosnímky, které Vám firma, u které jste si objednali termovizní měření, předala spolu výstupní zprávou? Máte minimálně dvě možnosti. Můžete si je založit do alba, což by Vám však nepřineslo žádnou přidanou hodnotu, nebo je můžete  využít pro následné rozhodnutí k případnému provedení zateplení fasády, zateplení střech aj. Termosnímky však sehrávají i nemalou roli v rámci rekonstrukčních prací, u novostaveb aj. Termosnímky jsou kvalitativní kontrolou, zda daná stavební práce proběhla ve vysoké kvalitě, či nikoliv.

Výhody termovizního měření v kostce

Shrneme-li přínosy a výhody termovizního měření, pak můžete snížit Vaše náklady na spotřebu energií, současně můžete zvýšit spolehlivost elektrických zařízení i přístrojů. Můžete také optimalizovat Vaše technologické postupy, postarat se o zajištění skutečně efektivního využití jednotlivých energií. A v neposlední řadě budete moci předejít vzniku řady poruch, škod, ke kterým může dříve, nebo později dojít u Vašich zařízení.

A s tím souvisí i eliminace rizik v součinnosti se zabezpečením toho nejcennějšího co všichni máme: zdraví a život. Určitě však stojí za zmínku, že termovize je neoddělitelnou součástí vývoje a výzkumu.

Termografické měření v průmyslu

Termografické měření za pomoci termokamery je využíváno nejen ve stavebnictví, kdy termosnímky mohou snadno odhalit místa v obvodovém plášti, u kterých dochází k zvýšenému množství tepelných ztrát, a to ať už vlivem tepelných mostů, nebo nesprávně provedeným vyspárováním aj. Termovize je poptávaná také v průmyslu. Zde je pozornost soustředěna na zjištění současného stavu na elektrickém zařízení. Převážně se pak firma zaměřuje na jednotlivé spoje, kvalitu provedení aj. Termografické měření v průmyslu se zaměřuje také na zjištění stavu rotačního zařízení, kdy se jedná o motor, převodovku, ložisko aj.

Poradenství – kontrola sazeb

Dodavatelé elektrické energie používají pro domácnosti, firmy řadu pevně daných sazeb elektrické energie. Samotná volba sazby se odvíjí i podle šíře využití, tj. zda elektřinu používáte i pro ohřev vody, vytápění. Co se týká sazeb pro domácnosti, pak se můžete setkat s devíti rozličnými sazbami, které jsou označovány jednotnou značkou D, dále číslem sazby, který se odlišuje. Jak však, jako laici, můžete poznat, že máte pro Vás nejvýhodnější sazbu? Díky vhodně zvolené sazby můžete uspořit i několik procent. Snadno si pak můžete spočítat, kolik byste ušetřili, kdyby úspora za vhodnou sazbu, dosahovala například 5%. Kontrolu sazby elektrické energie můžete poptávat u odborníků. U nich máte jistotu, že se Vám dostane fundovaného poradenství, navrhnutí nejvhodnějšího řešení aj.

Poradenství – ověření, vysvětlení vyúčtování

Je pro Vás vyúčtování za energie příliš nepřehledné, neprůhledné? Rádi byste si ověřili, že platíte skutečně za adekvátní služby? Nemusíte nijak složitě pátrat, bádat, dohadovat se. Můžete rovnou využít odborných služeb firmy, která nabízí individuální energetické poradenství.

Energetické poradenství

Díky energetickému poradenství můžete docílit nemalých úspor na energiích. Součástí energetického poradenství může být návrh jednotlivých opatření, jak snížit energetickou náročnost, současně si zvýšit komfort a spolehlivost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6975 (magazinpraha.cz#63)


Přidat komentář