Účetnictví, daně - Praha 7

Blížící se konec roku mají někteří z nás spojený s nákupem vánočních dárků a pečením cukroví. Jiní, ač by chtěli, si z důvodu účetních uzávěrek a nadcházejícího podání daňového přiznání, neužívají pohodového období. Nemusí tomu však tak být.

Jak zpracování účetní uzávěrky, tak daňových přiznání je totiž možné přenechat externí profesionální firmě. Účetní firmě je možné svěřit kompletní účetní agendu, včetně agendy mzdové. Mnozí podnikatelé si tak budou moci „uvolnit ruce“ a ušetřený čas věnovat jiným činnostem, kterých je potřeba, anebo, které je budou těšit.

I když je v dnešní době nedostatek pracovních míst, respektive větší poptávka, než nabídka, ještě to neznamená, že se nám podaří získat, najít zkušeného účetního, ekonoma. U** externí účetní firmy** však máme jistotu, že budou naše data skutečně ve znalých rukou.

Účetnictví, daně - Praha 7

Účetnictví, daně - Praha 7

Účetní i daňové služby na profesionální úrovni nabízí firma SOLLITERA PRAGUE CZ s.r.o., se sídlem Tusarova 36, 170 00 Praha 7. Firma se zabývá oblastí účetnictví – daní – poradenstvím. Jste začínajícím podnikatelem, živnostníkem, OSVČ, malou firmou? Poptávat můžete vedení daňové evidence, účetnictví, rekonstrukci účetnictví, přechod z daňové evidence na účetnictví, zpracování daňových přiznání, odborné poradenství, více viz http://www.solliterra.cz/. Budete-li se chtít domluvit na konkrétní službě, formě spolupráce, předávání podkladů aj., pak můžete Vaše dotazy zaslat na e-mail: olga@solliterra.cz. Připojujeme také tel.: +420 731 612 871.

Daňová evidence – dříve jednoduché účetnictví

Účetnictví

Dříve jsme se setkávali s jednoduchým a podvojným účetnictvím. V dnešní podobě je** jednoduché účetnictví** nahrazeno daňovou evidencí a podvojné účetnictví pak účetnictvím. Daňová evidence slouží ke zjištění základu daně z příjmů našeho podnikání, či jiné samostatné výdělečné činnosti. Daňová evidence není tolik striktní, jako účetnictví, kdy můžeme vést daňovou evidenci například i v Excelu. Na druhou stranu nám však daňová evidence neposkytne takový ucelený a podrobný obrázek o stavu našeho hospodaření. Není pak výjimkou, že podnikatelé, ač nemají ze zákona povinnost vést účetnictví, k němu dobrovolně přejdou.

Účetnictví – dříve podvojné účetnictví

Vedení účetnictví je obsáhlejší, požaduje hlubší znalosti ze strany účetních, vyžaduje speciálního účetního softwaru. Na druhou stranu však budete mít k dispozici vždy data, o která se budete moci opřít, a která pro Vás budou stěžejní při dalším rozhodování o chodu firmy, o podnikatelském plánu a strategii. Oslovíte-li externí účetní firmu, aby Vám účetnictví zpracovávala, ušetříte finance spojené se mzdami, náklady týkající se pořízení software, jeho update, finance týkající se zajištění zákonného školení a další. A jako bonus navíc, ovšem stěžejní, Vaše účetnictví bude zpracováno vždy včas a správně dle aktuální platné legislativy.

Daňová přiznání

S účetnictvím úzce souvisí i oblast daní. Přelom roku je pro řadu, ne-li většinu podnikajících subjektů velmi hektický. Nejenže soustřeďují svoji pozornost na sestavení nového podnikatelského záměru, ale také je čeká zpracování a podání daňových přiznání. I sebemenší opomenutí se může projevit v uloženou pokutu, penále ze stran finančního úřadu. Nejste-li zkušení ve vyplňování daňových přiznání, či Vaše účetní oddělení, můžete přenechat veškerá daňová přiznání profesionální firmě. Ta Vám navíc může dohodnout i odklad podání daňových přiznání.

Mzdové účetnictví

Také** mzdové účetnictví** je oblastí, která je Vaší povinností, zaměstnáváte-li alespoň jednoho pracovníka. I mzdovou agendu v jejím komplexním měřítku můžete svěřit Vámi vybrané externí firmě. Zajistí nejen samotné měsíční zpracování mezd, výplat, ale i další související činnosti. K nim patří například přihlášky, odhlášky zaměstnanců na příslušné úřady, měsíční přehledy, evidenční listy důchodového pojištění, mzdové listy aj.Mzdové účetnictví

Daňové a ekonomické poradenství

Samotný rozjezd podnikání není nic jednoduchého. Je třeba mít prostudovanou patřičnou legislativu, nezapomenout se evidovat, přihlásit na patřičných úřadech a další. Neodmyslitelnou součástí každého podnikání je vedení daňové evidence, či účetnictví. V těchto oblastech nebudete muset tápat, využijete-li daňového, ekonomického poradenství. Specializovaná firma Vám poradí, zda je pro Vás přínosnější vést daňovou evidenci či nepřejít na účetnictví. Pomůže Vám s rekonstrukcí účetnictví. Vypočte podnikatelský záměr aj.

Pravidelné kontroly, zastoupení na úřadech

To, zda máte v pořádku účetnictví, mzdové účetnictví, je pravidelně kontrolováno ze stran úřadů (finanční úřad, úřad práce, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a další). Vaše účast na kontrolách, ale také případných jednáních na úřadech, je nutná. Můžete však za sebe vyslat Vámi vybranou externí účetní firmu, a to na základě Vaší plné moci. Opět v tomto případě ušetříte nemálo času. Z kontrol a jednání pak dostanete „jen“ výstupy, které jsou pro Vás stěžejní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6976 (magazinpraha.cz#67)


Přidat komentář