Účetnictví, daně - Praha 9

Povinnost vést účetnictví má každý podnikatel, i ten, který nemá žádné zaměstnance. Rozdíl je jen v rozsahu vedení účetnictví. Víte jak účetnictví vést a které je vhodné právě pro vaše podnikání?

Účetnictví a jeho vedení

Jeho vedení vyplývá ze zákona. Podle zákona musí vést účetnictví v jeho** podvojné formě** všechny právnické a fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Osoby samostatně výdělečně činné, jinak OSVČ, jejichž příjmy jsou nižší než 25 miliónů korun, a nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, pak většinou vedou jednoduché účetnictví, které se dnes nazývá daňová evidence. OSVČ, které nepodnikají podle živnostenského zákona, ale podle zákona jiného, pak mohou využívat paušálních výdajů. K dalším možnostem vedení účetnictví pak patří možnost volby, kdy i když nemusíte vést podvojné nebo jednoduché účetnictví, tak si jeho vedení zvolíte. Pak, ale musíte zůstat u této volby po celý účetní rok. Správná volba účetnictví není vždy jen podle zákona o účetnictví. Odvíjí se i od dalších možností jako je například výše příjmů, velkost vašeho podnikání, množství akcí. Vždy záleží i na typu podnikatelské činnosti. I pro činnosti, které podnikají pod jiným zákonem, tedy umělecké činnosti, může být mnohem výhodnější vedení daňové evidence nebo dokonce podvojného účetnictví. Správné rozhodnutí, je však velmi složité. Proto je lépe navštívit účetní firmu, která nabízí komplexní služby.

Účetnictví jednoduché a podvojné

Účetnictví je třeba vést prokazatelně, jasně a správně. Tedy tak, aby byla zaúčtována každá účetní operace. Zaúčtovat však každou účetní operaci není snadné. Ne vždy je hned na první pohled jasné, kam jin zaúčtovat. Pokud se chcete vyhnout nesprávnému účtování, omylům a problémům s finančními kontrolami, pak je lépe vedené účetnictví svěřit do rukou účetní ho.

Mzdové účetnictvíMzdové účetnictví

Mít zaměstnance znamená vést mzdové účetnictví, dodržovat termíny odvodů i vyplácení mezd. To je opravdu hodně práce. Pokud ji přenecháte odborníkovi, pak bude vše vždy včas zpracováno, odvedeno i vyplaceno a navíc budete mít perfektně vedenou personální agendu.

Daňové poradenství

Tato služba je jednou velkou výhodou, která vám ve výsledku ušetří mnoho peněz a pozitivně ovlivní vaše podnikání. Daňové poradenství zahrnuje celou řadu služeb, které sledují a zpracovávají daňové zákony, jejich novelizace, vyhlášky, a po zpracování je vyhodnocují s ohledem na podnikání klienta.

Ekonomické poradenství

Vyplatí se již v okamžiku, kdy zvažujete založení firmy. Odborník vám pomůže s podnikatelským záměrem, se získáním úvěru, vypracuje vám analýzy, posoudí prospěšnost investicí, poradí se založením a se spuštěním samotné podnikatelské činnosti.

Zpracování DPH

Plátcem DPH se stává podnikatel za určitých okolností. Jakmile se jím stane, musí být DPH naprosto přesně zaúčtováno. Mnohdy je to problém. Kontroly na správnost zaúčtování DPH se vyskytují často.

Pravidelné kontroly účetnictví

Pravidelné kontroly účetnictví se vyplatí. Jejich zásluhou vám při finanční a daňové kontrole nenajdou žádnou chybu.

Zastoupení na úřadech

Je výhodné pro každého podnikatele. Tuto výhodu oceníte zejména, když zjistíte, kolik času vás jednání na úřadech stojí. S kvalitním zastoupením účetní firmou získáte klid a jistotu, která je při úspěšném podnikání velmi důležitá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6979 (magazinpraha.cz#70)


Přidat komentář