Kvalitní tenisová škola pro děti - Praha

Tenisová škola je ideálním místem, kde začít s tréninkem tenisu. Je vhodná pro začátečníky i zkušené výkonnostní hráče. Jaké služby a možnosti nabízí tenisová škola nejmenším dětem, mládeži nebo dospělým, zjistíte v následujícím článku.

Chcete-li vést své děti ke sportu, jistě přemýšlíte o tom, ve kterém by nejlépe vynikaly, který by je zaujal. Bavil by je spíše individuální nebo týmový sport? Atletika, gymnastika, míčové hry? A proč to nezkusit v tenisové škole? Vybrat můžete jak skupinový trénink, který mohou děti navštěvovat se svými kamarády, tak i individuální lekce s trenérem.

Tenisová školička pro děti

Do tenisové školičky můžete přihlásit své děti již od věku čtyř let až do sedmi let. U dětí tohoto věku se samozřejmě neočekává žádná předchozí tenisová průprava. Naopak, právě zde, v kvalitní tenisové škole, se jim takové dostane.

Co očekávat od tenisové průpravy nejmenších dětí?

Dítě se zde mnohdy úplně poprvé setkává se sportem. V prvé řadě se tedy trenéři snaží o rozvoj všestranných pohybových dovedností dítěte, o návyk na lehkou sportovní zátěž. Což však nebývá problém ani v nejmenším, protože děti disponují neuvěřitelnou zásobou energie, kterou v tenisové škole mohou vybít. Dále je na řadě osvojení základů tenisové techniky. Trenéři se snaží zábavnou a hravou formou vzbudit v dětech zájem o tenis a o sport obecně.

Děti v začátečnickém kurzu tenisové školičky používají zkrácené rakety, pěnové míčky a sítě určené pro** minitenis**. Dále jsou dětem zapůjčeny jiné pomůcky, které jim napomáhají k tomu, aby základní výuku co nejlépe a co nejrychleji zvládly.

Má vaše dítě vysoké ambice?

Někteří rodiče přihlašují své děti do tenisového kurzu s cílem vychovat z něj závodního hráče, například po vzoru starších sourozenců. Nebo se dítě samo po čase profiluje jako velmi talentovaný hráč, u kterého je žádoucí ho v jeho závodní kariéře podporovat. Proto je tenisová školička jednoduše první nejlepší volbou pro vašeho budoucího profesionála.

Jaké jsou výhody individuálního tréninku tenisu?

Někteří můžete mít zájem na tom, aby vaše dítě dělalo rychlé pokroky. Nebo je vidět, že skupinová lekce vaše dítě v tréninku brzdí, protože trenér se věnuje skupince o počtu šesti až deseti dětí, a vašemu dítěti by proto spíše vyhovoval individuální přístup. Potom je vhodnou volbou trénink sestavený na míru jeho potřebám a úrovni. Individuální tréninky samozřejmě využívají i dospělí klienti tenisové školy. Ať už se jedná o začátečníky, kteří mají chuť se tenis aktivně naučit, až po vysoce výkonnostní hráče, kteří hledají rovnocenného partnera pro hru nebo i samozřejmě pro profesionální tenisty.

Každý hráč se v daném momentu samozřejmě nachází na jiné výkonnostní úrovni. Tomu je přizpůsoben právě** individuální trénink**. Spolu s trenérem se zaměříte na oblasti, které chcete zdokonalit, a na taktiku, kterou chcete dále rozvíjet a aktivně využívat při hře. Trenér analyzuje úroveň dovedností každého klienta a poté připraví individuální plán tréninku. Doporučuje se tento druh tréninku kombinovat se skupinovými lekcemi.

Skupinový trénink tenisu

Lekce skupinového tréninku jsou doporučovány hráčům všech věkových kategorií i výkonnostních úrovní. Klient se dočká nácviku a zdokonalování tenisových technik, výuky základů taktiky a pravidel hry. Samozřejmou součástí kurzu je rozvoj pohybových dovedností, bez kterých hráč nemůže vykazovat pokroky při hře na kurtu. Tréninkové postupy a metody jsou odlišné oproti individuálním lekcím. Hráč se zde dostává do nejrůznějších herních situací, vyzkouší si praktické zvládání tenisové psychologie, může nacvičit taktické varianty jak při dvouhře, tak i při čtyřhře.

Aby byl skupinový trénink maximálně efektivní, hráči jsou rozděleni do srovnatelných skupin z hlediska věku i výkonnostní úrovně. Tady vidíte, že i skupinový trénink má své výhody, včetně cenové dostupnosti.

Jak probíhá kondiční trénink?

Mezi další služby, které například tenisová škola nabízí, je kondiční trénink pro mládež. Proč přihlásit syna či dceru do tohoto kurzu, když už tenisový trénink pravidelně navštěvuje? Kondiční trénink doplňuje klasické lekce o pohybové aktivity, které jsou určeny na rozvoj pohybových dovedností na kurtu. Do cvičení by měl každý hráč zařadit i kompenzační a relaxační cvičení. Tato slouží k tomu, aby sportovec procvičil i svaly, které při tenisu zatěžuje méně. Například pravák se při kompenzačních cvičeních zaměřuje na procvičení levé poloviny těla. Relaxace je nezbytná pro regeneraci svalů a jejich správné protažení.

Všestranná pohybová průprava pro všechny děti

Tenisová škola nabízí sportovní využití i pro děti, které se přímo tenisem nezabývají. Pokud byste svoje děti rádi vedli ke sportu, ale dosud nevíte, který vaše dítě zaujme, je tato všestranná pohybová průprava ideálním prvním schůdkem vedoucím k dalším sportovním aktivitám vašich dětí. Dítě si zde osvojí sportovní návyky, techniku běhu, držení těla, správné dýchání. Cvičení je zaměřeno na rozvoj koordinace, motoriky, obratnosti a rychlosti. Všechny tyto charakteristiky budou každému dítěti nápomocné při jakémkoli dalším sportování. Tato průprava je otevřena pro děti od pěti do deseti let a je vedena hlavně formou her a soutěží. Děti se zde se svými kamarády správně vyřádí a užijí si spoustu legrace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7006 (magazinpraha.cz#116)


Přidat komentář