Jak vyřídit demoliční výměr v Praze

Pokud máte v plánu demolice stávajícího stavení a následně chcete na pozemku stavět, pak není nutné mít přímo demoliční výměr, ale postačí povolení k rekonstrukci. Tím si ušetříte čas s vyřizováním nového popisného čísla.

Stavba nového domu se neobjede bez pořádných komplikací, pokud musíte zařizovat všechna různá povolení a zvláště, pokud na místě určené pro výstavbu nového domu již nějaký dům, stavení stojí, je potřeba mít povolení i k bourání, tedy demoliční výměr. Nelze jen tak dle uvážení danou stavbu zbourat.

Povolení k odstranění stavby

Úřední oznámení, které nám zařídí možnost již stojící stavení zbourat, se nazývá povolení k odstranění stavby, jinak také demoliční výměr. Toto povolení pro odstranění stavby vydává stavební úřad v oblasti, kde se stavba nachází. Povolení je vydáno v podobě řízení podobné, jako je řízení k povolení stavby.

Bouráme a stavíme

Jestliže máme projekt na svatbu domu přesně v místě, kde již stojí starší dům, určen k demolici, pak není potřeba vydávat demoliční výměr a následně žádat o povolení ke stavbě, ale je mnohem rychlejší a i pro žádající výhodnější požádat o rekonstrukci starého stavení s tím, že díky tomu je povolení ke stavbě i demolice starého domu odsouhlasena a navíc je nutno zmínit, že již není nutné žádat o nové popisné číslo, ale zůstává to původní. Proto pokud máte projekt, který znamená demolici a stavbu nového domu, pak se jistě vyplatí jet na stavební úřad pouze jednou a o potřebná povolení žádat touto cestou. Obvykle také totiž stavíme na již existujících základech a tím se má jakoby za to, že se jedná o rekonstrukce starého domu.

Firmy to vyřídí za vás

Ne že by nebylo na škodu se o možnostech a různých povoleních něco dozvědět, faktem je ale i to, že pokud plánujete demolici starého, stávajícího obydlí, obvykle si na to seženete příslušnou firmu, bourat jen tak, bez pořádné techniky není nic jednoduchého a hlavně časově náročného. Často i prakticky nemožného. Proto pokud plánujete bourat a následně stavět, poohlédněte se po vhodné firmě, která demolici bude provádět, protože zejména oni mají znalosti v oboru a vědí, co přesně potřebují k tomu, aby demolici mohli dle zákona a vyhlášek provádět. Ti vám poradí, co je potřeba vyřídit, ale dost často také zařídí vše potřebné za vás. Často se již znají s úředníky na stavebním úřadu a tak je vyřizování o to snazší.

Demolice a bourací práce

Ať se zdá demolice jako perfektní místo, jak se vyřádit a vybít svůj nahromaděný stres, pak to není až tak opravdu snadné. Můžete být do bourání horlivý, ale je nutno pamatovat na to, že** demolice a bourání** musí být prováděno tak, aby nebyla narušena statika okolních domů, okolního prostředí. Nelze tak vzít pouze demoliční kouli a rozmáchnout se s ní pomocí těžkotonážního stroje. Na bourání a demolice se musí podle návodů a zkušeností, pokud okolí nedovoluje přílišnou sílu, je o to bourání složitější. Nejlépe se tak bourá sám stojící domek, nejlépe na okraji města, vsi. Naopak asi nejsložitější to pak bude s domem řadovým, který má navíc spoustu stěn společných s vedlejšími domy. Nic není sice nemožné, ale bude to každopádně složitější, více to dá práce, než bourání samotného stavení.

Jak tedy na demoliční výměr? Co je vše potřeba udělat a zařídit?

Je nutné být majitelem již stávajícího stavení. V tom případě máte potřebné dokumenty a záleží pouze na vás, zda provedete kompletní demoliční práce, včetně bourání a místo ponecháte jen tak, anebo chcete demolici vést z toho důvodu, že již na původním místě chcete vystavět zcela nový dům. V druhém případě je jistě jednodušší, pokud zažádáte příslušný stavební úřad pouze o povolení k rekonstrukci, což znamená, že stavba je od úřadu povolena, máte k tomu vše potřebné a bouráte celý dům, následně se na místě provádí stavební práce na výstavbě nového obydlí.

Jak tedy nejlépe postupovat?

I tak může být provedena rekonstrukce a vše je provedeno rychle, bez zbytečného zdržování. Také je vám stavebním úřadem vydáno pouze jedno povolení a není tak potřeba neustále na stavební úřad docházet, vystát frontu a vše potřebné zařídit několikrát za sebou. V případě, že si objednáváte demolici u firmy, která se touto činnosti zabývá, pak je dobré vyzvědět nutné informace o nich. Budou vědět, jak vše probíhá a dokonce mohou vyřídit i potřebná povolení za vás.

Třídění odpadu pro ochranu životního prostředí

Co si budeme více povídat – demolice stávajícího stavení se nese v souladu s prachem, špínou a různým materiálem, jako je beton, dřevo, kovy včetně oceli a železa a mnoho dalšího. Je jednoduché vše vyvést a nechat být, ale mnohem šetrnější pro životní prostředí je roztřídit zbylý materiál třeba i pro další použití, kvalitní pálené cihly, také tašky na střeše se dají použít i dále, s dřevem se dá zatopit, pokud již ne nic jiného a železo či jiné kovy najdou své potřebné uplatnění tam, kde je potřeba. Buďme trochu ohleduplní k životnímu prostředí. Tím, že budeme třídit odpad, tak ušetříme mnoho práce a také materiál určíme k recyklaci. Toto pravidlo platí i o demolicích a bouracích akcích.

Jiná nařízení a povolení

Ale zpět tedy k naší demolici a následné stavbě. Pokud máte v plánu na místě stavení vystavět novou budovu, pak musíte mít také jasno v tom, k čemu bude taková stavba určena. Klasický rodinný dům je bez potíží, ale jestliže máte v plánu vystavět dílnu, pak je potřeba mít povolení EIA, tedy posouzení vlivů na životní prostředí. Takové posouzení a schválení musí mít i nepatrně malá dílna, i za předpokladu, že částečně dům bude sloužit jak k běžnému bydlení, tak jako malá dílnička. Jak truhlárna, nebo lakovna, opravna strojů a zařízení, tak i tak je nutné mít povolení k takovému užitku.

Kdo vyřizuje taková povolení v Praze

V každé oblasti, i na malých městech, obcích, jsou k potřebě občanů příslušné stavební úřady. Proto vždy s každou stavbou je potřeba zajít na tento příslušný úřad, většinou spadá pod místo, kde se stavba nalézá. Proto i pro jednotlivé pražské oblasti jsou stavební úřady jednotlivě a zodpovídají za stavby a stavení ve svém okolí. Pokud si nejste jisti, pak se vždy raději obraťte na spolehlivou firmu, která potřebná povolení bude v bourání a demolici potřebovat a také je sama umí zařídit. Tím se také zbavíte množství starostí s tím, zda vše půjde podle plánu, nebo budete muset ještě opravovat a s demolicí a stavbou sečkat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7008 (magazinpraha.cz#180)


Přidat komentář